Назад

Състоя се конференция „Транспорт и логистика 2018“- Управление веригата на доставки


 • Publics.bg: По време на събитието бяха обсъдени предизвикателствата пред интермодалните терминали

  На  01 март 2018г. в София в Интер Експо Център, зала „Витоша“  гр. София се състоя конференция „Транспорт и логистика 2018“- Управление веригата на доставки и логистика.

  Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с партньори: „Център за управление и професионално обучение ЕАД“, „Frotcom България“ и „Viasat Technology“, институционални партньори  „Българска Стопанска Камара“, „Българска Търговско -Промишлена Палата“, „Асоциация на Индустриалния Капитал в България“, „Българска Асоциация на Металургичната Индустрия“, „Национално Сдружение на Българските Спедитори“ и „Джи Ес 1“.
   
  Официалното откриване на форума бе уважено от  Велик Занчев, Зам.-министър на транспорта и информационните технологии и съобщенията, инж. Васил Велев, Председател, АИКБ, Петър Денев, Зам.-председател, БСК, Иван Петров, Старши вицепрезидент на FIATA,  Деян Пушкаров, Член на УС, ИКЕМ, проф. д-р. Любен Тотев, Ректор, МГУ „Св. Иван Рилски“ и от Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.
   
  Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.
   
  Първият панел с модератор Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие, се концентрира върху националните предизвикателства и перспективи пред транспортния и логистичен бранш и представи гледните точки на Димитър Савов, Директор на дирекция „Национална транспортна политика“, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Любомир Илиев, Управител, БДЖ – Товарни превози, Иван Петров, Старши вицепрезидент, FIATA, инж. Емил Янков, Мениджър Бизнес развитие, Тракия икономическа зона, Симеон Ананиев, Председател на УС, Клъстър Зелен Транспорт.
   
  След почивката, вниманието бе насочено към възможностите и очакваните ползи поставени пред транспортния и логистичен бранш  с модератор  Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие.  Презентации бяха изнесени от  Любомир Гарчев, Изпълнителен директор, Ди Би Карго България, Пенко Несторов, Управител, ПИМК, Камен Василев, Член на Изпълнителния борд, Българска асоциация електрически превозни средства, Деян Геневски, Ръководител отдел „Методология“, ЗК Лев Инс АД и Никола Христов, Председател, Българската асоциация на корабните брокери и агенти.
  Заключителният панел на форума с модератор Калоян Косоров, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, бе ориентиран към иновативните подходи и решения в бранша.
   
  Те бяха разгледани от Александър Найденов, Tърговски мениджър, Фротком България, Цвета Братанова, Изпълнителен директор, GS1 България, Драгомир Божков, Изпълнителен директор, Viasat Technology, Аспарух Коев, Изпълнителен директор, Transmetrics.
   
  Конференция „Транспорт и логистика 2018“ провокира дискусията на актуалните теми за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.
   

  Линк

Назад