Назад

Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година


 • Политика 02.03.2018 г., с. 23: Пети сме по износ на Балканите

  На пето място сме по износ на стоки на Балканите. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за 2017 г. Оказва се, че за цялата минала година от страната ни са изнесени артикули за над 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 г. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, за тези трети страни обаче обемите на търговията не са толкова големи. Основно място в българския експорт за страните от Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. заемат машини, облекло, храни, мед и медни сплави, руди и електрически изделия и лекарства, уточняват от БТТП.
  От друга страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  Експертите са категорични, че през последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г„ достигайки 12 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Германия остава втора от изследваните страни и най-предпочитана от държавите в ЕС. Следват ги Италия, Сърбия, Румъния, Македония и Русия. В сравнение с миналогодишното проучване се отчита нарастващ интерес към Македония, обясним с подписания наскоро договор с България за сътрудничество.
  Данните сочат, че над 76% от българските компаниите имат интерес към икономическо сътрудничество с чуждестранни партньори, за да повишат износа на продукцията си. 36 на сто от фирмите пък търсят добър партньор при вноса на стоки. 28% се нуждаят от партньор за съвместна инвестиция в България, а 12% за инвестиции зад граница.


  Линк

 • Investbg.net: България 4-та по БВП на Балканите

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано – през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък – 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.      

  Източник: БТПП


  Линк

 • Forum24.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано – през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата – БТПП.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък – 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Bulgaria.utre.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017г.

  Сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.

   


  Линк

 • Fakti.bg: Рекорден износ за 2017 г.

  Интеграцията на Западните Балкани може да е моторът

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  Това съобщават от Българската търговско-промишлена палата.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

 • Bnr.bg: БТПП: България е реализирала рекорден износ в последните 10 години

  България е реализирала рекорден износ в последните 10 години, показват данни на Българската търговско-промишлена палата. Изнесените стоки са на стойност над 52 млрд. лв., което е двойно повече в сравнение с 2007 година.

  През миналата година страната ни се нарежда пета на Балканите по размер на износа. Изпреварват ни Гърция, Турция, Румъния и Словения. По размер на брутния вътрешен продукт България е четвърта. Вносът на стоки в страната все още надвишава износа, но расте с по-бавни темпове.
   
  Търговският ни дефицит е в размер на минус 7 милиарда лева и се дължи главно на вноса на петролни продукти и на газ. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес, според анкета на Сметната палата, а износът ни за азиатската държава е нараснал с 36 процента през миналата година, достигайки до един милиард и 200 милиона лева. 
   
  Основни търговски партньори на страната ни остават държавите от Европейския съюз с 66 процента от експорта.

  Линк

 • Economy.bg: България е 5-та на Балканите по размер на износа

  Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, сочи проучване на БТПП

  Износът на стоки от страната през 2017 надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.

  По размер на БВП през 2017 сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина.

  Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017, достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.

   
   

  Линк

 • Manager.bg: България пета по износ на Балканите

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения.

  Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

 • Econ.bg: БТПП отчете рекорден износ на страната ни за 2017 година

  България е на 5-то място сред Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения, по данни на БТПП. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв., посочват от палатата.

  През последните години търговията на България илюстрира устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.      

   


  Линк

 • B2bmedia.bg: БТПП отчете рекорден износ на страната ни за 2017 година

  България е на 5-то място сред Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения, по данни на БТПП. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв., посочват от палатата.

  През последните години търговията на България илюстрира устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.      

   


  Линк

 • 24 часа, 27.02.2018 г., стр.10: Безработицата намаляла наполовина за 13 години

  Рекордните 52 млрд. лв. е бил износът на България през 2017 г.Това е двойно увеличение спрямо 10 години по-рано, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. До септември 2017 г. ние сме на пето място сред балканските страни - преди нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.
  България заема четвърто място по размер на БВП през 2017 г., като преди нас са Гърция, Турция и Румъния. Вносът на стоки у нас за същата година е 59 млрд. лв. и също бележи явен ръст в сравнение с 2007 г., но по-малък - 38%.
  Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът е -7 млрд. лв. Основни причини за него са големият внос на петролни продукти и на газ. Търговският ни дефицит намалява, през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  Проучвания на БТПП показват засилен интерес на наши фирми към разширяване на сътрудничеството с чужди компании. Китай е една от предпочитаните дестинации за бизнес контакти, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лв.
  Основните търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува и за ръст в износа и с държави извън ЕС.


