Назад

2017 г: Най-голям напредък в икономическата ни свобода показва анализ на международни класации


 • България се изкачва с 13 места в класацията „Индекс на икономическата свобода“


  Значително подобряване на икономическа свобода в България, както и подобряване на конкурентноспособността – това показва международните класации през 2017 г. Преглед на мястото на България в световен мащаб на база докладите на международни престижни институции е изготвила БТПП.
  С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“. Това показват данните за 2017 г., които са систематизирани от БТПП. Така страната ни се нарежда от 60-то място през 2016 на 47-мо място през 2017 година. В новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред – 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”, Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49 място през 2017 г.Повишава се позицията на България и по отношение на „Индекса на просперитет“ на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во. Според „Глобалния иновационен индекс” от 2017 също се изкачваме с една позиция от 39 на 38-мо място.


  Линк

 • Българската търговско-промишлена палата: Вървим нагоре в престижни икономически класации


  България се изкачва напред в престижни международни класации, съобщават от Българската търговско-промишлена палата. С 13 места нагоре се е придвижила страната ни в „Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-о място през 2016 г. на 47-о през 2017 г. 

   

   


  Линк

 • България с 13 места нагоре в "Индекса на икономическата свобода"


  С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-о място през 2016 г. на 47-о през 2017 г. В другата класация обаче - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света", спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г, съобщават от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. 

  Преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 г. на международни престижни институции, показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността, се посочва в съобщението. 

  Отбелязва се, че в новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание. На 25-о място сме в света по макроикономическа стабилност и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността - на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция - от 50-о място през 2016 г. на 49-о през 2017 г.
  Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-во.

  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-о място според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 г. спрямо 39-о в предходното издание на класацията.

  По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г., посочват от БТПП.


  Линк

 • Паднахме от 66-то на 85-то място по индекс Право на собственост


  От 66-то място през 2016 г. отиваме чак на 85-то за 2017 г. според "Индекса на право на собственост". За това предупреждават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Негативните данни са подготвени на базата на докладите през 2017 година. България пада и по отношение на "Индекса на глобализация", определян от икономическия институт KOF. Спадът е с 8 позиции от 30-то място през 2016 г. Днес се намираме на 38-мо място. Страната ни все още има слаб успех в иновациите, отчитат работодателите. Това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-мо място, според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.
  Подобрение има обаче по "Индекса на икономическата свобода" - с 13 места по-нагоре. Индексът се определя от фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл". От 60-то място през 2016-та г., страната ни отива на 47-мо място през 2017 година. В другата класация - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света" спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година. За "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред. На 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности. По този подкритерий България продължава да получава високи оценки.
  В другата известна класация, която отчита конкурентоспособността на "Международния институт за управленско развитие" - Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49-то място през 2017 г., отчитат от БТПП. Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум. Там от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во, отчитат от БТПП.


  Линк

 • Изпращаме 2017 година с ръст на икономическата свобода


  
  

  С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на Фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-то място през 2016 на 47-мо място през 2017 година. Това показва преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 година на международни престижни институции. Той показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността.

  В друга класация, обаче, на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света" спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година.

  В новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49 място през 2017 г.

  Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во.

  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-мо място, според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

  По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-то място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-мо място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-то място през 2016г. отиваме чак на 85-то за 2017г.


  Линк

 • България е 47-ма в света по икономическа свобода


  България се изкачва с цели 13 позиции до 47-мо място в “Индекса на икономическата свобода” на Фондация “Херитидж” и списание “Уолстрийт джърнъл”, съобщават от Българска търговско-промишлена палата (БТПП), които обобщиха оценките на международните институции за страната ни през 2017 г. В доклада са оценени 186 страни по дванадесет компонента от 0 до 100 точки. Най-свободната икономически страна е Хонгконг с 89,8 точки, докато България има общо 67,9 точки и е почти в средата на класацията. Румъния ни изпреварва с 8 позиции с 69,7 точки, а до нея се нареждат страни като Израел, Колумбия, Уругвай, които са също с резултат от 69,7. Страната ни отбелязва подобрения и по конкурентоспособност в новото издание на класацията на Световния икономически форум. В “Индекс на глобалната конкурентоспособност” 2017-2018 България се изкачва от 50-о на 49-о място. Страната ни заема 25-о място в света по макроикономическа стабилност – по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. Повишава се и позицията ни в “Индекса на просперитет” на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, през тази сме на 51-во. Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък, отчитат от БТПП. Само с една позиция напредваме според “Глобалния иновационен индекс” от 2017 година. Там страната ни заема 38-мо място спрямо 39-то в предходното издание на класацията. По отношение на “Индекса на глобализация” на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции от 30-о място през 2016 г. до 38-мо място. При “Индекса на право на собственост” също се отчитат негативни тенденции – от 66-то място през 2016 г. спадаме чак на 85-о през 2017 г.


