Назад

Цветан Симеонов е преизбран за председател на БТПП


 • Monitor.bg: Цветан Симеонов е преизбран за председател на БТПП


  Досегашният председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов бе преизбран на поста. За заместник-председатели на работодателската организация бяха избрани Красимир Дачев и Тодор Табаков.

  За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП бяха избрани още Валентина Зартова, Васил Тодоров, Гена Събева, Емил Пеев, Иван Стоименов, Лъчезар Искров.
  Сред приетите насоки за работа на организацията до 2023 г. са по-благоприятна среда за българското предприемачество, повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмите, развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост, насърчаване разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места, и стимулиране на инвестиционната дейност, вкл. чуждестранните инвестиции.
  Утвърден е бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2019 – 2023 г.

  Линк

 • Mypr.bg: Днес се проведе Редовно Общо събрание на БТПП


  Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет

  На състоялото се днес, 4 юни,  ХХХIV-то  Редовно Общо събрание на БТПП беше избран нов 87-членен Управителен съвет.

  За председател на Управителния съвет на БТПП бе преизбран Цветан Симеонов. За заместник-председатели  на УС на БТПП бяха избрани Красимир Дачев и Тодор Табаков.

  За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателят и зам.-председателите, бяха избрани Валентина Зартова, Васил Тодоров, Гена Събева, Емил Пеев, Иван Стоименов, Лъчезар Искров.

  Приетите от Общото събрание Насоки за дейността в периода 2019 – 2023 включват: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмите; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост; насърчаване разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места; подготовка на мениджъри за корпоративно управление с изкуствен интелект; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна за страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност, вкл. чуждестранните инвестиции.

  Утвърден бе бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2019 – 2023 г.


  Линк

Назад