Назад

БТПП: Данъкът върху финансовите сделки ще влоши състоянието на фирмите


 • БТПП: Данъкът върху финансовите сделки ще влоши състоянието на фирмите

   Намерението на ЕК да наложи облагане на финансовите сделки не може да бъде прието от изпитващите трудностите на кризата български фирми, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той участва на организиран от ЕК семинар на тема „Гражданското общество и търговията с поглед на изток“, който се провежда във Варшава. 

  На 28 септември ЕК одобри въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Неговият размер ще е 0,1 на сто върху стойността на облигациите и акциите и 0,01 на сто за деривативните инструменти. Ако бъде приет и от отделните страни, данъкът ще бъде въведен в целия ЕС от 2014 година.
   Предложението на ЕК е данъкът да обхваща само сделките с участие на финансовите институции. Ако обаче домакинствата и предприятията купуват или продават финансови продукти, финансовите институции могат да прехвърлят данъка. Например за закупуване на акции на стойност 10 000 евро банката може да начисли такса 10 евро, която не е прекомерна.
   Въвеждането на нов данък, в т.ч. и във финансовия сектор, би довело до допълнително данъчно бреме за гражданите и бизнеса в ЕС. Те биха създали потенциално евроскептицизъм сред данъкоплатците, а въвеждането на общоевропейски данъци ще измести тежестта от държавите членки към техните граждани, се казва в общото становище на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по европейските въпроси. 
  Въвеждане на налозите би довело до загуби на конкурентни предимства на финансовите институции в рамките на ЕС, както и до неконкурентност на европейските финансови пазари като цяло и преместване на сделките в други региони. Предполага се, че административните разходи около данъка ще наложат създаване и на нова администрация на ниво ЕС. Данъкът ще затрудни и страните с недостатъчно развит пазар на акции и облигации, а облагането им ще забави тяхното развитие, смятат парламентаристите. 
  Въвеждането на новия данък трябва да бъде одобрено с единодушие в ЕС, което означава, че всяка страна членка ще може да наложи вето на предложението. 

  Линк

Назад