  Линк

 • България се изкачва в Индекса на икономическата свобода


  Вижте как се представя страната ни по различните показатели
   

  С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“- от 60-о място през 2016 г. на 47-о през 2017 г.

  Като положителни тенденции в доклада към Индекса се посочват плоският данък, свободната търговия и относително ефикасната регулаторна рамка. Анализаторите напомнят още, че финансовият сектор е демонстрирал устойчивост към кризи, а държавният дълг спрямо брутния вътрешен продукт е сред най-ниските в Европа.

  В доклада се изтъква, че правото на собственост не е добре защитено, както и че липсва практически напредък що се отнася до ефективността и отчетността на правосъдната система. Публичното доверие в правосъдната система остава изключително ниско, посочват анализаторите.

   


  Линк

 • Влязохме в топ 50 по икономическа свобода


  Все още страната ни има слаб успех в иновациите

  С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“– от 60-о място през 2016 на 47-о място през 2017 г. През изминаващата вече 2017 г. страната ни е постигнала значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и

   

  положителни промени в конкурентоспособността

   

  показва проучване на БТПП на база на международни престижни институции.

  В другата класация обаче - на канадския институт „Фрейзър” „Икономическа свобода по света”, спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г.

  В новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2017-2018” сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание.

   

  На 25-о място сме по макроикономическа стабилност

   

  и по този под критерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”, Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-о място през 2016 г. на 49-о място през 2017 г.

  Повишава се позицията на България и по отношение на „Индекса на просперитет“ на лондонския институт “Легатум“, където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-о.

  Все още обаче страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която

   

  бизнесът и държавата трябва да положат усилия

   

  за постигане на напредък, показва анализът. Само с една позиция напредваме – на 38-о място, според „Глобалния иновационен индекс” от 2017 година спрямо 39-о в предходното издание на класацията.

  По отношение на „Индекса на глобализация“ на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При „Индекса на право на собственост“ също се отчитат негативни тенденции – от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г.

   


  Линк

 • С 13 места се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и сп. "Уолстрийт джърнъл"


  С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-о място през 2016 г. на 47-о през 2017 г. В другата класация обаче - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света", спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г, съобщават от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. 
  Преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 г. на международни престижни институции, показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността, се посочва в съобщението. 
  Отбелязва се, че в новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание. На 25-о място сме в света по макроикономическа стабилност и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността - на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция - от 50-о място през 2016 г. на 49-о през 2017 г.
  Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-во.
  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-о място според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 г. спрямо 39-о в предходното издание на класацията.
  По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г., посочват от БТПП.


  Линк

 • С 13 места се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и сп. "Уолстрийт джърнъл"


  София, 28 декември /Пенка Момчилова, БТА/ С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-о място през 2016 г. на 47-о през 2017 г. В другата класация обаче - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа...


  Линк

 • България се изкачва в престижни икономически класации


  България се изкачи с 13 места в класацията за икономическа свобода на американската фондация "Херитидж" и изданието "Уолстрийт джърнъл", съобщават от Българската търговско-промишлена палата. 

  В новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност 2017-2018 година" България е класирана с позиция по-напред – 49-о място в сравнение с предходното издание. 

  25-и сме в света по макроикономическа стабилност и по този критерий България продължава да получава високи оценки. 

  В другата известна класация, която отчита конкурентоспособността, тази на Международния институт за управленско развитие в Швейцария, също се изкачваме с позиция напред спрямо 2016 година – от 50-о на 49-о място. 

  Повишава се и позицията на България по отношение индекса на просперитет на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 година, вече сме на 51-во. 

  Все още догонваме в иновациите, като сме изкачили само едно стъпало – на 38-о място според глобалния иновационен индекс от 2017 година.


  Линк

 • България се изкачи с 13 места в класацията за икономическа свобода


  
  

  България се изкачи с 13 места в класацията за икономическа свобода на американската фондация "Херитидж" и изданието "Уолстрийт джърнъл", съобщават от Българската търговско-промишлена палата, цитирани отБНР.

  В новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност 2017-2018 година" България е класирана с позиция по-напред – 49-о място в сравнение с предходното издание.

  25-и сме в света по макроикономическа стабилност и по този критерий България продължава да получава високи оценки.

   

  В другата известна класация, която отчита конкурентоспособността, тази на Международния институт за управленско развитие в Швейцария, също се изкачваме с позиция напред спрямо 2016 година – от 50-о на 49-о място.

  Повишава се и позицията на България по отношение индекса на просперитет на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 година, вече сме на 51-во.


  Линк

 • България в топ 50 по икономическа свобода в света


  С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" изготвян от фондация "Херитидж" съвместно с авторитетното издание Wall Street Journal. Така от 60-о място през 2016 г., страната ни вече заема 47-ма позиция през 2017 г.

