Назад

Испанци ще споделят опит в усвояването на еврфондове


 • Опитът на Испания в усвояване на еврофондове


   
  Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма организираха семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”. 
   
  Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната. Не е тайна, че опитът от доброто управление от европейските проекти се прилага и в управлението на страната.
   
  Министър Томислав Дончев информира, че в момента в международните отношения се извършва интензивна промяна – насочена към децентрализация, което означава работа и отношения не само на ниво министерства и държавна администрация, а и на много други нива. Той уточнени, че усвояването на европейските фондове не се свързва само с крайната сума на използваните средства, а по-скоро с целите, изпълнението и полезността за обществото. Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. За това в момента се променя част от нормативната база, определят се конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения, търси се отличната координация между всички участници в този процес.
   
  В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за нашата страна. Разплатени са 16% и са възстановени около 10% от направените плащания на изпълнителите на различните проекти.
   
  Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.
   
  Галиоте разгледа и очакваните промени в условията за следващия програмен период след 2014 г. Най-общо става въпрос за намаляване бюджета по програми на ЕС. Ще бъдат намалени средствата за екология, но се увеличават бюджетните пера за проучване и развойна дейност. Той отбеляза, че кохезионната политика трябва да се защитава и да се имат пред вид технологичните фактори при разпределение на средствата на ЕС.
  Паскуал Фернандес, съветник в ЕП по финансови въпроси, и бивш зам. министър на околната среда на Испания /2000 – 2004/, както и бивш генерален директор на "Дирекция за регионална политика и бюджет" на Министерството на икономиката и финансите представи перспективите за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната политика не е успешно в много страни. Но това е разбираемо, доколкото приоритетите в различните страни са различни. Гледайки на Европа като на съвкупност от региони – те също се различават един от друг – конвегентни, с доходи до 75% от средните за ЕС, преходни – с доходи на населението между 75 – 80% и богати региони. Това разделение не е константа и регионите се променят.
   
  Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.

  Линк

 • Министър Томислав Дончев и Министър Лиляна Павлова присъстват на семинар на тема: "Усвояването на фондовете на ЕС в съвременния макроикономически контекст - добрите испански практики", организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП


  Линк

 • Испански експерти ни съветват за усвояването на еврофондовете


   
  "Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст - добрите испански практики" - това е името на форум, който се проведе по-рано днес в София. Той беше организиран от Българско-испанския бизнес съвет към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма.
  Участници в събитието бяха експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия, а българският опит в областта бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС и министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от БТПП.
  Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за успешна практика.
  Министър Дончев сподели, че в момента на международно ниво се извършва интензивна промяна, която е насочена към децентрализация. Това ще ангажира работния процес и отношения не само на ниво държавна администрация и министерства, но и на други места. Направено бе уточнение, че в началото на първия програмен период на използване на еврофондовете България не е имала достатъчна подготовка и поради това постигнатите резултати са останали незадоволителни. Поради тази причина се променя част от нормативната база, както и се определят конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения и се търси адекватна координация между всички участници в процеса.
  В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за страната, като са разплатени 16% и са възстановени близо 10% от направените плащания на изпълнителите на различните проекти.
  Съветникът по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия (ИНП) и лектор в рамките на семинара Херардо Галиоте посочи очакваните промени в условията за следващия програмен период след 2014 година. Като цяло се намаляват средствата за екология, но се увеличават тези за проучване и развойна дейност.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи ролята на Оперативна програма "Регионално развитие" в макро мащаб за нашата страна. В периода 2007 - 2013 година програмата е с бюджет 1,6 млрд евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната (инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура, култура и други).
  Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ. Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции и министерства. Тя отдели внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации, съгласно закона за водите, а 2012 година ще е от изключителна важност за програмата.
  Съветникът в ЕП по финансови въпроси и бивш заместник-министър на околната среда на Испания Паскуал Фернандес представи перспективите за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната политика не е успешно в много страни.
  Успешната политика на Испания относно усвоените евросредства е резултат от избора на големи и важни проекти, чието управление е по-лесно. Централизираната политика, както и незабавните корекции и смени в проблемните звена също допринасят за правилната функционалност.

