Назад

62% от фирмите наели хора с увреждания


 • 62% от фирмите наели хора с увреждания


  Задължителните квоти за хора с увреждания вече са законово регламентирани от половин година. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извърши допитване до своите членове какви резултати дават те. По-голямата част от анкетираните фирми имат вече назначени хора с увреждания – 62% от участващите. Малко над 20% е делът на анкетираните, които са освободени от задълженията да наемат хора с увреждания. Около 14% от работодатели в анкетата съобщават, че не са наясно дали изпълняват задълженията си да назначават хора с увреждания, защото заетите не са трябва да декларират това обстоятелство.
  Анкетата на БТПП показва, че наемането на хора с увреждания от бизнеса става основно чрез директен контакт с лицата – точно 50% от фирмите са отговорили така. При 9% са съдействали сдружения на хора с увреждания, а при 25% Бюрата по труда са осигурили връзката. Понякога заетостта на хора с увреждания предполага оборудването на специални работни места, а резултатите от анкетата показват, че 28% от фирмите разполагат с такива.
  aaa
  Над половината от участващите съобщават,
  aaaa
  че дейността им не позволява обособяване на специализирани места. Само 8% са посочили, че макар да имат адаптирани места, няма кандидати, които да назначат. Всяка десета компания е отбелязала, че не разполага със допълнителни средства, за да инвестира и да обособи специални работни места за хора с по-тежки увреждания.

  Компаниите виждат три основни фактора, които пречат повече хора с уреждания да имат трудова реализация. Те са липсата на адаптирани работни места, недостъпността в градската среда и липсата на подкрепа и насърчаване от обществото.

   

  Участвалите в анкетата посочват различни мерки,

   

  които да спомогнат за трудовата ангажираност на хората с увреждания, като фокусът им е върху положителни стимулиращи, а не към глоби. От важно значение е подобряване на квалификацията и образованието на хората с увреждания, като по този начин ще се разширят и възможностите за работа от дистанция. Фирмите посочват, че ще бъде полезно ако има електронни платформи за връзка между работодатели и хора с увреждания, желаещи да работят. Също е важно да се засили активността на неправителствените организации в търсене на възможности за работа и връзка с бизнеса, както и стимулиране на създаването на специални предприятия, в които са ангажирани предимно хора с увреждания.

   

  От друга страна, членове на БТПП предлагат и нормативни

   

  промени в Наредбата за специализираните предприятия на хората с увреждания – например да има възможност авансово да се ползват средствата от осигурителни вноски на работодатели, които предстоят да бъдат възстановени от държавата. Предвид това, че хората с увреждания често ползват болнични, първите три дни, които сега се плащат от работодателите, изцяло да бъдат заплатени от държавното осигуряване – стъпка, която трябва да бъде предприета като цяло за всички осигурени лица


  Линк

Назад