  В другата класация обаче - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света", спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г, съобщават от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, цитирани от БТА.

  Преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 г. на международни престижни институции, показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността, се посочва в съобщението.

  Отбелязва се, че в новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание.

  На 25-о място сме в света по макроикономическа стабилност и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки.

  В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността - на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция - от 50-о място през 2016 г. на 49-о през 2017 г.

  Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-во.

  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-о място според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 г. спрямо 39-о в предходното издание на класацията.

  По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г., посочват от БТПП.


  Линк

 • С 13 места се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и сп. "Уолстрийт джърнъл"


  София, 28 декември /Пенка Момчилова, БТА/

             С 13 места по-нагоре се изкачва България в "Индекса на икономическата свобода" на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл"- от 60-о място през 2016 г. на 47-о  през 2017 г. В другата класация обаче - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света", спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г, съобщават от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

             Преглед на мястото на България в световен мащаб, който БТПП изготви на базата на докладите през 2017 г. на международни престижни институции, показва значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността, се посочва в съобщението. 

              Отбелязва се, че в новото издание на класацията на Световния икономически форум "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание. На 25-о място сме в света по макроикономическа стабилност и по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността - на "Международния институт за управленско развитие", Швейцария, също се изкачваме с една позиция - от 50-о място през 2016 г. на 49-о през 2017 г.

             Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт "Легатум", където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-во.

              Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-о място според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 г. спрямо 39-о в предходното издание на класацията.

             По отношение на "Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При "Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции -  от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г., посочват от БТПП.


 • Придвижваме се напред по икономическа свобода; 29.12.2017 г., с. 14


  С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода" на фондация „Херитидж" и списание „Уолстрийт джърнъл".

  От 60-ото място през 2016 г. страната ни се изкачи до 47-ото през 2017 г. България определено показва значително подобрение по икономическа свобода. Това показва доклад на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), изготвен на базата на докладите през 2017 г. на международни престижни институции. Освен подобрение на икономическата свобода на България анализите отбелязват и положителни промени в конкурентоспособността. Повишава се позицията на България и по отношение на „Индекса на просперитет" на лондонския институт „Легатум", където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51 -во. Само с една позиция напредваме - на 38-о място, според „Глобалния иновационен индекс" от 2017 г. спрямо 39-о в предходното издание на класацията.


 • Страната ни се изкачи с 13 позиции в класацията през 2017 г.; 29.12.2017 г., с.16


  България е 47-ма в света по икономическа свобода

   

  Влошават се показателите ни за право на собственост

   

  България се изкачва с цели 13 позиции до 47-мо място в „Индекса на икономическата свобода" на Фондация „Херитидж" и списание „Уолстрийт джърнъл", съобщават от Българска търговско-промишлена палата (БТПП), които обобщиха оценките на международните институции за страната ни през 2017 г. В доклада са оценени 186 страни по дванадесет компонента от 0 до 100 точки.

  Най-свободната икономически страна е Хонгконг с 89,8 точки, докато България

  има общо 67,9 точки и е почти в средата на класацията. Румъния ни изпреварва с 8 позиции с 69,7 точки, а до нея се нареждат страни като Израел, Колумбия, Уругвай, които са също с резултат от 69,7.

  Страната ни отбелязва подобрения и по конкурентоспособност в новото издание на класацията на Световния икономически форум. В „Индекс на глобалната конкурентоспособност"2017-2018 България се изкачва от 50-о на 49-о място.

  Страната ни заема 25-о място в света по макроикономическа стабилност – по този подкритерий България продължава да получава високи оценки. Повишава се и позицията ни в „Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум, където от 57-мо място през 2016 година, през тази сме на 51 -во.

  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък, отчитат от БТПП. Само с една позиция напредваме според „Глобалния иновационен индекс" от 2017 година. Там страната ни заема 38-мо място спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

  По отношение на „Индекса на глобализация" на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции от 30-о място през 2016 г. до 38-мо място. При „Индекса на право на собственост" също се отчитат негативни тенденции - от 66-то място през 2016 г. спадаме чак на 85-о през 2017 г.

   

  Снимка на две колони - Страната ни все още изостава с внедряването на иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия.


 • През 2017 г. Влязохме в топ 50 по икономическа свобода; 29.12.2017 г., с.10


  Все още страната ни има слаб успех в иновациите

   

  С 13 места по-нагоре се изкачва България в „Индекса на икономическата свобода“ на Фондация „Херитидж“ и списание „Уолстрийт джърнъл“– от 60-о място през 2016 на 47-о място през 2017 г. През изминаващата вече 2017 г. страната ни е постигнала значително подобряване на страната ни по икономическа свобода, както и положителни промени в конкурентоспособността, показва проучване на БТПП на база на международни престижни институции.

