Назад

БТПП и ИАНМСП обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции


 • Inews.bg: Държавна и бизнес организация ще развиват интернационализацията на малките фирми


  БТПП и ИАНМСП ще работят заедно за облекчаване на администрацията и др.
   
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков проведоха работна среща, на която обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции. Във фокуса на разговора бяха поставени инициативи на двете организации за подпомагане развитието и интернационализацията на малките и средни предприятия (МСП). Отбелязана бе ролята на държавата за създаване на благоприятни рамкови условия за свободното развитие на малките и средни предприятия, за увеличаване на приноса им за растежа, работните места и програмата за устойчивост. В тази посока са наложителни промени, които да създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП.
  Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от по-нататъшно улесняване на вноса на работна сила, защото сегашните процедури са сложни и бавни за повечето големи предприятия, а още повече за МСП. Двете организации ще обединят усилията си за намиране на механизми за провеждане на политики, насочени към нуждите на МСП за улеснен достъп до финансиране и използване възможностите за насърчаване и усъвършенстване на уменията за развитието им.

  Линк

 • 3e-news.net: БТПП и ИАНМСП обединяват усилията си за подпомагане развитието и интернационализацията на МСП


  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия  Бойко Таков проведоха работна среща, на която  обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции.

  Във фокуса на разговора бяха поставени инициативи на двете организации за подпомагане развитието  и интернационализацията на МСП. Отбелязана бе ролята на държавата за създаване на благоприятни рамкови условия за свободното развитие на малките и средни предприятия, за увеличаване на приноса им за растежа, работните места и програмата за устойчивост. В тази посока са наложителни промени, които да създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП.

  Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от по-нататъшно улесняване на вноса на работна сила, защото сегашните процедури са сложни и бавни за повечето големи предприятия, а още повече за МСП.

  Двете организации ще обединят усилията си за намиране на механизми за провеждане на политики, насочени към нуждите на МСП за улеснен достъп до финансиране и използване  възможностите за насърчаване и усъвършенстване на уменията за развитието им.


  Линк

 • Novinata.bg: БТПП и ИАНМСП обединяват усилията си за подпомагане развитието и интернационализацията на МСП


  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия  Бойко Таков проведоха работна среща, на която  обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции.

  Във фокуса на разговора бяха поставени инициативи на двете организации за подпомагане развитието  и интернационализацията на МСП. Отбелязана бе ролята на държавата за създаване на благоприятни рамкови условия за свободното развитие на малките и средни предприятия, за увеличаване на приноса им за растежа, работните места и програмата за устойчивост. В тази посока са наложителни промени, които да създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП.

  Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от по-нататъшно улесняване на вноса на работна сила, защото сегашните процедури са сложни и бавни за повечето големи предприятия, а още повече за МСП.

  Двете организации ще обединят усилията си за намиране на механизми за провеждане на политики, насочени към нуждите на МСП за улеснен достъп до финансиране и използване  възможностите за насърчаване и усъвършенстване на уменията за развитието им.


  Линк

 • Focus-news.net: БТПП и ИАНМСП обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции


  Председателят на БТПП Цветан Симеонов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков проведоха работна среща, на която обсъдиха приоритетите и актуалните въпроси за сътрудничеството между двете институции. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия . Във фокуса на разговора бяха поставени инициативи на двете организации за подпомагане развитието и интернационализацията на МСП. Отбелязана бе ролята на държавата за създаване на благоприятни рамкови условия за свободното развитие на малките и средни предприятия, за увеличаване на приноса им за растежа, работните места и програмата за устойчивост. В тази посока са наложителни промени, които да създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест върху МСП. Цветан Симеонов обърна внимание на необходимостта от по-нататъшно улесняване на вноса на работна сила, защото сегашните процедури са сложни и бавни за повечето големи предприятия, а още повече за МСП. Двете организации ще обединят усилията си за намиране на механизми за провеждане на политики, насочени към нуждите на МСП за улеснен достъп до финансиране и използване възможностите за насърчаване и усъвършенстване на уменията за развитието им.

   


  Линк

Назад