Назад

Цветан Симеонов: Дигитализацията за МСП е въпрос за оцеляване


 • Цветан Симеонов: Дигитализацията за МСП е въпрос за оцеляване
  Няма алтернатива Дигитализацията за МСП, за да бъдат видими за партньори и контрагенти. Продукт, който не е видим през интернет, ако фирмата я няма в Търговския регистър, ако няма Баркод, ако няма достоверен източник,, проверил тази информация, фирмата няма големи изгледи за успешно пазарно присъствие. БТПП ще продължи линията си за осигуряване на такава информация за МСП, защото проучването показва, че голяма част от МСП неглжират огромните възможности на Интернет пространството. БТПП има задачата да бъде независим, достоверен източник на такава информация, Това заяви председателят на БТПП при откриване на Заключителната конференция за Проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление".

  По време на Конференцията беше представен доклад и анализ на резултатите от мащабно национално проучване в периода февруари – април 2019 г. на Българската търговско-промишлена палата , относно нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0.

  В рамките на анкетирането е проучено мнението на 550 респонденти – мениджъри на фирми и браншови организации във всички 28 области в страната, с цел национална представителност на резултатите.

  От участниците в анкетата, делът на малките и средни предприятия (МСП) е 92 на сто, от които микропредприятията са 41% от участващите в проучването, малките предприятия имат дял от 32%, а средните – 19%. Останалите 8% са големи фирми.

  Изследването бе представено от Любомир Левичаров, който отбеляза, че България е на последно място в ЕС, по дигитализация на МСП. А един от известните международни индекси за дигитализация поставя страната ни на 58 позиция в света (от 115) държави по ниво на дигитализация на бизнеса.

  В рамките на проекта, на база на Добрите европейски и международни практики и на база информацията от анализ на резултатите от проучването, екипът е разработил и представи конкретни предложения за активизирането на МСП в реализиране на политики за дигитализация на икономиката в страната.

  Анализът на резултатите от проучванията и насоките можете да прочетете ТУК...

  Tags: Брой 12 2019


  Линк

Назад