Назад

Анкета сред шведски инвеститори бе представена в БТПП


 • Анкета сред шведски инвеститори бе представена в БТПП


  Резултатите са от направено от шведската страна през 2017 г. проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес” сред работещите в страната над 40 шведски компании. Присъствието на фирми от Швеция на българския пазар е традиционно. За 2016 г.  двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 10.2% спрямо 2015 г. и възлиза на 346,6 млн. евро. През 2016 г.  вносът и износът регистрират ръст, като износът на страната ни за Швеция се е увеличил с 19.5%, а вносът с 1.5%.

  Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция, са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др. Шведските инвеститори осигуряват около 8500 работни места в България и са поставили иновациите като основен акцент в своята дейност.

  Според представените данни от проучването, основни стимули за инвестирането в България от страна на запитаните шведски компании, са членството в ЕС, ниските цени за поддръжка на предприятията, развиващата се инфраструктура, географското разположение, данъчното облагане. Забелязват се и сфери, които могат да предложат по-голям потенциал – най-вече в секторите на възобновяемата енергия, образованието и квалификацията. Като основни препятствия бяха маркирани трудното намиране на работна ръка, бюрокрацията и не реформираната правосъдна система.

  Събитието бе открито от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, който подчерта нуждата от подобни проучвания за бизнес климата, които са много полезен ориентир за посоката на развитие на нашата икономика.

  В приветствието си Н.Пр. Луиз Бергхолм, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция за Република България благодари на БТПП за доброто сътрудничество между двете институции и подчерта, че същината на развитие на отлични отношения между двете нации се крие най-вече в отвореността на диалога, обмена на културни и бизнес инициативи. Събитието продължи с обмяна на опит и презентации от страна на компаниите „АстраЗенека“ и „Трелеборг  България".

  Проучването може да бъде открито ТУК:  http://www.infobusiness.bcci.bg


  Линк

Назад