Назад

Представяне на икономиката и инвестиционната среда в Тунис


 • Mypr.bg: Представяне на икономиката и инвестиционната среда в Тунис


  “Връзките ни с Търговско-промишлената палата на Тунис датират от 1996 г.”, това каза председателят на БТПП Цветан Симеонов при откриването на събитие за представяне на икономиката и инвестиционната среда в Тунис. „Разглеждаме Тунис като обещаващ икономически партньор на България и преценяваме необходимостта да търсим и нови възможности за сътрудничество извън традиционните сектори на взаимодействие“, допълни още той. Събитието бе подготвено и осъществено съвместно с Посолството на Република Тунис в Белград, отговарящо за България.

  Н.Пр. Сеиф Аллах Реджеб, посланик на Република Тунис, подчерта, че страната е извършила множество промени и е направила икономически преход с реформи в областите инвестиции, данъчна система, иновации и др.

  Развитието на търговско-икономическите отношения между Тунис и България бяха представени от Олга Чугунска, анализатор в БТПП. Според данните, двустранният стокообмен бележи рекордни стойности през 2013 г. Предварителните данни за 2018 дават възможност за очакване на ръст от 10 % и по този начин двустранната търговия да надхвърли 150 млн. щ.д. Основните стокови групи, които България изнася за Тунис, са нефтените масла и горива, пшеница, електро машини, акумулатори, пластмаси и стъклени продукти. Внасяме мед и медни продукти, минерални и химически торове, фурми, смокини, други пресни плодове, сол, подправки, печатни платки.

  Ноомен Лагуи, представител на Тунизийската агенция за насърчаване на инвестициите, представи икономическата среда в страната. 3500 чужди предприятия функционират в момента в Тунис като 75% от тях изнасят своята продукция. Страната отчита 12 % ръст на инвестициите годишно, които са разпределени в секторите туризъм, земеделие, услуги и др.

  Тунис се радва на благоприятно геополитическо положение. Страната има споразумения за свободна търговия с ЕС, Турция, арабските и средиземноморски страни /споразумението от Агадир/,  ОАЕ, САЩ и е в процес на договаряне на още подобни споразумения. Сътрудничеството ѝ с останалите страни в Африка формира общ пазар с над 800 млн. потребители. В страната функционира нов закон за инвестициите, който замества инвестиционния кодекс от 1993 година и предвижда свобода на чуждестранния инвеститор, право на собственост на недвижим имот, намален брой на необходимите разрешителни и много други улеснения.

  Законът позволява на инвеститорите да наемат до 30% от работниците си от чужбина, предоставя им възможност за достъп до арбитраж, редица облекчения, сред които инвестиционни премии, данъчни ваканции в зависимост от параметрите на инвестиционните проекти. 20 % е корпоративният данък в страна, а ДДС е 18 %.

  Правителството на Тунис е определило приоритетните сектори за инвестиции в Тунис:

  електроника, електротехника, механика, автомобилостроене /компоненти за транспортни средства за много международни марки/, въздухоплавателна индустрия /части за Airbus/, информатика, текстилна промишленост, хранително-вкусова промишленост, туризъм. Тунис е най-големият износител на фурми и зехтин. Страната е втора в света по износ на био продукти. Потенциал за развитие и за привличане на чуждестранни инвестиции имат и секторите фармацевтика, възобновяема енергия, финансов сектор и др.

  Цветан Симеонов обобщи резултатите от срещата и заяви готовността на БТПП да задълбочи сътрудничеството си с ТПП на Тунис в областта на търговския арбитраж, както и да насърчи взаимодействието на фирми от двете страни в сектори, в които икономически се допълваме, като машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, текстилната промишленост, въздухоплаването и др.

   


  Линк

Назад