Назад

Красимир Дачев: 60/40 не е предприемаческа, а социална мярка за работниците


 • Красимир Дачев: 60/40 не е предприемаческа, а социална мярка за работниците


  5% са се възползвали от мярката 60/40, очакваме още 4% или общо към 9%

  По-голяма част от бизнесите очакват мярката да продължи и след кризата.

  Това заяви председателят на БСК Радосвет Радев в сутрешния блок на БТВ.

  „Над 60% от бизнеса са с положително мнение за оцеляването си. 60/40 не е предприемаческа, а социална мярка за работниците“, коментира Красимир Дачев, бизнесмен и член на УС на БТПП.

  „Бизнесът не очаква задължително пари, а и разсрочване на задължения, обезпечения и специфични подкрепи – например ваучери“, зави Радев.

  Дачев каза още, че 70% от бизнесите подкрепят безлихвените кредити за ликвидността.

  „България има нужда бързо да вдигне икономиката си, но бизнесът ни е беден“, допълни Радосвет Радев

  „Консервативното разпределение на парите ще помогне. Поздравявам правителството, че не „пипна“ празния чек за 10 млрд. лв. Най-много плачеха тези, които не внасят осигуровки и не подпомагат бюджета“, коментира Дачев.

  „33% от бизнесите заявиха, че до година ще се възстановят, 25% – до половин година, 5% заявиха, че вече бизнес нямат“, каза още той.

  „По-голям от пазара няма, щаб за предприемачи не е необходим“, завърши Красимир Дачев – бизнесмен и член на УС на БТПП.


  Линк

 • Бизнесът в България запазва оптимизма си за оцеляване


  Според анкета на БТПП 61% от фирмите очакват, че ще оцелеят, макар и с влошени резултати, оптимисти са 18%. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извърши серия от онлайн проучвания, свързани с въздействието на пандемията и оценката на мерките, предприети от правителството в икономическата сфера.

  Последното проучване се проведе през периода 23 - 27 април 2020 г. В него взеха участие над 200 компании, браншови организации и регионални палати. Бизнесът не е единодушен в оценката си за икономическите мерки, които до момента са анонсирани от правителството, и това личи в разнопосочните мнения.

  За 40% от участвалите в анкетата са нужни допълнителни мерки. Според 25% от анкетираните мерките са балансирани, на фона на възможностите на бюджета и размера на икономиката на страната ни. Около 20% смятат, че мерките са прекомерни или ги определят като напразно разходвани средства, без реален ефект върху икономиката. Част от компаниите считат, че мерките са закъснели и са представени постфактум. Има изразени мнения, че е необходим фокус към най-пострадалите сектори у нас, като например туризма. От финансовите инструменти, които правителството представи, компаниите определят като най-полезна мярката за необезпечени кредити за осигуряване на ликвидност на МСП до 300 000 лв – според 34% от анкетираните. Безлихвените кредити за лицата в неплатен отпуск и самоосигуряващите се също са определени като важна мярка за преодоляване на кризата.  В анкетата фирмите отбелязват, че за някои от схемите лихвените нива до 10% са прекалено високи, а достъпът до средствата е изключително сложен. Част от предложенията на членовете на Палатата включват и създаването на регистър, в който да бъдат обявявани кредитите, които са взети, чрез инструментите за справяне с COVID-19, за да се ограничи кредитирането на свързани лица и фирми и да има проследимост на средствата.

  На въпроса какви са прогнозите на фирмите за бизнеса им до края на годината, болшинството (61%) очакват, че ще оцелеят, но няма да стигнат нивата преди пандемията; 14% ще достигнат до нивото им от преди кризата. Само за малка част (4%) кризата създава пазарни възможности и те прогнозират, че имат по-добри резултати от преди нея. Негативните тенденции са налице при 6%, които най-вероятно ще закрият фирмите. Малка част – 3%, са отбелязали, че ще задържат бизнеса до края на годината, за да ползват помощта от държавата. Необходимостта от съвместни решения на ниво ЕС, а не всяка държава да се изолира в справянето с проблемите, вследствие от коронавируса, се посочва като важно условие за икономическото възстановяване на страните. Гарантираното придвижване на стоки, суровини и капитали, както и поетапно облекчаване на мерките са сред водещите приоритети, отбелязани от членовете на БТПП.

  Сериозна част от тях (38%) смятат, че политиките трябва да са насочени към стимулиране на вътрешния пазар и вътрешното търсене в рамките на страната.


  Линк

 • По-голям от пазара няма, щаб за предприемачи не е необходим


  Най-много плачеха тези, които не внасят осигуровки и не подпомагат бюджета, посочва членът на УС на БТПП

  5% са се възползвали от мярката 60/40, очакваме още 4% или общо към 9%. По-голяма част от бизнесите очакват мярката да продължи и след кризата.

  Това заяви председателят на БСК Радосвет Радев в сутрешния блок на БТВ.
  "Над 60% от бизнеса са с положително мнение за оцеляването си. 60/40 не е предприемаческа, а социална мярка за работниците", коментира Красимир Дачев, бизнесмен и член на УС на БТПП.
  "Бизнесът не очаква задължително пари, а и разсрочване на задължения, обезпечения и специфични подкрепи - например ваучери", зави Радев.

  Дачев каза още, че 70% от бизнесите подкрепят безлихвените кредити за ликвидността.

  "България има нужда бързо да вдигне икономиката си, но бизнесът ни е беден", допълни Радосвет Радев

  "Консервативното разпределение на парите ще помогне. Поздравявам правителството, че не "пипна" празния чек за 10 млрд. лв. Най-много плачеха тези, които не внасят осигуровки и не подпомагат бюджета", коментира Дачев.

  "33% от бизнесите заявиха, че до година ще се възстановят, 25% - до половин година, 5% заявиха, че вече бизнес нямат", каза още той."По-голям от пазара няма, щаб за предприемачи не е необходим", завърши Красимир Дачев - бизнесмен и член на УС на БТПП.


  Линк

Назад