Назад

БТПП е партньор на Balkan Business Awards 2018


 • E-vesti.co.uk: Стара Загора с номинация от Balkan Business Awards 2018

  Общината е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа

  Една от водещите общини на Балканите – Стара Загора, получи престижна номинация от годишните награди Balkan Business Awards 2018.

  Церемонията ще се състои в най-активния период на Европредседателството ни – на 7 март 2018 г. от 20 ч., в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport. Международно жури от експерти и ресорни журналисти ще даде своите оценки за значимите бизнес постижения на Балканите, съобщава ВИП Комюникейшън.

  В последните години Стара Загора се утвърди като желана инвестиционна дестинация в Европа. Още в началото на 2018-та Международната рейтингова агенция Standart & Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Общината на „ВВВ-“, със стабилна перспектива. Потенциалът на областния град бе оценен и от fDi Magazine – издание на Файненшъл Таймс. Стара Загора e на първо място на престижна класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, в категорията „Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите“.

  Над 1 млрд. евро чужди инвестиции е успяла да привлече област Стара Загора към края на 2015 г. Централното географско разположение на региона на общината го превръща в кръстопът от важни транспортни артерии между източната, западната, северната и южната части на България, което е важна предпоставка за утвърждаването му като международен логистичен център.

  Работната сила (икономически активното население на възраст 15-64 години) в Област Стара Загора е в размер на 134 000 души. Областта има 65% коефициент на икономическа активност за 2016 г. (съотношението на работната сила във възрастова група 15-64 г., към населението в същата възрастова група). Наетите на работа лица в Област Стара Загора по последни налични данни са 102 000 души. Коефициентът на безработица през 2016 г. достига 6%, което е под средното за страната. Въпреки това, компаниите, които избират Стара Загора за своя инвестиционна дестинация, все още имат достъп до широк човешки капитал.

  Стара Загора е с едни от най-ниските такси за битови отпадъци и данък сгради не само в страната, но и в Централна и Източна Европа

  Съществуват две опции пред предприятията, свързани със заплащането на такса битови отпадъци. Първата опция е да се плати в зависимост от данъчната оценка на имота, което е и общия ред. Производителността на труда в Стара Загора е с 23% по-висока от средната производителност за страната. Сравнително високата и нарастваща производителност на работниците означава, че местната икономика може да поддържа устойчив икономически растеж и в дългосрочен план.

  Икономиката на Стара Загора е сред най-добре развитите в България, разполагайки с разнообразни и динамични отрасли както в индустрията, така и в сектора на услугите

  Високите доходи на населението в областта са показател за наличието на устойчиви конкурентни предимства спрямо повечето други региони на страната. През 2015 г. БВП на човек от населението в област Стара Загора е почти 7 000 евро, което поставя региона на второ място измежду 28 области в България, единствено след столицата София.

  С помощта на държавата Общината започва изграждането на индустриална зона „Загоре“, което ще даде нов тласък за развитието на региона и утвърждаването му като един от водещите в икономиката на страната. Престижните награди подпомагат също и инвестициите в образованието и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България.

  Партньори на събитието са:

  • Българската Търговско-Промишлена Палата
  • Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата
  • Сръбско-Българската Търговска Камара
  • Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара
  • Гръцкия Бизнес Съвет в България
  • Бизнес Клуб Лондон
  • Европейският Икономически Сенат и други.

  В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения за Балканите в категории:

  • Корпоративна и социална отговорност
  • Нов проспериращ бизнес
  • Опазване на околната среда
  • Енергийна ефективност
  • Лидер в европейските програми и практики
  • Млад предприемач
  • Нов иновативен продукт/услуга
  • Устойчиво развитие на бизнеса
  • Международно признание
  • Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса
  • Цялостен принос в бизнеса и други

  Повече информация в сайта на организаторите: www.vipcompr.com

   


  Линк

 • Mypr.bg: Стара Загора с номинация от Balkan Business Awards 2018

  Общината е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа
   
  Една от водещите общини на Балканите - Стара Загора, получи престижна номинация от годишните награди Balkan Business Awards 2018. Церемонията ще се състои в най-активния период на Европредседателството ни - на 7 март 2018 г. от 20 ч., в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport. 
  Международно жури от експерти и ресорни журналисти ще даде своите оценки за значимите бизнес постижения на Балканите, съобщава ВИП Комюникейшън. 
  В последните години Стара Загора се утвърди като желана инвестиционна дестинация в Европа. Още в началото на 2018-та Международната рейтингова агенция Standart & Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Общината на „ВВВ-“, със стабилна перспектива. Потенциалът на областния град бе оценен и от fDi Magazine - издание на Файненшъл Таймс. Стара Загора e на първо място на престижна класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, в категорията „Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите“.
  Регионът на Стара Загора е с най-висок БВП на глава от населението, единствено след столицата София. Над 1 млрд. евро чужди инвестиции е успяла да привлече област Стара Загора към края на 2015 г.
  Централното географско разположение на региона на общината го превръща в кръстопът от важни транспортни артерии между източната, западната, северната и южната части на България, което е важна предпоставка за утвърждаването му като международен логистичен център.
  Работната сила (икономически активното население на възраст 15-64 години) в Област Стара Загора е в размер на 134 000 души. Областта има 65% коефициент на икономическа активност за 2016 г. (съотношението на работната сила във възрастова група 15-64 г., към населението в същата възрастова група). Наетите на работа лица в Област Стара Загора по последни налични данни са 102 000 души. Коефициентът на безработица през 2016 г. достига 6%, което е под средното за страната. Въпреки това, компаниите, които избират Стара Загора за своя инвестиционна дестинация, все още имат достъп до широк човешки капитал.
  Стара Загора е с едни от най-ниските такси за битови отпадъци и данък сгради не само в страната, но и в Централна и Източна Европа. Съществуват две опции пред предприятията, свързани със заплащането на такса битови отпадъци. Първата опция е да се плати в зависимост от данъчната оценка на имота, което е и общия ред.
  Производителността на труда в Стара Загора е с 23% по-висока от средната производителност за страната. Сравнително високата и нарастваща производителност на работниците означава, че местната икономика може да поддържа устойчив икономически растеж и в дългосрочен план. Икономиката на Стара Загора е сред най-добре развитите в България, разполагайки с разнообразни и динамични отрасли както в индустрията, така и в сектора на услугите. Високите доходи на населението в областта са показател за наличието на устойчиви конкурентни предимства спрямо повечето други региони на страната. През 2015 г. БВП на човек от населението в област Стара Загора е почти 7 000 евро, което поставя региона на второ място измежду 28 области в България, единствено след столицата София.
  С помощта на държавата Общината започва изграждането на индустриална зона „Загоре“, което ще даде нов тласък за развитието на региона и утвърждаването му като един от водещите в икономиката на страната.
   
