Назад

Онлайн обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” организира БТПП по проект DiVET. на 28 април от 17:30 ч.


 • Онлайн обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” организира БТПП по проект DiVET. на 28 април от 17:30 ч.


  Пилотно Онлайн обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” по проект DiVET.
   
  Във връзка с удълженото извънредно положение и въведените ограничителни мерки, първоначално предвидения присъствен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” ще се проведе дистанционно. Онлайн дискусията ще се състои на 28 април от 17:30 ч.
   
  Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Уъркшопът е насочен предимно към участниците в обучението, но заинтересовани лица също могат да се включат в онлайн дискусията.на следния линк: https://global.gotomeeting.com/join/234476885.
   
  Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция.

  Линк

Назад