Назад

Представят проучване за интереса на шведските компании да инвестират у нас


  • За миналата година двустранният стокообмен е нараснал с 10%


    Българската търговско-промишлена палата, съвместно с посолството на Швеция, ще представи проучване за интереса на шведските компании да инвестират у нас. Изследването съдържа последни данни за нагласите на шведския бизнес към българския пазар.

     

    За миналата година двустранният стокообмен е нараснал с 10 процента. Дейностите, в които са инвестирани шведските капитали, са в секторите на телекомуникациите, електрониката и електротехниката, производството на машини и съоръжения и превозни средства. Шведските компании имат интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазването на околната среда.


    Линк

Назад