Назад

Проект „ЕкоИнн Дунав" полага основните за съвместни усилия за справяне с екологичните проблеми


 • Business-club.bg: Проект „ЕкоИнн Дунав" полага основните за съвместни усилия за справяне с екологичните проблеми


  Еко-иноватори, университетски преподаватели, проекти на Дунавската програма за транснационално сътрудничество 2014-2020 г. и ученици се срещнаха на 9 април по случай Международната конференция "Дунав: сътрудничество за иновации", за да обсъдят екологичните иновации, кръговата икономика, управлението на отпадъците, стратегии и пилотни дейности, въведени от проекта Еко иновационно свързан Дунавски регион (EcoInn Danube).
   
  Събитието, организирано от ТПП-Враца, бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова, която подчерта важността на иновациите в Дунавския регион и заяви, че „с цел развитие на икономиката, културата, науката и човешкия потенциал на Дунавския регион, трябва да се съсредоточим върху увеличаването на участието на всички заинтересовани страни на териториално равнище и върху изпълнението на партньорства на местно и регионално ниво ". Г-н Цветан Симеонов, председател на Българската Търговско-Промишлена Палата, посочи, че „статистиката показва, че около 7% от отпадъците, които достигат до океана, се хвърлят от европейците, но ако тези отпадъци идват към река Дунав, няма добро бъдеще за Черно море - бихме искали да видим практическите резултати от проекта EcoInn Дунав ". Той също така спомена възможностите, които иновациите дават, особено на страни като България, които стават членки на ЕС по-късно от предишните членове.
   
  Освен представянето на резултатите от проекта EcoInn Дунав, събитието даде възможност за свързване на проекти, насочени към темите, свързани с иновативния и социално отговорния Дунавски регион, представители на еко-иновативни български компании, като г-н Христо Алексиев от Playground Energy, България, който представи детски площадки, които могат да генерират електричество, когато децата играят на тях. Панелът за Кръговата икономика се фокусира върху актуални въпроси в областта и представи компании, като Geocycle България, BalBok energy и Vadima. Мотивационното послание на събитието - за засилване на сътрудничеството между еко иноваторите - бе ключово за изготвянето на резултатите от проекта EcoInn Дунав, който ще приключи през май 2019 г. Проектът е изпълнил четири групи дейности за постигане на целта чрез сътрудничество между партньорите.
   
  Консорциумът на проекта, състоящ се от 13 партньорски организации от 10 страни от Дунавския регион под ръководния партньор Словашки център за научна и техническа информация, събра важни заинтересовани страни на местни и международни кръгли маси, където събра мнения и възгледи за пречките и предизвикателствата, пред които са изправени те. Благодарение на тези срещи бе създадена Обща транснационална стратегия за екологични познания, която се придружава от Съвместен план за действие - представляващ съвкупност от незабавни и дългосрочни действия на всеки един партньор в проекта.
   
  За справяне с един от най-належащите въпроси - липсата на сътрудничество в сектора на научноизследователската и развойна дейност с частните компании, проектът разработи Виртуална лаборатория - www.ecoinnovative.eu, палтформа за предложения и искания за екологични иновации. Виртуалната лаборатория е непрекъснато изпълнена с предложения за иновативни технологии и предложения за сътрудничество, заедно с карта за контакт със съответните институции в региона и новини от сектора.
   
  Изграждането на осведоменост и капацитет за екологични иновации е мисия, която беше изпълнена с три успешни Зелени летни училища в Щутгарт, Братислава и Виена и два международни форума за зелени иновации - в Бърно и Щутгарт, където екологичните идеи бяха в центъра на вниманието - стърт-ъпи, иноватори, студенти и изследователи, представиха своите идеи пред инвеститори, както и панели с международни експерти, които засегнаха най-належащите въпроси.
   
  Като цяло бяха положени значителни усилия, за да се преведе девизът на проекта - екологичните проблеми не зачитат границите - трябва да действаме заедно, за да се справим с тях.

  Линк

Назад