Назад

БТПП насърчава иновативното предприемачество


 • Mypr.bg: БТПП насърчава иновативното предприемачество

  Важен аспект на цялостната политика на Българската търговско-промишлена палата е да насърчи иновативното предприемачество въз основа на информация, предоставяна от Службата за публикации на ЕС към Генерална дирекция „Комуникации" на Европейската комисия. В тази връзка БТПП се ангажира редовно да запознава бизнеса, младите предприемачи и динамично развиващите се иновативни фирми с информацията за иновативни продукти, финансирани по проекти със средствата на ЕС.

  Информацията за иновативни идеи и продукти, решения, разработки и технологии, може да спомогне за внедряването им в производствената дейност на фирмите или да вдъхнови нови иновативни решения.

  Предоставянето на информация ще се осъществява чрез ежедневния бюлетин на Палатата Инфобизнес, презентации  на иновативни решения на МСП и публикации на сайта на БТПП:www.bcci.bg.

  Българската търговско-промишлена палата оказва и съдействие на фирмите при кандидатстването им за финансиране на иновативни идеи и решения по Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020. БТПП се ангажира, при одобрението на проектите, да окаже съдействие за успешното им изпълнение.

  За контакти: Беата Папазова, Национално контактно лице за Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020, тел. 0888 525 625, b.papazova@bcci.bg; Христина Шотекова, Ръководител на центъра на Enterprise Europe Network /EEN/, тел. 02/8117 515,   h.shotekova@bcci.bg/. 


  Линк

Назад