  Линк

 • Телеграф: 27.02.2018 г., стр. 14: Износът ни скочи двойно за 10 г.

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано.
  Това показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространени от пресцентъра на работодателската организация.
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа.


  Линк

 • Enterprise.bg: България е пета на Балканите по размер на износа за 2017 г.

  Износът на стоки от България през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано – през 2007 г. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа. Пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.

  По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на четвърто място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, показват данни от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  Вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лв. и спрямо 2007 г. също бележи ръст, но по-малък – 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо 7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ.

  Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като през 2007 г. той е бил 16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина.

  Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показват резултатите от анкета на БТПП. Износът ни за азиатската държава нараства с 36% през 2017 г., като достига 1,2 млрд. лв. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от Европейския съюз (ЕС) с общо две трети от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, макар че за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, посочват още от БТПП.


  Линк

 • News.data.bg: България е на пето място на Балканите по износ

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространени от пресцентъра на работодателската организация.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.

  По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения. Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто.

  Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв. През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж.

  Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева.

  Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, се казва в съобщението.


  Линк

 • Infostock.bg: България 5-та на Балканите по износ

  По данни на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.

  Линк

 • Investor.bg: България е 5-та на Балканите по размер на износа

  Сближаването на Западните Балкани в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения

  Износът на стоки от България през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано. По данни до септември 2017 г. сред балканските страни България се нарежда на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния и Словения. По размер на БВП през 2017 г. на Балканите се класираме на 4-то място, като пред нас са Гърция, Турция и Румъния.
   
   
  Вносът на стоки в България за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%.
   
  Търговското салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо 7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският дефицит намалява, като за сравнение, през 2007 г. той е бил 16 млрд. лв., посочват от палатата. 
  През последните години търговията на България показва устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството в чужбина.
   
  Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показват резултати от анкета на палатата. Износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
   
  Основни търговски партньори на България остават страните от ЕС, като формират 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, тъй като за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
   
  Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г.
   
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират от БТПП.

  Линк

 • Novini.dir.bg: България е 5-та на Балканите по размер на износа

  Сближаването на Западните Балкани в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения
  България е на 5-то място на Балканите по размер на износа, показват данни на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  Износът на стоки от България през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано. По данни до септември 2017 г. сред балканските страни България се нарежда на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния и Словения. По размер на БВП през 2017 г. на Балканите се класираме на 4-то място, като

  Линк

 • Mypr.bg: България е на 5-то място сред Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.

  Линк

 • Espressonews.bg: Двоен ръст в износа регистрира България за последните 10 години

  Рекордни нива на износ регистрира България в последните 10 години. Това отчитат от Българската търговско-промишлена палата. През 2017-та сме изнесли стоки за над 52 млрд. лв., което е двоен ръст в сравнение с нивата от 2007 г.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни България се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  Вносът през 2017 г. също нараства в сравнение с 10 години по-рано, но увеличението е по-малко – 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв., допълват от БТПП.

  Анализа на БТПП показва засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, тъй като за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, смятат още от Палатата.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, обобщават от БТПП.  


  Линк

 • Монитор, 27.02.2018 г., стр. 11: Пети сме по износ на Балканите

  Доставили сме зад граница стоки за 52 млрд. лв.

