Назад

Държавата и бизнесът обучили над 550 души от Пловдивско


 • Държавата и бизнесът обучили над 550 души от Пловдивско


   
   

  Държавата, бизнесът и синдикатите са обучили над 550 души от Пловдивска област през 2019г. Всеки четвърти от тези, които са повишили квалификацията си, са преминали през курсовете на работодателските организации и синдиката КНСБ. От всички 550 души 146 са придобили повече умения посредством курсовете на Бюрата по труда.

  Целта на тези програми е намаляване на регионалните диспропорции в страната и повишаване на икономическата активност, което през настоящата година ще бъде по-трудно изпълнимо. Причината е стагнацията на пазара и започналите вече съкращения заради кризата, която е следствие от преструктурирането на работния процес след обявяване на извънредното положение в страната.

  От всички 146 пловдивчани, които са били включени в курсовете на Агенцията по заетостта, 127 са били по проект „Ваучери за заети лица“. Останалите 19 безработни са били по проект „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“.

  „Обученията са насочени към придобиване на знания и умения, необходими за заемане на заявени свободни работни места, както и за задоволяване бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила. Чрез тях се насърчава производителността, конкурентоспособността, творчеството, иновациите и предприемачеството“, отбелязват от Агенцията по заетостта.

  От работодателските организации, които са обучили пловдивчани, най-много са минали през школата на Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Курсовете са били насочени към търговията, информатиката, строителството, градинарството и производството. Освен за тези позиции част от бизнеса е обучил служители и за текстообработване и камериерки. По проекта на КНСБ „Ние също можем“ пък били обучени хора по професиите болногледач, социален асистент и работник в озеленяването.

  С предимство за обученията са уязвими групи на пазара на труда - безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.

   

   


  Линк

Назад