Назад

В Истанбул Съветът на жените предприемачи реши да предоставя по-изгодни условия за участие в изложби и панаири


 • В Истанбул Съветът на жените предприемачи реши да предоставя по-изгодни условия за участие в изложби и панаири
     В Истанбул се проведе среща на Съвета на жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати /АВС/ На първото заседание председателствано от Радка Стаменова, която е председател на Българската асоциация на жените предприемачи бе договорено БТПП да съдейства за изготвяне web-сайт на Съвета на жените предприемачи. Така ще бъде изградена по-добра кореспонденция и координация между членовете на Съвета към АВС. Българската страна беше представена още от председателя на Асоциацията на балканските палати/АВС/ Цветан Симеонов, от инж. Весела Мирянова от Артекс Инженеринг и от Силвия Николова от Агенция Джи Ен Ел плюс.
  Договорено бе националните палати от региона да изработят правила за предоставяне на изгодни условия за участие на жени-предприемачи в изложения и изложби провеждани в балканските страни. Това е практика, която вече се прилага от Съюза на турските ТПП. Насрочено беше следващото заседание на Асоциацията на балканските палати /АВС/ да се проведе месец ноември с домакинство на Българската търговско-промишлена палата. Цветан Симеонов, който в момента е председател на Асоциацията на балканските палати проведе разговар с Председател на Съюза на турските ТПП Рифат Хисарчиклиоглу.
   
  Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи.

  Линк

Назад