Назад

Ръстът на заплатите в България надвишава средния в ЕС


 • Crimes.bg: Ръстът на заплатите в България надвишава средния в ЕС

  У нас се очакват над 10% увеличение Ръстът на средната заплата в България значително надвишава средните показатели, които прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2018 г. Според разпространената тези дни прогноза на ОИСР най-високо увеличение на заплатите през 2018 г. се очаква в Унгария - с 4,9%. Латвия и Полша следват Унгария с 4,1 и 3,8% ръст на възнагражденията. Прогнозите за Чехия и Словения са за 3,7 и 3,5%увеличение, следвани от Израел и Словакия с 3 и 2,9%.България отсъства от тази класация. Официалната прогноза на Европейската комисия за страната ни посочва единствено увеличението с 10% на минималната работна заплата, което е заложено в бюджета. Според традиционната анкета на БТПП в края на 2017 г. около 60% от работодателите бяха заявили, че възнамеряват да повишат заплатите на служителите си с между 10 и 20% през 2018 г. Тези цифри са съотносими с реалния ръст, който НСИ установи за 2017 г. Според последните данни на статистиката, които са за третото тримесечие на 2017 г., средната заплата у нас е имала 9,7% годишен ръст. Според прогнозата на ОИСР в Южна Корея и Естония се очаква увеличението на заплатите през 2018 г. да бъде 1,9 и 1,7%. Ръст на възнаграждението с 1,5% се предвижда за Исландия и Швеция, а с 1,3% за Ирландия. В САЩ заплатите се очаква да се повишат средно с 1,2%.В Холандия, Норвегия и Португалия се предвижда възнагражденията да се увеличат с 1,1%. Швейцария е единствената държава, в която ОИСР не очаква повишение или намаление на заплатите.За Великобритания и Италия прогнозата е за леко намаление с под 1 процент.

  Линк

 • 24 часа: Ръстът на заплатите в България надвишава средния в ЕС

  У нас се очакват над 10% увеличение

   

  Ръстът на средната заплата в България значително надвишава средните показатели, които прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2018 г.

   

  Според разпространената тези дни прогноза на ОИСР най-високо увеличение на заплатите през 2018 г. се очаква в Унгария - с 4,9%. Латвия и Полша следват Унгария с 4,1 и 3,8% ръст на възнагражденията. Прогнозите за Чехия и Словения са за 3,7 и 3,5%увеличение, следвани от Израел и Словакия с 3 и 2,9%.

  България отсъства от тази класация. Официалната прогноза на Европейската комисия за страната ни посочва единствено увеличението с 10% на минималната работна заплата, което е заложено в бюджета. Според традиционната анкета на БТПП в края на 2017 г. около 60% от работодателите бяха заявили, че възнамеряват да повишат заплатите на служителите си с между 10 и 20% през 2018 г. Тези цифри са съотносими с реалния ръст, който НСИ установи за 2017 г. Според последните данни на статистиката, които са за третото тримесечие на 2017 г., средната заплата у нас е имала 9,7% годишен ръст. Според прогнозата на ОИСР в Южна Корея и Естония се очаква увеличението на заплатите през 2018 г. да бъде 1,9 и 1,7%. Ръст на възнаграждението с 1,5% се предвижда за Исландия и Швеция, а с 1,3% за Ирландия. В САЩ заплатите се очаква да се повишат средно с 1,2%.

  В Холандия, Норвегия и Португалия се предвижда възнагражденията да се увеличат с 1,1%. Швейцария е единствената държава, в която ОИСР не очаква повишение или намаление на заплатите.

  За Великобритания и Италия прогнозата е за леко намаление с под 1 процент.


  Линк

Назад