Назад

БТПП е против спиране на европрограми заради коронавируса


 • БТПП иска допълнителни мерки за компенсиране на бизнеса
  Подходът към автоматично изброяване на сектори за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата, не е достатъчно обективен и не отразява фактически засегнатите браншове, което създава условия за неравноправно третиране и нелоялна конкуренция. Икономически целесъобразно е да се заложат реални показатели, с които да се прецени влиянието на кризата върху всеки стопански субект - като доказан спад в продажбите. Това е била основната теза, която председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ е поддържал пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи на интернет страницата си Палатата.
   
  Извънредно положение
  КТ "Подкрепа" възразява, че важни дейности няма да имат достъп до изплащане на компенсации
  Тристранката договори мярката 60:40: как ще компенсират "заразения" бизнес
  Кирил Ананиев отмени заповедта за задължителните маски
  На две последователни онлайн заседания на НСТС - на 27 и 28 март, беше обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение (мярка 60/40).
   
  Представителите на работодателските и синдикалните организации отбелязаха необходимостта от Постановлението и принципно подкрепиха новия вариант - без КРИБ и АИКБ, напомнят от БТПП. Документът предвижда компенсацията от страна на държавата в размер на 60 на сто върху брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите да имат право да ползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са намалели, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение.
   
  Приложеният към постановлението списък със сектори, подлежащи на компенсации, ще се отнася само за работодателите, спрели работа вследствие заповед на министъра на здравеопазването. Вносителят на постановлението - министърът на труда и социалната политика, се е съгласил с предложението на социалните партньори прагът за право за обезщетение да бъде свален от 25 на 20 на сто спад в приходите от продажби. Съпоставката ще се прави спрямо същия период на предходната година.
   
  В свои становища, публикувани на сайта на Палатата, БТПП отбелязва редица недостатъци на постановлението, сред които е липсата на прозрачност и необходимост от създаване на публичен регистър на компаниите, които ще бъдат подкрепени по силата на постановлението; също така липсата на ред за обжалване на отказ за включване в схемата поради нефункционирането на съда.
   
  БТПП настоява да се проследи в едномесечен срок и да се анализира как стопанските субекти ще реагират на Постановлението, в контекста на икономическите и социални измерения на кризата. В зависимост от резултатите Палатата настоява и за подготовка на съответни допълнителни мерки, разпределени във времето - в краткосрочен и дългосрочен план, включително промяна в Закона за извънредното положение, където е заложена мярката 60/40.
   
  На този етап обаче е важно по най-бърз начин да стартира подкрепата за бизнеса, вместо с допълнителни поправки в Постановлението то да се отлага във времето, смятат от БТПП.

  Линк

 • БТПП е против спиране на европрограми заради коронавируса
  Да не се прекратяват вече открити процедури по оперативните програми, а парите от тях да се пренасочат за борба с коронавируса. Това е записано в писмо до вицепремиера Томислав Дончев Българската търговско-промишлена палата (БТПП), с което се иска да не се приема промяна в постановлението в закона за извънредното положение, касаеща оперативните програми.

  Припомняме, че миналия петък за обществено обсъждане беше публикувано предложение управляващите органи на оперативните програми да имат възможност да прекратяват процедури и средствата по тях да се пренасочват за борба с COVID-19.

  От писмото си председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов промяната е „неприемлива, защото прекомерно разширява правомощията на управляващите органи на оперативните програми и неглежира ролята на комитетите за наблюдение“. В този смисъл БТПП напомня, че  прекратяването на открити процедури по оперативните програми, особено в условията на зараждащата се икономическа криза лишава бенефициентите  - предприятия, клъстери, неправителствени организации, общини, учебни заведения и др. – от възможността да имат достъп до допълнителен финансов ресурс от оперативните програми.

  Според работодателската организация промянята ще има негативни последици върху цялостното социално-икономическо развитие на страната, като блокира реализирането на иновативни проекти, насочени към определени политики и/или решаването на важни национални предизвикателства.

  Също така при иновативните проекти има опасност от кражба на подадената иновативна идея, защото кандидатът без сключен договор за реализирането й, няма никаква възможност за защитата й, алармират от БТПП.

  При необходимостта от мобилизиране на допълнителен финансов ресурс, предлагаме да се даде възможност на всеки управляващ орган при обявено извънредно положение да прекрати обявяването на нови процедури, залегнали в Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за съответната година, предлагат от работодателската организация.

   

   


  Линк

Назад