Назад

БТА: Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България


 • Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България


  Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България, съобщи Българската търговско-промишлена палата.
  В Палатата днес е имало презентация на тема България - атрактивен пазар за шведския бизнеС. Събитието се организира в сътрудничество с посолството на Швеция. От шведска страна са били представени данни от проучване, включващо над 40 компании от скандинавската страна, които развиват дейност в България.
  Според представените данни от проучването, основни стимули за инвестирането в България от страна на запитаните шведски компании, са членството в ЕС, ниските цени за поддръжка на предприятията, развиващата се инфраструктура, географското разположение, данъчното облагане. Забелязват се и сфери, които могат да предложат по-голям потенциал - най-вече в секторите на възобновяемата енергия, образованието и квалификацията.
  Като основни препятствия са били посочени трудното намиране на работна ръка, бюрокрацията и нереформираната правосъдна система.
  Шведските инвеститори осигуряват около 8500 работни места в България и са поставили иновациите като основен акцент в своята дейност.

Назад