  Линк

 • Европейските фондове – опитът на Испания и България


   

  На 20 октомври 2011 г. Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и
  Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма организираха
  семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия
  макроикономически контекст – добрите испански практики”. В семинара взеха
  участие експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия,
  които споделиха добри практики от работата на Испания с фондове на ЕС.
  Българският опит в тази област също бе представен от министъра по управление
  на средствата от ЕС и министъра на регионалното развитие и благоустройството
  на нашата страна.
  Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и
  модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на
  Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в
  Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският
  опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е
  превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е
  и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в
  страната. Не е тайна, че опитът от доброто управление от европейските
  проекти се прилага и в управлението на страната.
  Министър Томислав Дончев информира, че в момента в международните отношения
  се извършва интензивна промяна – насочена към децентрализация, което
  означава работа и отношения не само на ниво министерства и държавна
  администрация, а и на много други нива. Доказателство за това е днешният
  семинар, организиран със съдействието както на смесените палати от двете
  страни, така и с Европейската народна партия и Фондация Ханс Зайдел. Той
  направи уточнение че усвояването на европейските фондове не се свързва само
  с крайната сума на използваните средства, а по-скоро с целите, изпълнението
  и полезността за обществото. Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че
  в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не
  сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични
  резултати. За това в момента се променя част от нормативната база, определят
  се конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения, търси се
  отличната координация между всички участници в този процес.
  В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за
  нашата страна. Разплатени са 16% и са възстановени около 10% от направените
  плащания на изпълнителите на различните проекти.
  Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на
  Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския
  парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение
  използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е
  най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от
  кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на
  страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света.
  Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места.
  Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски
  страни заедно.
  Г-н Галиоте разгледа и очакваните промени в условията за следващия програмен
  период след 2014 г. Най-общо става въпрос за намаляване бюджета по програми
  на ЕС. Ще бъдат намалени средствата за екология, но се увеличават бюджетните
  пера за проучване и развойна дейност. Той отбеляза, че кохезионната политика
  трябва да се защитава и да се имат пред вид технологичните фактори при
  разпределение на средствата на ЕС.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова
  представи ролята на Оперативна програма „Регионално развитие” в макро мащаб
  за нашата страна. В периода 2007 – 2013 г. програмата е с бюджет 1,6 млрд
  евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната
  /инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура,
  култура и др/. Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ.
  Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции, министерства. Тя отдели
  внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще
  управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни
  станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации,
  съгласно закона за водите.
  Министър Павлова отбеляза, че 2012 г. ще е ключова за всички оперативни
  програми. "Ще трябва да разплатим доста сериозни суми, за да не се наложи да
  възстановяваме средства, без право да ги ползваме повече", подчерта Павлова.
  Тя не се ангажира с процент на плащанията по програмата "Регионално
  развитие", но каза, че се надява сумите да толкова, колкото са платени през
  тази година.
  Паскуал Фернандес, съветник в ЕП по финансови въпроси, и бивш зам. министър
  на околната среда на Испания /2000 – 2004/, както и бивш генерален директор
  на "Дирекция за регионална политика и бюджет" на Министерството на
  икономиката и финансите представи перспективите за близкото бъдеще на
  фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той
  сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната
  политика не е успешно в много страни. Но това е разбираемо, доколкото
  приоритетите в различните страни са различни. Гледайки на Европа като на
  съвкупност от региони – те също се различават един от друг – конвегентни, с
  доходи до 75% от средните за ЕС, преходни – с доходи на населението между 75
  – 80% и богати региони. Това разделение не е константа и регионите се
  променят.
  Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от
  ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се
  управляват по-лесно. В страната действа централизация на управлението на
  европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на
  земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и
  финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. Друг
  фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на
  проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.
  Семинарът продължи с активна дискусия, в която взеха участие както
  лекторите, така и представители на различни български министерства и
  ведомства, бизнесмени и журналисти. 
  Председателят на Българо-испанския бизнес съвет, Димитър Пампулов закри
  семинара с думите: „Имаме протегната ръка, нека да я хванем и да използваме
  опита на испанските експерти”.

  Линк

 • Европейските фондове - опитът на България и Испания


   

