Назад

19 икономически мерки предлага БТПП


 • БТПП искат нови мерки и стратегия за възстановявне на икономиката


  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ смята, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат още по-широк кръг от компании и хора, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация.

  Според Палата трябва да се мисли и за бъдещите мерки, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата от преди кризата. От БТПП определят като важен елемент от тази дейност сформирането на икономически щаб, който да разработи стратегия за бързо възстановяване на икономиката.

  Към силно засегнатите сектори, като например туризма и свързаните с него подсектори, трябва да бъде насочен сериозен финансов ресурс, който да подпомогне рестартирането му, смятат от БТПП.

  От Палата напомнят, че на 10 април са изпратили пакет с деветнадесет мерки на вниманието на парламентарните комисии и изпълнителната власт във връзка с негативното влияние на КОВИД-19 и съобщават, че днес ще бъдат изпратени допълнителни предложения до изпълнителната власт.

  За БТПП приоритетна мярка продължава да бъде гарантираното придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износа и вноса на всякакъв вид стоки между държавите. Спазването на тази мярка ще даде възможност на местните компании да работят и да изпълняват поръчки, което от своя страна ще доведе до запазване на служители или наемане на нови, посочва от Палатата.

  Палатата приветства мерките, които социалните партньори представиха по време на онлайн заседанието на НСТС на 13 април и остава на разположение със своите експерти и е готова да подпомогне администрацията в реализирането на мерки. От БТПП смятат, че диалогът следва да бъде по-ефективен.


  Линк

 • Искат нови мерки в подкрепа на бизнеса


  Във връзка с негативното влияние на COVID -19 от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ предлагат допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса. Предложенията са изготвени на база мнения от регионални структури, браншови организации, членове на БТПП и други организации. По-важните мерки са следните:

  1) Въвеждане на електронни товарителници с цел пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи и грижа за природата. Въвеждането на електронните товарителници в България би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

  2) Обособяването на логистичните бази като обекти от критичната инфраструктура на страната за времето на настъпващите усложнения от вируса COVID-19 върху нормалния стопански живот. Отчитайки значението на логистичните бази за поддържането стабилността на международните и национални вериги на доставки, считаме за уместно тяхното включване към обектите от т.нар. „критична инфраструктура“ .

  3) Облекчаване на визовия режим на България с други страни с оглед възстановяване на туристическия сектор, в период, когато отпаднат забраните за пътувания, въведени заради опасността от разпространение на коронавируса.

  4 Предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с ниски доходи, с цел почивка в хотели или други места за настаняване в страната.

  5) Преструктуриране на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци и финансиране на мерки за осигуряване на добри санитарни условия за функциониране на пазарите с цел реализация на стоките им.

  6) С цел равно третиране на всички самоосигуряващи се лица, да се удължат сроковете за подаване на годишни данъчни декларации до 30.06.2020 г. по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО, като съответно срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г. да е до 30.09.2020 г. 

  БТПП счита, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат още по-широк кръг от компании и хора. Апелират да се мисли и за механизми, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата от преди кризата. В тази връзка предлагат да се сформира икономически щаб, който да разработи стратегия за бързо възстановяване на икономиката. 

   

   

   


  Линк

 • БТПП настоява логистичните бази да станат критична инфраструктура


  Обособяване на логистичните бази в страната като обекти от критичната инфраструктура (система от съоръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху икономиката) за времето на настъпващите усложнения от Covid-19 върху нормалния стопански живот.

  Въвеждане на електронни товарителници с цел пестене на време, по-добра отчетност и по-добър контрол, както и разширяване на обхвата на лицата, които са част от изключенията в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, свързана с блокирането на влизането и излизането от София. Това са част от предложенията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в подкрепа на бизнеса заради кризата.

  БТПП настоява в пакета от предложения за подкрепа на бизнеса да се разгледа възможността за облекчаване на визовия режим на България с други страни с оглед възстановяване на туристическия сектор. Припомняме, че преди около седмица именно за това настояваха и от Националния борд по туризъм – за облекчаване на визовия режим за руски и турски граждани.

  „Разглеждане на възможностите за предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с нисък доход, с цел почивка в хотели или други места за настаняване в страната“, искат още от БТПП. От там настояват още и за преструктуриране на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци в страната.

  И като последно предложение от БТПП настояват за удължаване на сроковете за подаване на годишни данъчни декларации до 30 юни  по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО, като съответно срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г. да е до 30 септември.

  „БТПП счита, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат още по-широк кръг от компании и хора. Трябва да мислим и за бъдещите мерки, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата от преди кризата“, пишат още те.

   


  Линк

 • 19 икономически мерки предлага БТПП


  БТПП оценява високо усилията, които българските институции полагат за подкрепа на стопанските субекти и гражданите в актуалната ситуация. Има значителен напредък в реализацията на стъпки, насочени към най-пострадалите сектори. Според възможностите на бюджета, БТПП предлага да се разгледат и мерки с цел възстановяване на икономиката.

  Изготвеният проект на мерки се базира на анкетно проучване сред членовете на БТПП, пристигнали становища от членове на БТПП, изследване на подобни инициативи в страни от Европа чрез мрежата на Европалати и Европейския иновационен и информационен център; получена информация от службите по търговско-икономическите въпроси на България в чужбина и дипломатическите мисии със седалище София по повод реализирани мерки в другите държави.

  БТПП предлага 19 икономически мерки – виж ТУК.

  Тези мерки са представени на вниманието на Народното събрание и изпълнителната власт, като Палатата е декларирала готовност да участва със своя капацитет и експертиза в обсъждането и на други предложения в подкрепа на икономиката.


  Линк

Назад