Назад

Работодателите настръхнаха срещу увеличението на заплатите


 • Работодателите настръхнаха срещу увеличението на заплатите


  Работодателите за пореден път скочиха срещу административното увеличение на минималната работна заплата, против са и заложеното увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

  При разглеждането на проектите на бюджети на държавата, на ДОО и на НЗОК, бизнесът уточни, че принципно приема проекта на бюджет на държавата, но изтъкна, че са необходими реформи.

  Бюджетът има повече плюсове, а минусите са резултат на неизвършени реформи, каза изпълнителният председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

  Според него обществото вече е узряло за тях, и те могат да се осъществят през 2020 година, когато няма да има избори.

  Работодателите подкрепят, че образованието отново е приоритет, а науката и културата също започват да бъдат такива, макар и плахо.

  От АИКБ подкрепят запазването на минималното и максималното обезщетението при безработица, тъй като според бизнеса безработица няма, а само хора, които не искат да се преквалифицират, за да получат работата, която се предлага на пазара на труда. Да се насърчава стоенето вкъщи при недостиг на ресурси е неефективно, заяви Велев, цитиран от pariteni.bg.

  За запазването на максималния осигурителен доход, Велев каза, че съотношението му спрямо средния при нас е три към едно, а средно за ЕС това съотношение е две към едно. Затова от бизнеса са против всякакво увеличение преди постигането на разумно съотношение.

  Бизнесът е категорично против административното увеличение на минималната работна заплата.
  От години работодателите предлагат то да се договаря между работодатели и синдикати по икономически дейности, като отчетоха, че все пак има известен напредък в диалога и се надяват следващата година да се договорят такива заплати.

  Всички работодателски организации отново поискаха и отпадане на Минималните осигурителни доходи.

  По отношение на увеличението на минималния осигурителни доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 400 на 610 лева, Велев смята, че на две стъпки е по-разумно да се направи, като за 2020 година би могъл да стане 525 лева. Според него при тази ситуация на сектора заложеното е много рязък скок.

  По отношение на болничните, бизнесът смята, че все още могат да се направят промени тъй като, според Велев, отново има заложен ръст на разходите, а често това са разходи за здрави хора.

  За ръста на доходите в администрацията Велев коментира, че населението на България намалява с 50 хиляди души годишно, а в същото време заетите на бюджетна издръжка не намаляват.
  Той смята, че ръст на възнагражденията на администрацията може да се постигне чрез оптимизиране на персонала, а не с 900 милиона лева ръст на разходите за персонал в бюджетната сфера.

  Цветан Симеонов от БТПП посочи, че е неприемливо увеличението от 10 процента, като според него така е поставен под натиск частният сектор, изтегля се ресурс от него, а той е основен генератор на блага.

  От бизнеса посочиха, че в бюджета няма заложени политики за демографско развитие.

  АИКБ препоръчва да се увеличат капиталовите разходи в образованието. Нужни са повече средства за кабинети в природоматематическите гимназии, за общежития в професионалните гимназии, както и за стипендии за ученици по професии с очакване недостиг на пазара на труда, каза още Велев.


  Линк

Назад