  На 20 октомври 2011 г. Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма организираха семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”. В семинара взеха участие експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия, които споделиха добри практики от работата на Испания с фондове на ЕС. Българският опит в тази област също бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС и министъра на регионалното развитие и благоустройството на нашата страна.
  Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната. Не е тайна, че опитът от доброто управление от европейските проекти се прилага и в управлението на страната.
  Министър Томислав Дончев информира, че в момента в международните отношения се извършва интензивна промяна – насочена към децентрализация, което означава работа и отношения не само на ниво министерства и държавна администрация, а и на много други нива. Доказателство за това е днешният семинар, организиран със съдействието както на смесените палати от двете страни, така и с Европейската народна партия и Фондация Ханс Зайдел. Той направи уточнение че усвояването на европейските фондове не се свързва само с крайната сума на използваните средства, а по-скоро с целите, изпълнението и полезността за обществото. Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. За това в момента се променя част от нормативната база, определят се конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения, търси се отличната координация между всички участници в този процес.
  В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за нашата страна. Разплатени са 16% и са възстановени около 10% от направените плащания на изпълнителите на различните проекти.
  Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.
  Г-н Галиоте разгледа и очакваните промени в условията за следващия програмен период след 2014 г. Най-общо става въпрос за намаляване бюджета по програми на ЕС. Ще бъдат намалени средствата за екология, но се увеличават бюджетните пера за проучване и развойна дейност. Той отбеляза, че кохезионната политика трябва да се защитава и да се имат пред вид технологичните фактори при разпределение на средствата на ЕС.
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи ролята на Оперативна програма „Регионално развитие” в макро мащаб за нашата страна. В периода 2007 – 2013 г. програмата е с бюджет 1,6 млрд евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната /инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура, култура и др/. Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ. Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции, министерства. Тя отдели внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации, съгласно закона за водите.
  Министър Павлова отбеляза, че 2012 г. ще е ключова за всички оперативни програми. "Ще трябва да разплатим доста сериозни суми, за да не се наложи да възстановяваме средства, без право да ги ползваме повече", подчерта Павлова. Тя не се ангажира с процент на плащанията по програмата "Регионално развитие", но каза, че се надява сумите да толкова, колкото са платени през тази година.
  Паскуал Фернандес, съветник в ЕП по финансови въпроси, и бивш зам. министър на околната среда на Испания /2000 – 2004/, както и бивш генерален директор на "Дирекция за регионална политика и бюджет" на Министерството на икономиката и финансите представи перспективите за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната политика не е успешно в много страни. Но това е разбираемо, доколкото приоритетите в различните страни са различни. Гледайки на Европа като на съвкупност от региони – те също се различават един от друг – конвегентни, с доходи до 75% от средните за ЕС, преходни – с доходи на населението между 75 – 80% и богати региони. Това разделение не е константа и регионите се променят.
  Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.
  Семинарът продължи с активна дискусия, в която взеха участие както лекторите, така и представители на различни български министерства и ведомства, бизнесмени и журналисти.
  Председателят на Българо-испанския бизнес съвет, Димитър Пампулов закри семинара с думите: „Имаме протегната ръка, нека да я хванем и да използваме опита на испанските експерти”.

  Линк

 • Как Испания усвоява 95-98% от европейските фондове


   

  Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. 
   
  В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. 
   
  Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.
   
  Това стана ясно на семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”, организиран от Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма. В семинара взеха участие експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия, които споделиха добри практики от работата на Испания с фондове на ЕС. Българският опит в тази област също бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и министъра на регионалното развитие и благоустройството на нашата страна Лиляна Павлова.
   
  Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната.
   
  Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. 
   
  Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.
   
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи ролята на Оперативна програма „Регионално развитие” в макро мащаб за нашата страна. В периода 2007 – 2013 г. програмата е с бюджет 1,6 млрд евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната /инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура, култура и др/. Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ. Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции, министерства. Тя отдели внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации, съгласно закона за водите.
  Министър Павлова отбеляза, че 2012 г. ще е ключова за всички оперативни програми. "Ще трябва да разплатим доста сериозни суми, за да не се наложи да възстановяваме средства, без право да ги ползваме повече", подчерта Павлова. Тя не се ангажира с процент на плащанията по програмата "Регионално развитие", но каза, че се надява сумите да толкова, колкото са платени през тази година.
   
  Председателят на Българо-испанския бизнес съвет, Димитър Пампулов закри семинара с думите: „Имаме протегната ръка, нека да я хванем и да използваме опита на испанските експерти”.

  Линк

 • Как Испания усвоява 95-98% от европейските фондове


   

  Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. 
   
  В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. 
   
  Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.
   
  Това стана ясно на семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”, организиран от Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма. В семинара взеха участие експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия, които споделиха добри практики от работата на Испания с фондове на ЕС. Българският опит в тази област също бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и министъра на регионалното развитие и благоустройството на нашата страна Лиляна Павлова.
   
  Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната.
   
  Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. 
   
  Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.
   
  Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи ролята на Оперативна програма „Регионално развитие” в макро мащаб за нашата страна. В периода 2007 – 2013 г. програмата е с бюджет 1,6 млрд евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната /инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура, култура и др/. Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ. Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции, министерства. Тя отдели внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации, съгласно закона за водите.
  Министър Павлова отбеляза, че 2012 г. ще е ключова за всички оперативни програми. “Ще трябва да разплатим доста сериозни суми, за да не се наложи да възстановяваме средства, без право да ги ползваме повече“, подчерта Павлова. Тя не се ангажира с процент на плащанията по програмата “Регионално развитие“, но каза, че се надява сумите да толкова, колкото са платени през тази година.
   
