Назад

МОР: 2018-та година вероятно ще донесе нови предизвикателства в сферата на човешките и трудовите права


 • Интервю с Линда Кромьонх, главен секретар на Международната организация на работодателите  Кои са стратегическите цели на МОР и до колко са постигнати през 2017 г.?

  Трите най-важни цели на Международната организация на работодателите (МОР) са промотиране на политиките и целите ѝ на международно ниво, подкрепа за организациите-членки, представляващи бизнес интересите, и подкрепа за бизнесите в глобалната среда.

  Чрез активен диалог с МОТ, Г-20 и други международни организации, МОР успя да популяризира политиките и целите си по въпроси, отнасящи се до теми като т.нар. „устойчиви предприятия“, трудови отношения, международни трудови стандарти, умения, образование, миграция и др. 

  По линия на партньорството с Европейската комисия бяха организирани и информационни събития в сътрудничество с членки и лектори на МОР в държави като Индонезия, Грузия, Гана, Танзания, Гвинея и много други. Фокус на темите бяха отговорното бизнес отношение, безопасността на работното място, трудовата миграция, бъдещето на заетостта.

  Тазгодишната Световна среща на върха на работодателите, в сътрудничество с Академията за млади работодатели,  предостави изключителна платформа на работодателите за обмяна на опит в справянето им с бъдещите предизвикателства на заетостта, като даде и уникален шанс на младите служители в работодателските организации да установят на контакт помежду им.

  Какви бяха основните резултати от сътрудничеството на МОР с други организации през 2017 г.

  Истинската сила на МОР се крие в широката ѝ мрежа от работодателски организации. Чрез публично-частни партньорства с – например – Европейската комисия, Световния форум за миграция и развитие, Световната стажантска мрежа и др., МОР успя да изпълни Цел №17 от Устойчивите си цели за развитие на партньорствата.

  Извършената работа през 2017 г. позволи на МОР да предостави техническа подкрепа и най-актуална информация директно на нуждаещите се бизнеси, подпомагайки частните инициативи по теми като трудовите и човешки права, световната трудова миграция, световната верига за доставки, безопасност на работното място и др.

  Кои ключови теми белязаха 2017 г. за МОР?

  Обхватът на МОР е изключително широк, включващ многостранни теми като социални или трудови политики. Организацията подпомага бизнеса в мисията му да насърчава и оформя заетостта като през 2017 г. действията на работодателите на международно ниво бяха насочени към развитие на различни сектори и различни видове работни позиции, защита на усилията на Международната организация за сертификация /ISO/  за по-голяма социална отговорност.

  Какви ще са ключовите теми за 2018-та година?

  2018-та година вероятно ще донесе големи промени в начина, по който видовете заетост, трудовата миграция и човешките и трудовите права се разглеждат, като в последните две сфери е възможно да се появят нови предизвикателства, произтичащи от нереалистични регулации. За да се справи с това, бизнесът ще има нужна още по-голяма информираност и капацитет в идентифицирането и адресирането на проблеми, свързани с човешките права.

  През 2019-та година МОР ще отбележи и своята 100-годишнина, която със сигурност ще бъде свързана с промени и новости, заложени в Стратегическата рамка на МОР за 2018-2021 г. 

  януари, 2018


Назад