Назад

БТПП: Кредитирането практически е спряно


 • Смениха дрехите на конкурентоспособността


   

  "За 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 милиона лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно." "Достъпът до финансиране е критична област за малките и средните предприятия." "Заради липса на допълнително финансиране не могат да се реализира от 30 до 35 % от вече одобрените европроекти"... Подобни изказвания напоследък могат да се чуят не само от страна на предприемачите. Все по-често проблемът се признава и от държавните институции.... 

  Линк

 • Нови лостове за кредитиране по Джеръми


  Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 млн. лв. инвестиционни кредити. Това означава, че практически кредитирането в България е спряло. Българският инвеститор се налага да плаща и все по-висока цена за кредитите.

  Продължение на темата чрез дискусия свързана с кредитирането на малки и средени предприятия и по-точно чрез инструмента „Джеръми”, бе проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София. Поставен бе въпросът и за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), още за интересът и желанието на бизнеса да използва банково финансиране по инструмента „Джеръми”. който продиктува необходимост от нова съвместна среща скоро между банки, бизнес и представители на ЕИФ.

  На проведената дискусия в Търговската палата на ул. "Искър" 9, бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договарянето на минимални осигурителни прагове за 2012 година, по икономически дейности. Прието бе решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове, за които няма подписани споразумения.

  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.


  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно, според БТПП


   
  За 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 млн. лв. инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Това съобщи съветът на браншовите организации при БТПП. 
  Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банките и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента Джереми продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведена дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за браншове, за които няма подписани споразумения.

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно


   

  София /КРОСС/ Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми". Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми" продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство. Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство. 
  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряло


   
  На българските предприемачи им се налага и да плащат по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средни предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките като свързващо звено между бизнеса и Европейския инвестиционен фонд. Интересът и желанието за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове, за които няма подписани споразумения.

  Линк

 • Кредитирането за малките фирми в България практически е спряно


   

  Българската търговско-промишлена палата алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни заеми за малки и средни предприятия чрез инструмента „Джереми”, което значи, че практически кредитирането към сектора в България е спряно.
   
  На българският инвеститор се налага да плаща и по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. А когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
   
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средни предприятия чрез инструмента „Джереми”.
   
  Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ.
   
  Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
   
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности.
   
  Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове, за които няма подписани споразумения.

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство.

  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • Бизнесът е взел само 20 млн. лв. кредити за девет месеца


   
  Бизнесът е взел само 20 млн. лв. инвестиционни кредити за девет месеца, информират от БТПП, цитирани от БТА. Това означава, че кредитирането в България е спряно, твърдят от БТПП.
  Освен това се налага българските инвеститори да плащат и по-висока цена за кредитите, което пречи на развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банковия сектор и бизнеса, посочват от работодателската организация.

  Линк

 • Eдва 20 млн. лв. инвестиционни кредити са раздадени за годината


   
  За 9-те месеца на годината са раздадени едва 20 милиона лева инвестиционни кредити, което означава, че на практика кредитирането в България е спряно. За това алармираха от Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата.
  На българския инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна връзката между банките и бизнеса. Тези проблеми са били изложени по време на дискусия за кредитирането на малките и средни предприятия чрез инструмента "Джереми", на която са участвали и представители на Европейския инвестиционен фонд в София.

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  етикети

  Линк

 • Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство.
  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно.
  Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента "Джереми".
  Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен
  фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента "Джереми" продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности.
  Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  За 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно, алармира днес  Съветът на браншовите организации при БТПП. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  За 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно, алармира днес  Съветът на браншовите организации при БТПП.
  Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по въпроси, свързани с кредитирането на малки и средни предприятия чрез инструмента „Джереми”, беше проведена в БТПП.
  Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности.
  Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средни предприятия чрез инструмента „Джереми”. Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство.
  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусия по темата беше проведена в БТПП с участието на господата Стефан Цалов и Христо Стоянов, представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента „Джереми”. 
  Браншовите представители потърсиха информация за възможността за използване на средствата. Поставен беше въпросът за мястото на банките, като свързващо звено между бизнеса и Европейският инвестиционен фонд. Интересът и желанието на бизнеса за използването на банково финансиране по инструмента „Джереми” продиктуваха необходимостта от съвместна среща между банки, бизнес и представители на ЕИФ. Съветът на браншовите организации реши срещата да се състои през втората половина на месец ноември.
  На проведената дискусия в Търговската палата бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство. 
  Заседанието на Съвета на браншовите организации при БТПП бе свикано по предложение на Председателя Мариана Кукушева.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането в България практически е спряно


   
  За 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. За това алармира съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП). От там допълват:
  Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.
  Дискусията по темата беше проведена в сградата на БТПП. В нея взеха участие Стефан Цалов и Христо Стоянов - представители на Европейският инвестиционен фонд в София, по въпроси свързани с кредитирането на малки и средени предприятия чрез инструмента JEREMIE.
  На проведената дискусия бяха коментирани и резултатите от проведените преговори между социалните партньори по договаряне на минимални осигурителни прагове за 2012 година по икономически дейности. Прието беше решение да се изпрати възражение до министъра на труда и социалната политика срещу икономически необоснования модел при административното определяне на минималните осигурителни прагове за отраслите/браншове за които няма подписани споразумения.
  Представителите на браншовите организации коментираха редица от идеите породени от организирания от Палатата форум България-Бразилия за устойчиво партньорство, посочват от БТПП.

  Линк

 • БТПП: Кредитирането практически е спряно


   

  Съветът на браншовите организации при БТПП алармира, че за 9-те месеца на тази година са раздадени едва 20 мил. лева инвестиционни кредити, което значи, че практически кредитирането в България е спряно. Българският инвеститор се налага и да плаща по-висока цена за кредитите, което спъва развитието на икономиката и прави невъзможна комуникацията между банки и бизнеса. Когато между тях няма партньорство, няма как да има развитие.

  Линк

Назад