Назад

Бизнесът предлага нов пакет антикризисни мерки


 • Бизнесът предлага нов пакет антикризисни мерки


  Нов пакет от антикризисни мерки предложиха на правителството част от бизнес организациите у нас. Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) настоява за трансформиране на мярката 60/40 в 60/0 - без финансови разходи за работодателите, а Българската търговско-промишлена палата (БТПП) иска безпрепятственото движение на стоки и товари, така че местните компании да работят и да изпълняват поръчки, което от своя страна ще доведе до запазване на служители или наемане на нови.

  Предложенията на БТПП са изготвени на база анкетното проучване сред членовете на палатата. То показа, че около 12% от бизнеса е преустановил работа, а 18% от служителите и работниците са в неплатен отпуск в резултат от наложените ограничения заради COVID-19. Взети под внимание са и отделните становища на членове на палатата, както и получената информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии в София.
   

  60/40 не работи

  Мярката 60/40 не работи в настоящия си вид, твърди за пореден път АИКБ. Доказателство за това било, че по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да се възползват от новия механизъм. Затова работодателите предлагат подпомагането на мярката да стане 60/0 и изтъкват, че схемата работи успешно в Германия. Подобно подпомагане има и в Австрия, Великобритания, Швейцария, Словения и др.

  Това означава държавата да поеме 60% от осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии) и това да е всичко, което неработещият работник получава като компенсация, обясняват от АИКБ. Друго плащане от страна на предприятието с преустановена дейност или непълно работно време да не се дължи. "Основната цел на мярката е да подкрепи тези работодатели, които искат да продължат и след кризата, но в момента имат затруднения. Помощта реално е за работниците - да получат месечните си доходи", казва в отговор финансовият министър Владислав Горанов.

  Васил Велев

  Фотограф: Велко Ангелов


  Предлага се също изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. От АИКБ са направили и сметки, че това ще струва на държавата между 171 и 278 млн. лв. в зависимост от това колко фирми и лица биха се възползвали от тази подкрепа. Подобни мерки са били въведени в Гърция, Италия и Хърватия и др. европейски страни.

  От АИКБ настояват и да се прекрати задължението за плащане на такса за битови отпадъци и данък "Сгради" за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. В този случай не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината, пишат те.

  Е-товарителници за пестене на време

  Една от най-важните задачи в условията на криза е да не се възпрепятства износът и вносът, смятат от БТПП. И предлагат въвеждане на електронни товарителници с цел пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавата и грижа за природата.

  Това би имало ефект и по отношение на ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

  Цветан Симеонов

  Фотограф: Велко Ангелов


  От палатата настояват и за обособяването на логистичните бази като обекти от критичната инфраструктура на страната.

  Важно според бизнеса е и преструктурирането на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци в страната и финансиране на мерки за осигуряване на добри санитарни условия за функциониране на пазарите с цел реализация на стоките им.


  Линк

Назад