Назад

Коментарът на Цветан Симеонов: Скъпият ток прави много фирми губещи


 • Политика стр. 27: Скокът ще вдигне цените на жизнено необходимите стоки

  Имаме решение да подкрепим протеста на 28 февруари под наслов „НЕ" на далаверите в енергетиката!", като една от национално представителните организации на работодателите, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Протестът следва да се разглежда като реакция на исканията на членовете ни, които понасят ударите на енергийния пазар. Протестът срещу спекулата на енергийния пазар е действие в защита на цялата българска икономика. Това по никакъв начин не е политическа акция. Все още БТПП счита,' че предложенията на работодателските организации за излизане от ситуацията ще бъдат обсъдени и приети, за да се избегне протеста и да се концентрираме в креативни дейности.

  Трябва да има засилен контрол от страна на отговорните институции,който да намали до минимум злоупотребите с ток и картелните споразумения в сектора. В тази връзка АОБР внесе сигнал в Комисията за защита на конкуренцията. КЕВР не трябва да стои безучастно и да позволява нарушаване на закона чрез монополен натиск върху клиентите при подписване договор за присъединяване и да позволява присвояване на новоизградените инфраструктури. Трябва да има законодателни промени.

  Според мен няма конкуренция на свободния енергиен пазар у нас. За да има конкурентен пазар, е необходимо да има условия за неговото създаване. 54% са разпределени между два основни доставчика АЕЦ „Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ „Марица-изток 2" ЕАД. Допълнително злоупотребите в сектора намаляват значително вероятността за конкурентен свободен пазар. Най-важният елемент - годност на нашата система да осигури ползването на електрическа енергия от съседни страни, не работи, защото според експертите свързаността ни с тях (съседните страни) е само 7%.

  От наши фирми членове, както и от наши браншови организации получаваме ежедневно протести и искания за действие срещу спекулата на електроенергийния пазар и срещу поредните неуредици над индустрията и производителите. Затова Национално представителните организации на работодателите се обединихме за организиране на протест срещу лошите практики в българската енергетика на първо място срещу спекулата на енергийния пазар.

  Всяко увеличаване на цените на електроенергията се отразяват негативно на предприятията в България поради факта, че в страната 99,8% са микро, малки и средни предприятия, които трудно успяват да оцелеят, да не говорим за това да се развият. Едва ли всички ще се предадат - просто ще затегнат коланите и ще повишат цените за крайната продукция. В резултат ще пострадат накрая пак потребителите.

  Тепърва предстои да се направят задълбочени анализи и да се изчислят конкретните размери на загубите за бизнеса.

  Стигнахме до ситуация да изпращаме писма на малките и средните предприятия, включени в мрежата за ниско напрежение, в което да им даваме информация при какви условия (профил на електропотребление и обща консумация на електроенергия на предприятието) си струва те незабавно като краткосрочна и палиативна мярка да се върнат към регулирания пазар на електроенергия.

  След увеличението на цените на електроенергията на свободния пазар, то ще бъде включено в себестойността на продукцията. Ще има поскъпване на най-жизнено необходимите стоки. Промяната в индекса на потребителските цени на стоките веднага ще окаже влияние върху инфлацията.

  Със сигурност ще има фирми с провалени или променени договори, които ще търпят загуби поради увеличението на цените на тока. За да бъдат по-конкурентни, фирмите предлагат продукция, при която размерът на печалбата е твърде малък и поскъпването на електроенергията на практика може да ги доведе до неплатежоспособност при изпълнение на сключените договори.


  Линк

Назад