Назад

88% от бизнеса смята, че ангажираността им към околната среда гради позитивен имидж


 • 1kam1.com: 88% от бизнеса подкрепя опазването на околната среда

  Устойчивото развитие се превърна в един от най-популярните изрази на нашето време в икономиката и науката. По случай световния ден на околната среда – 5 юни, Българска търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред своите членове, свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.

  Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци – при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% строителни.

  Резултатите от проучването показват, че едва при 16% от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат обратно в производството, т.е. имат изградена кръгова икономика в предприятието. Видно е, че първите стъпки в кръговата икономика са направени, но все още тепърва предстои развитието й у нас. За разделното събиране на отпадъци има по-голям напредък – 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.

  Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании. Повече от 88 % от анкетираните  считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват, че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.

  На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.

  При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства – спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече, интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден – стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса.

  БТПП счита, че имплементирането на кръговата икономика в България ще доведе до  използване на нови технологии, бизнес модели и финансови механизми, за да се развива устойчив и печеливш бизнес. Затова част от усилията на Палатата са свързани с изпълнението на проект MOVECO, който има основна цел да насърчи малките и средни предприятия към въвеждане на кръгова икономика.

  Цялото проучване ТУК.

  Източник: БТПП


  Линк

 • Bnr.bg: Фирмите смятат, че "зелените" политики градят позитивен имидж

  Проучване на Българската търговско-промишлена палата по повод Световния ден на околната среда - 5-ти юни, показва, че според 90% от бизнеса, "зелените" политики и ангажираността към околната среда градят позитивен имидж. В същото време, едва 16 на сто от предприятията рециклират и връщат обратно в производството отпадъците, които произвеждат. 

  Анкетата показва, че битовите отпадъци  заемат основа част от генерирания от бизнеса боклук - 70%. Половината от бизнеса посочва, че генерира също промишлени отпадъци, а 13 на сто - и строителни.

  Повече от половината от предприятията събират разделно боклука, но едва 10% го предават за рециклиране. Малък е и броят на компаниите, които са затворили кръга - през събиране, рециклиране и повторно включване в производството, а 20% все още нямат въведени "зелени" политики.


  Линк

 • Insmarket.bg: За 88% от бизнеса зелените политики градят позитивен имидж

  Битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци

  Устойчивото развитие се превърна в един от най-популярните изрази на нашето време в икономиката и науката. По случай световния ден на околната среда – 5 юни, Българска търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред своите членове свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.
  Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци – при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% строителни.
  Резултатите от проучването показват, че едва при 16% от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат обратно в производството, т.е. имат изградена кръгова икономика в предприятието. Видно е, че първите стъпки в кръговата икономика са направени, но все още тепърва предстои развитието й у нас. За разделното събиране на отпадъци има по-голям напредък – 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.
  Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании. Повече от 88 % от анкетираните  считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.
  На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.
  При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства – спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден – стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса.
  БТПП счита, че имплементирането на кръговата икономика в България ще доведе до  използване на нови технологии, бизнес модели и финансови механизми, за да се развива устойчив и печеливш бизнес. Затова част от усилията на Палатата са свързани с изпълнението на проект MOVECO, който има основна цел да насърчи малките и средни предприятия към въвеждане на кръгова икономика. 


  Линк

 • Mypr.bg: 88% от бизнеса смята, че зелените политики и ангажираността им към околната среда градят позитивен имидж

  Устойчивото развитие се превърна в един от най-популярните изрази на нашето време в икономиката и науката. По случай световния ден на околната среда – 5 юни, Българска търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред своите членове свързано с ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на отпадъците.

  Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци – при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% строителни.

  Резултатите от проучването показват, че едва при 16% от анкетираните, отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат обратно в производството, т.е. имат изградена кръгова икономика в предприятието. Видно е, че първите стъпки в кръговата икономика са направени, но все още тепърва предстои развитието й у нас. За разделното събиране на отпадъци има по-голям напредък – 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.

  Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании. Повече от 88 % от анкетираните  считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.

  На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най-вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики.

  При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства – спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден – стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса.

  БТПП счита, че имплементирането на кръговата икономика в България ще доведе до  използване на нови технологии, бизнес модели и финансови механизми, за да се развива устойчив и печеливш бизнес. Затова част от усилията на Палатата са свързани с изпълнението на проект MOVECO, който има основна цел да насърчи малките и средни предприятия към въвеждане на кръгова икономика. 

  Вижте данните от проведеното от БТПП анкентно проучване тук.

   


  Линк

 • Монитор, 04.07.2018 г., стр. 10: Само 1 от 6 цеха влагат отпадъците си в производството

  Само 16% от фирмите или една от шест, занимаващи се с производствена дейност използват отпадъците, които произвеждат, рециклират ги и ги връщат обратно в производството и имат изградена кръгова икономика в предприятието. Това сочи анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  При разделното събиране има по-голям напредък
  - 56% от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за рециклиране, а 10% все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране.
  Устойчивото управление на отпадъците и отговорността да запазим природата и ресурсите за бъдещите поколения са заложени в целите и политиките по околна среда на много компании.
  Повече от 88 % от анкетираните считат, че рециклирането на отпадъците и ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за нея. Някои от участниците в анкетата отбелязват че са получили признания и награди за инициативите им за опазване на околната среда.
  На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и повторното използване на ресурсите, 33% отбелязват, че не са имали затруднения. Около 46% посочват като проблеми най вече липсата на финансиране и яснота за необходимите инвестиции както и бюрократични пречки. Останалите 21% са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики. При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните предимства - спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Още повече интегрирането на едни такива политики ще доведе до редица промени, с които компаниите се срещат всеки ден - стари технологии, голяма енергоемкост, висока степен на замърсяване. Като отрицателни страни компаниите изтъкват, че няма стимули за въвеждането на кръгова икономика и са нужни повече средства за инвестиции. Опасност от намаляване на работни места заради кръговата икономика вижда едва 25% от бизнеса. Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от бизнеса отпадъци - при 71%. Над 51% от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също промишлени отпадъци, а 13% -строителни.


  Линк

Назад