Назад

Министър Тотю Младенов откри Кръгла маса в БТПП


  • Министър Тотю Младенов откри Кръгла маса в БТПП


     София /КРОСС/ Министърът на социалната политика Тотю Младенов на влизане в БТПП каза, че вече е постигнато споразумение за минималните осигурителни прагове за 46 професии между синдикати и работодатели. За останалите ще се произнесе Съветът за тристранно сътрудничество. Крайното решение за вдигане на минималните осигурителни прагове ще се съгласува със социалните партньори.

    Международният стандарт ISO 26000 е тема на обсъждане на кръглата маса с модератор Мартин Нойрайтер от Международната организация по стандартизация (ISO).


    Линк

Назад