Назад

Trud: Кметът на Кресна осъди фирма за необосновани финансови претенции


 • Кметът на Кресна осъди фирма за необосновани финансови претенции

  Кметът на община Кресна Николай Георгиев и неговият екип осъдиха фирма, която имала необосновани финансови претенции към общината и претендирала за плащания в размер на  452 119,27 лв. като сумата надхвърля 15 % от общинския бюджет за година.

  „За мен това бе опит да се източи хазната, опитът на „Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“), с управител Васил Кузманов Георгиев бе да постави на колене градоначалника още при встъпването му в длъжност, но  завърши с пълно фиаско и фирмата е осъдена от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) да заплати без право на обжалване и разноските по воденото дело в размер на 16 050,00 лева, коментира кметът Николай Георгиев.

  Дни след като става кмет Георгиев , на 11.12.2015 г., г-н Георгиев получава от ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ молба за потвърждение на задължения по договор за новация  между фирмата и община Кресна, в който общината се е задължила да погаси с нова дата задължения към  ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“ по договор с предмет „Изграждане на канализация, водопровод и благоустрояване на улици – „Струма“, „Даме Груев“ и „Малашевска“ от 09.01.2009 г. Финансовата претенция на фирмата от с. Долна Градешница е убийствена и на практика поставя кмета на колене,съобщава общината.

  Не са  представени оригинали на договора за новация и приемо-предавателния протокол към него, а само техни ксерокопия.

  След като се запознава със съдържанието на предявените претенции от ксерокопията, новият кмет възлага незабавно обстойна проверка на фактите и обстоятелствата.

  Оказва се, че в община Кресна няма оригинали на представените ксерокопия на договор за новации и приемо-предавателен протокол, нито такива са били завеждани по надлежния ред в деловодството.

  Няма подпис на главния счетоводител, а единствено подписът на бившия кмет Кръстев.

  Също така няма договори за новации от 2012 г., нито предявени фактури от ЕТ „Аделина стил – 99 – Искра Георгиева“ за извършени строителни работи.

  Въз основа на тези факти и на основание съществуващата еднозначно забрана за изменение на сключен договор по ЗОП, включително в съществуващата тогава Наредба за малки обществени поръчки, кметът Георгиев сезира всички контролни органи, включително прокуратурата и отказва да плаща.

  Така се стига до дълга съдебна процедура, която съвършва със заседание от 3.01.2018 г. на Арбитражния съд при БТПП, който окончателно отхвърля иска за сумата 452 119,27 лв., представляваща дължима сума по договор за новация от 22.11.2012 г., ведно със законната лихва за забава върху претендираната сума и осъжда „Интер Бетон Комерс“ ЕООД (бивша ЕТ „Аделина Стил – 99 – Искра Георгиева“) с управител Васил Георгиев да заплати на община Кресна разноските по цялото производство. Решението на Арбитражния съд е оконачателно и задължително за страните.


  Линк

Назад