  Председателят на Българо-испанския бизнес съвет, Димитър Пампулов закри семинара с думите: „Имаме протегната ръка, нека да я хванем и да използваме опита на испанските експерти”.

  Линк

 • УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ - ДОБРИТЕ ИСПАНСКИ ПРАКТИКИ


   

  ПРОГРАМА
   
  09:30 ч. -  Откриване
   
  Майя Станилова, почетен председател, Испано-българска камара на търговията, индустрията и туризма, търговски съветник в посолството на България в Мадрид
   
  Димитър Пампулов, председател, Българо-испански бизнес съвет към БТПП
   
  09:40 ч. - Томислав Дончев - министър по управление на европейските фондове на РБ
  Управление на средствата от ЕС в България в средата на първия й програмен период: предизвикателства, решения, перспективи
   
  10:10 ч. - Херардо Галеоте, съветник по европейските въпроси на Президента на Испанската народна партия
  Испанският опит при усвояването на фондовете на Европейския съюз в аграрния сектор и в инфраструктурата:  добрите практики  в Испания
   
  10:40 ч.  - Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството на РБ
  Приносът на ОПРР за макро икономиката на България. Пътят напред.
   
  11:10 ч. - Алваро Надал, секретар по икономика и финанси на Испанската народна партия
  Практически перспективи за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз: основни бюджетни и финансови аспекти
   
  11:40 ч. - Въпроси и отговори

  Линк

 • УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ОБСЪДИХА БЪЛГАРСКИ И ИСПАНСКИ ЕКСПЕРТИ В СОФИЯ


   


  ]Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев откри днес семинар на тема „Усвояването на фондове от ЕС в съвременния макроикономически контекст - добрите испански практики". Организатори на събитието са Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма.
  Министър Дончев представи пред участниците в семинара предизвикателствата, решенията и перспективите при управлението на средствата от Европейския съюз в България в средата на първия й програмен период.
  „Средствата от ЕС са ресурс, който ние можем да използваме, за да направим държавите си по-близки, с по-малко разлики. Това е ресурс, с който можем да си позволим да свържем държавите и в буквалния, и в преносния смисъл на думата", отбеляза министър Дончев по време на изказването си. „Към момента България се движи с добро темпо. Би могло да бъде и по-добро. През последните години положихме изключително много усилия не само в оперативното ускоряване на ползването на средствата от ЕС, подобрихме до голяма степен и нормативната база. Поехме изчистени, ясни ангажименти в държавните институции по отношение на темповете и плащанията. Направихме много, за да удовлетворим всички заинтересовани страни - като се започне от малките НПО, минем през фирмите и стигнем до общините. Изяснихме те какви права имат в целия този процес и категорично подобрихме координацията на централно ниво. В България имаме седем оперативни програми, една програма за развитието на селските райони, няколко други специални инструмент...Само, че проблемите не се делят на оперативни програми и финансови инструменти и първостепенна задача е да избегнем да се спъваме в един и същи проблем. За тази цел централната координация е от критична важност" , подчерта министърът по управление на средствата от ЕС.
  Томислав Дончев отбеляза ,че България и Испания вече имат добра традиция в обмена на опит между различни административни служби на двете държави и подобно сътрудничество ще продължи и занапред.
   
  По-късно днес министър Дончев се срещна с г-н Паскуал Фернандес - съветник в европейския парламент по финансови въпроси и перспективи в програмен период 2013 - 2020 и г-н Херардо Галеоте - Съветник по европейските въпроси на Президента на Испанската народна партия. По време на срещата бяха обсъдени приоритетите, които Република България и Кралство Испания ще заложат за развитието си през следващия програмен период и позициите на двете страни по отношение на новата бюджетна рамка на ЕС и новите условия за разходване на евросредства през програмен период 2014-2020.

  Линк

 • Испанци ще споделят опит в усвояването на еврфондове


   

  Семинар за испанския опит в усвояването на еврофондовете ще се състои днес в столичния хотел „Шератон“. Той се организира от Българската търговско-промишлена палата и в него ще участват регионалният министър Лиляна Павлова и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.
   
  Сред участниците от испанска страна са Херардо Галеоте, съветник по европейските въпроси на Президента на Испанската народна партия, Алваро Надал, секретар по икономика и финанси на Испанската народна партия и др.

  Линк

Назад