Назад

Нова платформа ще подкрепя компании за устойчив бизнес


 • Severozapazenabg.com: Нова платформа ще подкрепя компании за устойчив бизнес


  Нова дигитална платформа ще помага на малки и средни компании да намерят подкрепа за проекти, свързани с намаляване на отпадъците и влиянието над околната среда. Порталът danube-goes-circular.eu на проекта MOVECO ще насочва предприятията по пътя им към преминаване от линейна към кръгова икономика, съобщават от Търговско-промишлената палата, която е участник в инициативата. В платформата са свободно достъпни четири вида инструменти – за информация, за квалификация, финансиране и за сътрудничество.

  С тяхна помощ представителите на бизнеса могат да изпълнят идеите си за кръгова икономика. Сред информационните материали например е „Вашият отпадък е моето богатство“. В брошурата са представени различни добри практики за кръгова икономика в държави от Дунавския регион. За квалификация потребителите на платформата могат да избират между теми като европейско законодателство в областта на отпадъците и кръговата икономика; принципи на кръговата икономика; основни бизнес умения за „зелени“ предприемачи и различни бизнес модели.

  По определението на Европейския парламент кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Целта е да носи ползи за околната среда, икономиката и всички хора.

  Проект MOVECO се осъществява в рамките на Транснационална програма „Дунав“ на ЕС. Общо 16 партньори са се включили в изпълнението на проекта. Те са от десет държави, през които минава р. Дунав – Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова. Платформата е на английски език, но има възможност за автоматичен превод на български.

  За финансирането кандидатите могат да проучат различните източници – публично-частно партньорство, тип „краудфъндинг“ или друго. Краудфъндинг означава набиране на средства за проект или идея от много хора, които правят малки дарения. Обикновено набирането и представянето на проектите става изцяло онлайн. За намиране на подходящи партньори в платформата предлагат инструменти за организация на обучения, работни срещи и посещения. В рамките на MOVECO има и виртуален пазар, на който компании и научни организации могат да обменят продукти, материали и ресурси, добавят от БТПП. За достъп до пазара се изисква регистрация.

  В базата данни са качени контакти на експерти, има възможност да се организират и мрежи за сътрудничество.

  Онлайн достъп: danube-goes-circular.eu/


  Линк

Назад