Назад

Представяне на резултати от проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”


 • Представяне на резултати от проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”


  Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Кралство Швеция, организира представяне на проучване на Business Sweden „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”. Събитието ще се състои на 29 ноември 2017 г. от 11 часа в Палатата.

  Ще бъдат представени резултатите от направено през 2017 г. проучване за бизнес климата в България сред работещите в страната шведски компании.

  Присъствието на фирми от Швеция на българския пазар е традиционно. За 2016 г.  двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 10.2% спрямо 2015 г. и възлиза на 346,6 млн. евро. През 2016 г.  вносът и износът регистрират ръст, като износът на страната ни за Швеция се е увеличил с 19.5%, а вносът с 1.5%.

  Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция, са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др. Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, здравеопазването, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

  Приложение: Регистрационна форма с предварителна програма   


  Линк

Назад