  На пето място сме по износ на стоки на Балканите. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за 2017 г. Оказва се, че за цялата минала година от страната ни са изнесени артикули занад52млрд. лв. което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 г. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, за тези трети страни обаче обемите на търговията не са толкова големи. Основно място в българския експорт за страните от Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. заемат машини, облекло, храни, мед и медни сплави, руди и електрически изделия и лекарства, уточняват от БТТП.
  От друга страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  Експертите са категорични, че през последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен теми на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Германия остава втора от изследваните страни и най-предпочитана от държавите в ЕС. Следват ги Италия, Сърбия, Румъния, Македония и Русия. В сравнение с миналогодишното проучване се отчита нарастващ интерес към Македония обясним с подписания наскоро договор с България за сътрудничество.
  Данните сочат, че над 76% от българските компаниите имат интерес към икономическо сътрудничество с чуждестранни партньори, за да повишат износа на продукцията си. 36 на сто от фирмите пък търсят добър партньор при вноса на стоки. 28% се нуждаят от партньор за съвместна инвестиция в България, а 12% за инвестиции зад граница.
  ***
  90% от българската биопродукция отива навън
  90% от българската биопродукция се изнася, основно в западна Европа, САЩ, арабските страни, както и в Япония и Южна Корея, съобщава Биоселена. Едва 10 на сто от биопроизводството отива на родния пазар, който е залят от конкурентна чужда продукция. Въпреки това 10% от българските потребители консумират биопродукти, а това е сериозен ръст през последните години. 7200 са биопроизводителите у нас, а сертифицираните площи са 162 000 хектара. В момента едва 5% от общата селскостопанска територия е с биопродукти, а според приетия от правителството план за развитие на биоземеделието този дял е трябвало да достигне 8% през 2013-а година, пише agrozona.bg. Австрия, Германия и Щвейцария са водещите производители на биопродукти в Европа. България е далеч от тях, като преди нас се нареждат също Сърбия, Турция и Македония.


  Линк

 • Труд, 27.02.2018 г., стр. 15: България е 5-та на Балканите по размер на износа

  Износът на страната за 2017 г. е над 52 млрд. лв., което е двойно увеличение за 10 години, сочи анализ на БТПП. До септември 2017 г. сред балканските страни сме на 5-то място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния и Словения.

   

   


  Линк

 • Стандарт, 27.02.2018 г., стр. 10: Пети сме на Балканите по размер на износа

  България е на пето място на Балканите по размер на износа, показват данни на Българската търговско-про' мишлена палата (БТПП). През 2017 г. страната ни е изнесла стоки за над 52 млрд. | лв., което представлява двойно увеличение спрямо десетилетие порано. По размер на износа пред нас са Гърция, Турция, Румъния и Словения. По размер на БВП през 2017 г. на Балканите се класираме на 4-то място, като пред нас са Гърция, Турция и Румъния. Вносът на стоки у нас за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. е ръст с 38%. За миналата година дефицитът по търговското салдо е близо 7 млрд. лв., основно заради големия внос на петролни продукти и газ. За сравнение, през 2007 г. дефицитът е бил 16 млрд. лв.

   

   


  Линк

 • Bgnews.online: България е на пето място на Балканите по износ

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Ynews.bg: България е на пето място на Балканите по износ

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространени от пресцентъра на работодателската организация. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения. Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв. През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона. От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, се казва в съобщението.


  Линк

 • Mnews.bg: БТПП отчете рекорден износ на страната ни за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на

  износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения, по данни на БТПП. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв., посочват от палатата.

  През последните години търговията на България илюстрира устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.    

   


  Линк

 • Vlastta.com: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП. 


  Линк

 • Economynews.bg: България 4-та по БВП на Балканите

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.      

  Източник: БТПП


  Линк

 • Tvevropa: БТПП: Рекорден износ от България през 2017 година

  Двойно увеличение на износа от България в сравнение с преди 10 години. Износът на стоки надвишава 52 млрд лева, отчитат от Българската търговско промишлена палата. И това е своеборазен рекорд. Износ към септември 2017 е 52 млрд. лева.

  По данни до септември 2017 година България е на пето място по размер на износа на Балканите. Пред нас са Гърция, Турция, Румъния и Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  Вносът на стоки в страната за същия период пък е в размер на 59 млрд лева и спрямо 2007 година също бележи ръст. Но по-малък в сравнение с износа – 38%.

  Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо 7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ.

  Китай пък е сред най-предпочитаните бизнес дестинации за родните компании, показва проучване на БТПП, като износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г. и вече достига 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни.


  Линк

 • 24chasa.bg: България е на пето място на Балканите по износ

  
  

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, разпространени от пресцентъра на работодателската организация.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения, предава БТА.

  Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

   

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, се казва в съобщението.


  Линк

 • Banker.bg: България е на пето място на Балканите по износ

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.

  Линк

 • Monitor.bg: Пети сме по износ на Балканите

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространени от пресцентъра на работодателската организация.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения.

  Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, се казва в съобщението.


  Линк

 • Epicenter.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж

   
  Износът за миналата година надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година

   

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП, съобщава news.bg.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.

   


  Линк

 • Club.bg: България е пета сред Балканите по износ за 2017 г.

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, сочат данни на Българската търговско-промишлена камара (БТПП). От своя ст....

  виж още


  Линк

 • Club.bg: България е пета на Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. Това съобщават от Българската търговско-промишлена камара (БТПП). По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния. От....

  виж още


  Линк

 • Novini.bg: България е на пето място на Балканите по износ

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, показват данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространени от пресцентъра на работодателската организация. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на пето място. Пред нас са само Гърция, Турция, Румъния и Словения. Вносът на стоки в страната за 2017 г. е за 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38 на сто. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв. През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36 на сто през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирана мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66 на сто от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС - за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44 на сто от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона. От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, се казва в съобщението.

  Линк

 • News.data.bg: България с рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.

  По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, информират от БТПП.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

 • Insmarket.bg: БТПП отчете рекорден износ на страната ни за 2017 година

  България е на 5-то място сред Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения, по данни на БТПП. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв., посочват от палатата.
  През последните години търговията на България илюстрира устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за  задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.      


  Линк

 • Dnesplus.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Haskovo.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Moreto.net: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Inews.bg: Рекорден износ за 2017 година

  Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, информират от БТПП. От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв. През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай. Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона. От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

 • Novini.bg: България с рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.
  По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, информират от БТПП.
  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.
  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинираната мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.
  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.
  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.

  Линк

 • News.bg: Търговско-промишлената палата отчита рекорден износ за 2017 година

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година, отчитат от Българска търговско-промишлена палата - БТПП.

  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа - пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния.

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС - 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи, отбелязва БТПП.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона, допълват БТПП.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона, коментират БТПП.


  Линк

 • Actualno.com: България е пета на Балканите по размер на износа

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. Това съобщават от Българската търговско-промишлена камара (БТПП).
  По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения. По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния. От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв. През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи. Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона. От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

 • Expert.bg: България е пета сред Балканите по износ за 2017 г.

  Износът на стоки от страната през 2017 г. надвишава 52 млрд. лв., което представлява двойно увеличение спрямо 10 години по-рано - през 2007 година. По данни до септември 2017 година сред балканските страни се нареждаме на пето място по размер на износа – пред нас са Гърция, Турция, Румъния, Словения.

  По размер на БВП през 2017 г. сред Балканите се класираме на 4-то място. Пред нас са само Гърция, Турция и Румъния, сочат данни на Българската търговско-промишлена камара (БТПП).

  От своя страна вносът на стоки в страната за 2017 г. е в размер на 59 млрд. лева и спрямо 2007 г. също бележи явен ръст, но по-малък - 38%. Търговското ни салдо от години е отрицателно, като за 2017 г. дефицитът ни е близо -7 млрд. лв. и се дължи основно на големия внос на петролни продукти и газ. Окуражително е, че търговският ни дефицит намалява, като за сравнение през 2007 г. той е бил -16 млрд. лв.

   

  През последните години търговията на България илюстрира един устойчив и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина. Китай е една от най-предпочитаните дестинации за бизнес контакти, показва резултат от анкета на БТПП, а износът ни за азиатската държава расте с 36% през 2017 г., достигайки 1,2 млрд. лева. Рафинирата мед, медните изделия и електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.

  Основни търговски партньори на страната ни остават страните от ЕС – 66% от експорта ни. Голям потенциал съществува за впечатляващи ръстове в износа най-вече с държави извън ЕС, т.к. за тези трети страни обемите на търговията не са толкова големи.

  Посещенията на гражданите на съседните на България държави представляват близо 44% от всички посетили България през 2017 г. Положително е, че вече между балканските страни се оформя консенсус за участие в международния туристически пазар със съвместни пакети, включващи посещения едновременно на няколко страни от региона.

  От друга страна, настойчивостта на България за интегриране на Западните Балкани и за сближаване в икономически аспект е важна стъпка за задълбочаване на търговските отношения и реализиране на съвместни инфраструктурни проекти, които да са двигател на растежа в региона.


  Линк

Назад