  В другата класация обаче - на канадския институт „Фрейзър” „Икономическа свобода по света”, спадаме с три места на 48-о място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 г.

  В новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност 2017-2018” сме класирани с позиция по-напред - 49-о място, спрямо 50-о в предходното издание.

  На 25-о място сме по макроикономическа стабилност и по този под критерий България продължава да получава високи оценки. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”, Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-о място през 2016 г. на 49-о място през 2017 г.

  Повишава се позицията на България и по отношение на „Индекса на просперитет“ на лондонския институт “Легатум“, където от 57-о място през 2016 г. днес сме на 51-о.

  Все още обаче страната ни има слаб успех в иновациите и това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да положат усилия за постигане на напредък, показва анализът. Само с една позиция напредваме – на 38-о място, според „Глобалния иновационен индекс” от 2017 година спрямо 39-о в предходното издание на класацията.

  По отношение на „Индекса на глобализация“ на икономическия институт KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-о място през 2016 г.), където днес се намираме на 38-о място. При „Индекса на право на собственост“ също се отчитат негативни тенденции – от 66-о място през 2016 г. отиваме чак на 85-о за 2017 г.


 • Българският бизнес очаква подобряване на икономическата среда през 2018 г.


  Облекчаването на административната тежест за бизнеса, плоския данък и насърчаването на частната инициатива са сред основните фактори за повишаване на икономическата свобода у нас, показва анализът на Българската търговско-промишлена палата на международните икономически индекси. Те показват икономическото развитие на над 160 държави в света според различни критерии. Във всички тях България е сред първите 50.

  Олга Чугунска-„Икономически анализи и политика“, БТПП: „Най-добре оценени сме по макроикономическата стабилност в страната, и това дава съответно по-предните ни позиции в цялостното ни класиране. И ако направим една такава ретроспекция 10 години назад – например, в една от класациите къде сме били по конкурентоспособност – сме били с 30 места по-назад, отколкото сега. 2017 година сме на 49 място в класацията на Световния икономически форум, отчитаща условията за конкурентоспособност у нас, а през 2007 година, още когато ни приемат в ЕС, сме били на 79 място, което показва един плавен напредък“.

  Все още страната ни има слаб успех в иновациите и електронното управление и именно там трябва да се насочат усилията на бизнеса и държавата, допълват от БТПП. Проучванията сред родните фирми обаче показват, че повече от половината от тях очакват ръст през 2018 г.

  Олга Чугунска-„Икономически анализи и политика“, БТПП: „Фирмите са позитивно настроени към нарастване на заетостта. Също така се забелязва позитивна тенденция за инвестициите, макар че не чак толкова осезаема, както по отношение на заетостта. Също очакванията за приходите от продажби в страната и в чужбина – отново има едни добри очаквания за ръст“.

  Липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка продължава да е основна пречка пред бизнеса за постигането на още по-голям ръст, допълват от БТПП.


  Линк

 • От 66-то на 85-то място се сриваме по индекс Право на собственост


  От 66-то място през 2016 г. отиваме чак на 85-то за 2017 г. според "Индекса на право на собственост". За това предупреждават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Негативните данни са подготвени на базата на докладите през 2017 година.

  България пада и по отношение на "Индекса на глобализация", определян от икономическия институт KOF. Спадът е с 8 позиции от 30-то място през 2016 г. Днес се намираме на 38-мо място.

  Страната ни все още има слаб успех в иновациите, отчитат работодателите. Това е областта, в която бизнесът и държавата трябва да насочат своите усилия за постигане на напредък. Само с една позиция напредваме - на 38-мо място, според "Глобалния иновационен индекс" от 2017 година спрямо 39-то в предходното издание на класацията.

  Подобрение има обаче по "Индекса на икономическата свобода" - с 13 места по-нагоре. Индексът се определя от фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт джърнъл". 
  От 60-то място през 2016-та г., страната ни отива на 47-мо място през 2017 година. В другата класация - на канадския институт "Фрейзър" - "Икономическа свобода по света" спадаме с три места на 48-мо място, но за нейното изготвяне са ползвани данни за страните от 2015 година.

  За "Индекс на глобалната конкурентоспособност" 2017-2018 сме класирани с позиция по-напред. На 49-то място, спрямо 50-то в предходното издание. На 25-то място сме в света по макроикономическа стабилности. По този подкритерий България продължава да получава високи оценки.

  В другата известна класация, която отчита конкурентоспособността на "Международния институт за управленско развитие" - Швейцария, също се изкачваме с една позиция от 50-то място през 2016 г. на 49-то място през 2017 г., отчитат от БТПП.

  Повишава се позицията на България и по отношение на "Индекса на просперитет" на лондонския институт Легатум. Там от 57-мо място през 2016 година, днес сме на 51-во, отчитат от БТПП.


  Линк

Назад