Назад

БТПП и ФНТС подписаха Меморандум за сътрудничество между бизнеса и науката


 • БТПП и ФНТС подписаха Меморандум за сътрудничество




  Представителите на науката поискаха български венчърен фонд. Председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи в България академик Васил Сгурев и председателят на Палатата Цветан Симеонов подписаха Меморандум за сътрудничество между бизнеса и науката. На кратката церемония академик Васил Сгурев, председател на Федерацията, изрази желанието на научната общност - да заработи реално български венчърен фонд за финансиране на българските изобретения. Само подкрепата по програма „Джереми” за развитие на върхови научни разработки в полза на бизнеса няма да бъде достатъчна, затова трябва и държавата да поеме своята част от преките гаранции за научен напредък.

  Това е схема, по която развитите държави правят серии от финансирания в полза на научните разработки по правилата на пазара и за да се издържат. В началото на прехода няколко такива венчърни фондове работеха добре в България – припомни председателят на БТПП Цветан Симеонов, но вероятно заради кризата сега има едно отдръпване от този тип рискови инвестиции. Съветът по иновациите при БТПП вече прави селекция на научно-изследователски фирми и колективи, които да кандидатстват за финансиране за иновативните мерки по програма Конкурентноспособност – припомни съпредседателят на Съвета по иновации Йосиф Аврамов.

  Той увери, че в предварителни срещи с представители на Европейски инвестиционен фонд, състояли се по-рано в Палата, е потвърдено започването от догодина на Фонд за венчърно финансиране на научно-технически проекти. Той ще заработи от 01.01.2012 г. като финансирането ще протече на няколко етапа. През януари започва първият етап на стойност 30 млн евро, ще последват още два етапа от по 60 млн евро, а през месец април е предвиден и четвъртият етап на финансиране от 21 млн евро. Венчърният фонд ще работи на пазарен принцип, като бенефициентите няма да разчитат единствено на европейските пари за реализация на своите проекти, а ще се търсят и частни инвеститори със съдействието на неправителствени организации, по примера на западния модел за насърчаване на научните достижения. По този начин ще се стимулира взаимодействието между бизнеса и научните среди в България.


  В подписания Меморандум между ФНТС и БТПП се предвижда модернизиране на начините за привличане на научния, инженерно-техническия и икономическия потенциал на страната при обсъждане и разработка на регионални и национални бизнес-програми. Предвидено е още провеждане на обучения по програмата European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения) и издаване на Европейски сертификат /ECDL. Венчър капитал За разлика от традиционните инвеститори, инвеститорите на венчър капитал се ангажират с допълнителни отговорности, свързани с дейността на фирмата, като определяне насоките на нейното развитие, управление на финансите, определяне начините за пласмент на продукция и други. По този начин те добавят стойност към инвестицията си.

  Линк

 • БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи в България подписаха Меморандум


   
  Вчера в сградата на БТПП председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи в България академик Васил Сгурев и председателят на Палатата Цветан Симеонов подписаха Меморандум за сътрудничество между бизнеса и науката.
  На кратката церемония академик Васил Сгурев, председател на Федерацията, изрази желанието на научната общност вече да заработи реално български венчърен фонд за финансиране на българските изобретения. Само подкрепата по програма „Джереми” за развитие на върхови научни разработки в полза на бизнеса няма да бъде достатъчна, затова трябва и държавата да поеме своята част от преките гаранции за научен напредък. Това е схема, по която развитите държави правят серии от финансирания в полза на научните разработки по правилата на пазара и се издържат.
  В началото на прехода няколко такива венчърни фондове работеха добре в България – припомни председателят на БТПП Цветан Симеонов, но вероятно заради кризата сега има едно отдръпване от този тип рискови инвестиции.
  Съветът по иновациите при БТПП вече прави селекция на научно-изследователски фирми и колективи, които да кандидатстват за финансиране за иновативните мерки по програма Конкурентоспособност – припомни съпредседателят на Съвета по иновации Йосиф Аврамов.
  Той увери, че в предварителни срещи с представители на Европейски инвестиционен фонд, състояли се по-рано в Палата, е потвърдено започването от догодина на Фонд за венчърно финансиране на научно-технически проекти. Той ще заработи от 01.01.2012 г.  като финансирането ще протече на няколко етапа. През  януари започва първият етап на стойност 30 млн евро,  ще последват още два етапа от по 60 млн евро, а през месец април е предвиден и четвъртият етап на финансиране от 21 млн евро. 
  Венчърният фонд ще работи на пазарен принцип, като бенефициентите няма да разчитат единствено на европейските пари за реализация на своите проекти, а ще се търсят и частни инвеститори със съдейстивието на неправителствени организации, по примера на западния модел за насърчаване на научните достижения. По този начин ще се стимулира взаимодействието между бизнеса и научните среди в България.
  В подписания днес Меморандум между ФНТС и БТПП се предвижда модернизиране на начините за привличане на научния, инженерно-технически и икономически потенциал на страната при обсъждане и разработка на регионални и национални бизнес-програми.
   
  Предвидено е още провеждане на обучения по програмата European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения) и издаване на Европейски сертификат /ECDL.

  Линк

 • БТПП и ФНТС подписаха Меморандум за сътрудничество между бизнеса и науката


   
  София /КРОСС/ Днес в сградата на БТПП председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи в България академик Васил Сгурев и председателят на Палатата Цветан Симеонов подписаха Меморандум за сътрудничество между бизнеса и науката, съобщават от пресцентъра на БТПП. 
  На кратката церемония академик Васил Сгурев, председател на Федерацията, изрази желанието на научната общност вече да заработи реално български венчърен фонд за финансиране на българските изобретения. Само подкрепата по програма „Джереми" за развитие на върхови научни разработки в полза на бизнеса няма да бъде достатъчна, затова трябва и държавата да поеме своята част от преките гаранции за научен напредък. Това е схема, по която развитите държави правят серии от финансирания в полза на научните разработки по правилата на пазара и се издържат.
  В началото на прехода няколко такива венчърни фондове работеха добре в България - припомни председателят на БТПП Цветан Симеонов, но вероятно заради кризата сега има едно отдръпване от този тип рискови инвестиции. 
  Съветът по иновациите при БТПП вече прави селекция на научно-изследователски фирми и колективи, които да кандидатстват за финансиране за иновативните мерки по програма Конкурентоспособност - припомни съпредседателят на Съвета по иновации Йосиф Аврамов.
  Той увери, че в предварителни срещи с представители на Европейски инвестиционен фонд, състояли се по-рано в Палата, е потвърдено започването от догодина на Фонд за венчърно финансиране на научно-технически проекти. Той ще заработи от 01.01.2012 г. като финансирането ще протече на няколко етапа. През януари започва първият етап на стойност 30 млн евро, ще последват още два етапа от по 60 млн евро, а през месец април е предвиден и четвъртият етап на финансиране от 21 млн евро. 
  Венчърният фонд ще работи на пазарен принцип, като бенефициентите няма да разчитат единствено на европейските пари за реализация на своите проекти, а ще се търсят и частни инвеститори със съдейстивието на неправителствени организации, по примера на западния модел за насърчаване на научните достижения. По този начин ще се стимулира взаимодействието между бизнеса и научните среди в България. 
  В подписания днес Меморандум между ФНТС и БТПП се предвижда модернизиране на начините за привличане на научния, инженерно-технически и икономически потенциал на страната при обсъждане и разработка на регионални и национални бизнес-програми.
  Предвидено е още провеждане на обучения по програмата European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения) и издаване на Европейски сертификат /ECDL.

  Линк

Назад