Назад

GS1 България участва в регионален форум на GS1 Европа в Будапеща


 • Стандартът GS1 навлиза и в банковия сектор


   

  На провеждащия се в Будапеща Регионален форум на „GS1 в Европа” под мотото ИЗГРАЖДАМЕ ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО започнаха дискусиите за състоянието на електронното фактуриране, синхронизираното прилагане на което в отделните европейски страни може да даде съществен икономически ефект.Антонио Конте от отдел „Информационни и комуникационни технологии (ICT) - Конкурентоспособност и иновации“ към Главна дирекция „Предприятия“ на Европейската комисия представя електронното фактуририране. В областта на ICT се констатира, че липсва достатъчно стандартизация на европейско и световно ниво. Предизвикателствата за бизнеса и институциите са фрагментарният дигитален пазар, липсата на оперативна съвместимост, кибер престъпленията и др.
  Въпреки забележителния напредък в областта на информационните технологии през последните години, оперативната съвместимост все още съществено изостава с развитието на подходящи инструменти и приложения и е ключова пречка за безпроблемен обмен на данни, информация и услуги между европейските администрации, бизнеса и гражданите. В резултат са налице естествените затруднения при постигането на споразумения относно общите технически спецификации. GS1 се сочи като една от организациите, на които се разчита да изработят глобални унифициращи стандарти. Сътрудничеството при стандартизацията между всички заинтересовани страни остава ключов движещ елемент в тази област. Във връзка със стандартизацията в Европа има редица предложения за регулаторни механизми – елементи от програмата „Европа 2020“ на ЕС, където има седем области и над 100 специфични действия, включващи 31 предложения за законодателни промени.
  В съвета на GS1 в Европа членуват 46 GS1 национални организации от общо 108 организации в света. Българската делегация се води от председателя на Бюрото на Съвета GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов и включва Надежда Панчева - член на Бюрото на Съвета GS1 България, Христо Содев – Изпълнителен секретар, и Любомир Гайдаров – експерт в GS1 България.
  Директната връзка на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година сред основните акценти в политиките на международната организация GS1. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните в търговските вериги и актуална информация от Организацията за отговор на потребителското търсене (ECR), като ще бъдат изслушани представители на водещи търговски марки – Ghislain Esquerre (Carrefour) и Jochen Rackebrandt (Kraftfoods).

  Линк

 • GS1 България участва в регионален форум на GS1 Европа в Будапеща


   
  Внедряването на фамилията баркод символи GS1 Databar, приложенията за мобилни телефони и взаимодействието между секторите при идентификацията на потребителските стоки ще бъдат дискутирани на започващия в столицата на Унгария Регионален форум на „GS1 в Европа“. В съвета на GS1 в Европа членуват 46 GS1 национални организации от общо 108 организации в света. Българската делегация се води от председателя на Бюрото на Съвета GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов и включва Надежда Панчева -  член на Бюрото на Съвета GS1 България, Христо Содев – Изпълнителен секретар и Любомир Гайдаров експерт в GS1 България.

  Паралелно с провеждането на Регионалния форум ще има и заседание на Регионалния борд на GS1 Европа, където от българска страна участва изпълнителният секретар. В Регионалния борд заседават изпълнителните директори на GS1 организациите от Европа.

  Ключовите теми на регионалния съвет са свързани с напредъка за хармонизирането на инфраструктурата в глобален мащаб на мобилните комуникации и по-конкрено на използването им в търговията. Акцент се поставя на развитието използването на стандарта GS1 в банковия сектор при оперирането с пари, от който пряко заинтересовани са националните и търговските банки. Ще се разглеждат и въпроси, засягащи състоянието на електронното фактуриране в отделните европейски страни.

  Директната връзка на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година сред основните акценти в политиките на международната организация GS1. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните в  търговските вериги и актуална информация от Организацията за отговор на потребителското търсене (ECR), като  ще бъдат изслушани представители на водещи търговски марки – Ghislain Esquerre (Carrefour) и Jochen Rackebrandt  (Kraftfoods) . Специален доклад с актуална информация, за дейността на GS1 ще представи президентът и изпълнителен секретар на GS1 Мигел Лопера.
   
  GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.

  GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

  Линк

Назад