Назад

4 организации се присъединиха към Експортен хъб България


 • 4 организации се присъединиха към Експортен хъб България


  Българската търговско-промишлена палата (БТТП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Института за икономическа политика (ИИП) и Професионалната асоциация по роботика и автоматика (ПАРА) се присъединиха към редиците на учредителите на Експортен хъб България.

   

  Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Васил Тодоров, главен секретар на БТТП, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на ИИП, Йонко Чуклев, зам.-председател на ПАРА и Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП - организацията, инициатор на Експортен хъб България (ЕХБ), подписаха анекс към Споразумението за учредяване, с което бе даден стартът на най-новата инициатива, която ще подкрепя българските предприятия да излизат на международни пазари.
   

  Събитието се проведе в София Тех Парк по време на заседание на организациите, които обединиха сили за създаването на ЕХБ. Представителите на публичните и частните институции обсъдиха старта на програмата и критериите, по които ще бъдат избирани компании, които да бъдат подкрепени чрез специалната експортна програма, която ще стартира през 2020 година.
   

  Така четирите организации се наредиха до останалите членове на ЕХБ в мисията да развият българския експортен потенциал чрез специални събития и обучения. Основното послание, което Експортен хъб България отправя, е, че успехът на българския бизнес в интернационална среда е възможен с общи усилия между правителствения и частния сектор на Република България.

   

  Основателите на инициативата са убедени, че страната може да бъде лидер в редица търговски сектори, като се насърчи предприемаческия дух и желанието за иновативно развитие сред представителите на бизнеса.


  Линк

Назад