Назад

Без открити съдебни заседания в Арбитражния съд при БТПП до края на месеца


 • Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела насрочени за открити съдебни заседания
   

  Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания  и на коронавирусна инфекция (COVID -19), 
  Считано от днес 11.03.2020 г. до 31.03.20 г. включително, в Арбитражния съд при БТПП няма да се разглеждат дела насрочени за открити съдебни заседания.
  В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което страните по делата ще бъдат своевременно уведомени.
  Напомняме на клиентите на АС при БТПП, че могат да извършват отдалечени справки чрез on- line системата на съда и на телефони:

  02/81 17 546,  02/8117 561,  02/8117 558,  02 /8117 559  

  Документи по делата могат да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg

   


  Линк

 • Без открити съдебни заседания в Арбитражния съд при БТПП до края на месеца
  Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания  и на коронавирусна инфекция (COVID -19),  
   
  Считано от днес 11.03.2020 г. до 31.03.20 г. включително, в Арбитражния съд при БТПП няма да се разглеждат дела насрочени за открити съдебни заседания.
   
  В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което страните по делата ще бъдат своевременно уведомени.
   
  Напомняме на клиентите на АС при БТПП, че могат да извършват отдалечени справки чрез on- line системата на съда и на телефони:
   
  02/81 17 546,  02/8117 561,  02/8117 558,  02 /8117 559  
   
  Документи по делата могат да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg

  Линк

Назад