Назад

Цветан Симеонов, председател на БТПП: Тежестта пада върху работодателите, но без да е обсъдено с нас


 • Монитор, 10.10.2018, стр. 11: Цветан Симеонов, председател на БТПП: Тежестта пада върху работодателите, но без да е обсъдено с нас

  Имаме сериозни възражения срещу обявената промяна 

  - Г-н Симеонов, защо работодателите са против увеличаването на максималния осигурителен доход?

  - В началото на седмицата на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Асоциацията на организациите на българските работодатели АОБР) връчи на председателя на НСТС Валери Симеонов и на министъра на финансите Владислав Горанов протестно писмо срещу обявеното съгласие между правителството и синдикатите за промени в основните параметри на пенсионно-осигурителната система. Обявено беше, че договореността между тях е за увеличение на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. от 1.1.2019 г.,за увеличение на тавана на пенсиите от 910 лв. на 1200 лв. от 1.7.2019 г. и за увеличение с 10% на заплатите в държавния сектор, считано от 2019 г.
  С връченото протестно писмо членовете на АОБР (сдружение на БТПП, АИКБ, БСК и КРИБ) изразиха категорично несъгласие да се съгласуват по сепаративен начин, без участието на представителните на национално равнище работодателски организации, основни и важни бюджетни и осигурителни параметри.
  - Къде са разминаванията?
  Имаме сериозни възражения срещу обявената промяна, защото е в драстично противоречие с огласените предизборни обещания и управленската програма на управляващата коалиция да не се увеличават данъчните и осигурителни задължения, а и за съжаление отново не е обоснована с каквито и да било икономически и финансови показатели. БТПП констатира, че предлаганото увеличение на максималния осигурителен доход не съответства на средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г., приета с Разпореждане на МС № 264/19.4.2018 г., защото там е записано:
  „За периода 2019-2021 г. се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивото от 2018 г."; „За периода 20192021 г. по отношение на социално и здравноосигурителните вноски се предвижда: да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивото от 2018 г.....
  Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица 2600 лв. за целия период... Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска" (раздел 1.2. „Осигурителна политика").- Все пак правителството предлага и обсъжда с бизнеса и синдикатите...
  -Ясно е, че понякога обстоятелствата могат да наложат промяна, но в една страна от европейското семейство не бива да става без двустранна съгласуваност, без участието на работодателските организации. Обикновено това в България се случва в условията на преобладаващи популистки нагласи преди предстоящи избори - в случая преди изборите за европейски парламент и на органи за местно самоуправление. Сепаративността в преговорите между отделни социални партньори не съответства и на международни принципи за социално партньорство. Това противоречие е още по-недопустимо в случаите, когато въпросите, по които се договаря, засягат в значителна степен работодателите. Не бива да се забравя, че работодателите със заплащаните от тях данъци и осигурителни, вноски (60% от дължимите осигурителни вноски за лицата и със заплащаните от тях обезщетения за първите три дни временна неработоспособност за работещите по трудови правоотношения) имат по-голям принос в държавния бюджет и в бюджета на НОИ. Поради това повишаването на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. ще натовари в сериозна степен работодателите. Едновременно с това не са налице каквито и да било аргументи по какви причини. Така в двустранен порядък без обсъждане с работодателите се обяви 10% увеличение на заплатите на служители от държавния сектор, въпреки че ние не сме забелязали да е намаляла бюрокрацията, за да бъдат стимулирани служителите в сектора. Надявам се, че това няма да се мултиплицира и превърне в практика.


  Линк

Назад