Назад

Семинар на Шуменската търговско-промишлена палата


 • Семинар на Шуменската търговско-промишлена палата


   

  Обучение на тема „Корпоративна социална отговорност, бизнесетика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1″ организира от 24 до 28 октомври Шуменската търговско-промишлена палата. То се реализира по проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е предназначено за работодатели, наети лица и синдикалисти от реалния сектор на икономиката в Шуменска област.
  Участието в семинара, който ще се състои в заседателната зала на хотел „Контеса“ в Шумен, е безплатно. В края на семинара всеки участник ще получи удостоверение за преминато обучение по темата.
  Лектори в семинара ще бъдат д-р Христо Дечев, д-р Корнелия Цонева, гл. ас. Калина Йочева, Галя Христова, а модератори на дискусионния панел ще бъдат Вилма Дерменджиева и Сузана Недева.

  Линк

Назад