Назад

Бизнесът: Спрете зеления рекет в икономиката


 • 24chasa.bg: Работодателите: Да спрем зеления рекет

  
  

  Да се въведе едноинстанционно съдопроизводство по обжалване на ОВОС не само за обекти от национално значение, а и за проекти на инвеститори, които са получили клас А сертификат. Това пишат в свое открито писмо, разпространено преди малко от Асоциацията на работодателите в България, която включва КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ. 

  Основен приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели е създаване и поддържане на добър бизнес климат. Добрият бизнес климат по дефиниция предполага баланс на интересите на всички участници. В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен за икономиката на България, пише в писмото. 

  Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа „природозащитници“, които в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение. Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в Европа“. Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение, се казва в писмото на асоциацията. 

   

  Вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. На рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.

  Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да „решават“ съдбата на икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта.

  Обръщаме се към институциите, на които по Конституция е поверено управлението на държавата, и ги призоваваме:

  Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;

  Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември 2017 г.;

  Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк "Витоша“.

  Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.

  Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да председателстваме в момента, завършват писмото си работодателите. 


  Линк

 • Стандарт, 18.01.2018 г., с. 5: Бизнесът: Спрете зеления рекет в икономиката

  През последните 10 години "шепа природозащитници" в името на неясни интереси спират всяко значимо инвестиционно намерение. Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията "най-бедна държава в Европа". Това се заявява в декларация от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОРБ). Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортно-технически съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение, категорични са работодателите. Те подчертават, че "сега на "рекет" са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм, и това поставя под риск и държавата, и работодателските организации".

  "Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на икономиката на България", смята асоциацията, която обединява АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Работодателите настояват държавата да спре "зеления рекет", продължавайки политиката си по ограничаване на правото за обжалване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) до само една инстанция. Това ограничение трябва да се отнася не само до обекти с национално значение, но и да се принесе до всички инвестиции клас "А" и обектите от първостепенно общинско значение.

  Бизнесът призовава правителството да не се отказва от намерението си да се построи втори лифт в Банско, както и да се приеме планът за управление на парк "Витоша", за да се "отпушат белите дробове" на планината. В становището си работодателите искат да има критерии, според които да бъдат определени "представителни" екологични организации, както е при работодателските и синдикалните организации.


 • Телеграф: 18.01.2018 г., с. 14: Бизнесът скочи срещу зеления рекет

  В декларация „Да спрем зеления рекет" бизнесът пише, че шепа „природозащитници" в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение.

  Това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение, гласи декларацията от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която влизат БСК, БТПП, КРИБ и Асоциация на индустриалния капитал в България.

  Сред исканията на бизнеса е да продължат инвестициите в ски туризма и изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември м.г., да се отпушат „белите дробове" на Витоша, като бъде спешно приет новият план за управление на парка и да се изготвят законодателно критерии за представителност на екоорганизациите, както това е направено за работодателите и синдикатите.


 • 24 часа, 18.01.2018 г., с. 10: Бизнесът поиска един съд да решава казуси с важни инвестиции

  В момента цели сектори страдали заради обжалвания

   

  Христо Николов

  Обектите, за които са издадени клас А сертификати на инвеститора, както и проекти от първостепенно общинско значение да се възползват от възможността техните доклади по ОВОС да се обжалват само на една съдебна инстанция. Това поиска в сряда Асоциацията на организациите на българските работодатели, която обединява КРИВ, БСК, БТПП и АИКБ.

  В отворено писмо на асоциацията, озаглавено „Да спрем зеления рекет", работодателите настояват за ясни, точни и измерими критерии за представителност на екологичните организации, каквито изисквания имало за работодателските, за да участват в тристранката.

  От бизнеса настояват още да се промени планът за управление на парк „Витоша" и да се продължат инвестициите в ски туризма и изграждането на втори лифт в Банско.

  Едноинстанционно производство по отношение на обжалването на ОВОС бе допуснато с промени в Закона за опазване на околната среда, приети в средата на 2017 г. Те важат само за обекти, които са определени за национални с акт на Министерския съвет.

  „Не може референдуми като този в Трън или в Генерал Тошево да решават съдбата на икономиката в България. Обръщаме внимание на политиците, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня", пише в писмото на асоциацията. Работодателите се оплакват, че на рекет са подложени цели сектори, което се превръща в системен риск за държавата.


 • Banker.bg: Бизнесът: Шепа природозащитници спират всяка инвестиция и убиват икономиката

  Бизнесът се противопостави на природозащитниците в обща позиция на четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП. В нея се посочва, че "в последните десетина години е налице очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен за икономиката". Според работодателските организации "шепа природозащитници" получили несъразмерно на важността им влияние, а те в името на неясните си интереси спирали всяко по-значимо инвестиционно намерение.

   

   

  Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията "най-бедна държава в Европа". Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение, посочват работодателските организации. 

  Те са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. Според тях на рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.

  "Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта", допълват представителите на бизнеса.

  Организациите се обръщат към държавните институции с няколко искания:

   

   

   

  Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;

   

   

  Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември 2017 г.;

   

   

  Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк "Витоша“;

   

   

  Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.

   

   

  Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да председателстваме в момента, посочват в заключение КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.


  Линк

Назад