  Престижните награди подпомагат също и инвестициите в образованието и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България. 
  Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата, Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара, Гръцкия Бизнес Съвет в България, Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други. 
  В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения за Балканите в категории:
   
  Корпоративна и социална отговорност
  Нов проспериращ бизнес
  Опазване на околната среда
  Енергийна ефективност
  Лидер в европейските програми и практики
  Млад предприемач
  Нов иновативен продукт/услуга
  Устойчиво развитие на бизнеса
  Международно признание
  Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса
  Цялостен принос в бизнеса и други.
  Повече информация в сайта на организаторите: www.vipcompr.com

  Линк

 • Dartsnews.bg: Стара Загора с номинация от Balkan Business Awards 2018

  Общината е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа

  Една от водещите общини на Балканите – Стара Загора, получи престижна номинация от годишните награди Balkan Business Awards 2018. Церемонията ще се състои в най-активния период на Европредседателството ни – на 7 март 2018 г. от 20 ч., в луксозния хотел Best Western Premier Sofia Airport.
  Международно жури от експерти и ресорни журналисти ще даде своите оценки за значимите бизнес постижения на Балканите, съобщава ВИП Комюникейшън.
  В последните години Стара Загора се утвърди като желана инвестиционна дестинация в Европа. Още в началото на 2018-та Международната рейтингова агенция Standart & Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Общината на „ВВВ-“, със стабилна перспектива. Потенциалът на областния град бе оценен и от fDi Magazine – издание на Файненшъл Таймс. Стара Загора e на първо място на престижна класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, в категорията „Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите“.
  Регионът на Стара Загора е с най-висок БВП на глава от населението, единствено след столицата София. Над 1 млрд. евро чужди инвестиции е успяла да привлече област Стара Загора към края на 2015 г.
  Централното географско разположение на региона на общината го превръща в кръстопът от важни транспортни артерии между източната, западната, северната и южната части на България, което е важна предпоставка за утвърждаването му като международен логистичен център.
  Работната сила (икономически активното население на възраст 15-64 години) в Област Стара Загора е в размер на 134 000 души. Областта има 65% коефициент на икономическа активност за 2016 г. (съотношението на работната сила във възрастова група 15-64 г., към населението в същата възрастова група). Наетите на работа лица в Област Стара Загора по последни налични данни са 102 000 души. Коефициентът на безработица през 2016 г. достига 6%, което е под средното за страната. Въпреки това, компаниите, които избират Стара Загора за своя инвестиционна дестинация, все още имат достъп до широк човешки капитал.
  Стара Загора е с едни от най-ниските такси за битови отпадъци и данък сгради не само в страната, но и в Централна и Източна Европа. Съществуват две опции пред предприятията, свързани със заплащането на такса битови отпадъци. Първата опция е да се плати в зависимост от данъчната оценка на имота, което е и общия ред.

  Производителността на труда в Стара Загора е с 23% по-висока от средната производителност за страната. Сравнително високата и нарастваща производителност на работниците означава, че местната икономика може да поддържа устойчив икономически растеж и в дългосрочен план. Икономиката на Стара Загора е сред най-добре развитите в България, разполагайки с разнообразни и динамични отрасли както в индустрията, така и в сектора на услугите. Високите доходи на населението в областта са показател за наличието на устойчиви конкурентни предимства спрямо повечето други региони на страната. През 2015 г. БВП на човек от населението в област Стара Загора е почти 7 000 евро, което поставя региона на второ място измежду 28 области в България, единствено след столицата София.
  С помощта на държавата Общината започва изграждането на индустриална зона „Загоре“, което ще даде нов тласък за развитието на региона и утвърждаването му като един от водещите в икономиката на страната.

  Престижните награди подпомагат също и инвестициите в образованието и инициират стипендии за социално слаби отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България.
  Партньори на събитието са: Българската Търговско-Промишлена Палата, Българо-Румънската Търговско Промишлена Палата, Сръбско-Българската Търговска Камара, Турско-Българската Търговско-Индустриална Камара, Гръцкия Бизнес Съвет в България, Бизнес Клуб Лондон, Европейският Икономически Сенат и други.
  В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения за Балканите в категории: 
  Корпоративна и социална отговорност
  Нов проспериращ бизнес
  Опазване на околната среда
  Енергийна ефективност
  Лидер в европейските програми и практики
  Млад предприемач
  Нов иновативен продукт/услуга
  Устойчиво развитие на бизнеса
  Международно признание
  Малка и голяма община с принос в развитието на бизнеса
  Цялостен принос в бизнеса и други.


  Линк

Назад