Назад

БТПП представя проучване за бизнес климата "Европейско икономическо проучване 2018"


 • Profit.bg: Българският бизнес гледа с оптимизъм към 2018 г.


  Компаниите в страната са с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост.
  Бизнесът в България се отдалечава значително от режима на оцеляване след 2009 година. Това показват резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България.
   
  Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economicsurvey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
  Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018, докато през 2017 г. делът им е 38%. Все пак достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите.
   
  Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.
  За поредна година компаниите имат подобрени очаквания за експорта – близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 г.
   
  Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.
  Добра перспектива за възобновяване на инвестиционната активност догодина показват очакванията на фирмите при 47% от анкетираните. За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст – преобладаващата част около 55% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.
  Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании – изкачва се на второ място като пречка, а в миналогодишното проучване е на 4-о място.
   
  Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция.
   
  Перспективата от Brexit е предизвикателство номер едно за ирландския бизнес, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018.
   
  Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 г., но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.
  В подробния доклад за проучването Асоциацията на европейските палати (EUROCHABRES) се обръща внимание на необходимостта администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.
   

  Линк

 • myPR.bg: Прессъобщение след провелата се днес пресконференция в БТПП


  Компаниите в страната с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост. Бизнесът в България се отдалечава значително от режима на оцеляване след 2009 година. Това показват резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
  Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018-та, докато през 2017 година делът им е бил 38%. Все пак достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.
  За поредна година компаниите имат подобрени очаквания за експорта – близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 година. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.
  Добра перспектива за възобновяване на инвестиционната активност догодина показват очакванията на фирмите при 47% от анкетираните. За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст – преобладаващата част около 55% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.
  Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании – изкачва се на второ място като пречка, а в миналогодишното проучване е на 4-то място. Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция. Перспективата от Brexit е предизвикателство номер едно за ирландския бизнес, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018. Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година, но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.
  В подробния доклад за проучването Асоциацията на европейските палати (EUROCHABRES) се обръща внимание на необходимостта администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване, чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.
   

  Линк

 • Аctualno.com: Българските фирми ще посрещнат 2018 г. изненадващо оптимистични


  Българският бизнес има - донякъде изненадващо - силно оптимистични очаквания за 2018 г. Според компании подобрение ще има при продажбите, заетостта, инвестиции и средата като цяло. Това сочат резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави. 62,7% от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година. Скокът в данните от края на 2017 досега е значителен – тогава на същото мнение са били 38 на сто. „Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране. Фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се разширява – хората у нас започнаха да харчат повече“, обобщи ситуацията председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той обаче призова политиците да отделят повече средства за определени сектори само след като в тях са поставени конкретни цели за реформи, защото иначе се получава „наливане на вода в пустиня“.
   
  Очакванията за износа също се подобряват – почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса. Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година. Според Симеонов ръстът е малко трудно обясним предвид острата липса на квалифицирани кадри, но е възможно да се дължи на облекчените условия за внос на работници от чужбина.
   

  Линк

 • Novinite.bg: Българският бизнес вижда чашата наполовина пълна за 2018 г.


  Родните компании ще посрещнат 2018 г. със сериозен оптимизъм. Очакванията им по отношение на приходите, заетостта и бизнес климата като цяло се повишават значително. Това сочат резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
  62,7% от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година. Скокът в данните от края на 2017 досега е значителен – тогава на същото мнение са били 38 на сто. „Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране. Фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се разширява – хората у нас започнаха да харчат повече“, обобщи ситуацията председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той обаче призова политиците да отделят повече средства за определени сектори само след като в тях са поставени конкретни цели за реформи, защото иначе се получава „наливане на вода в пустиня“.
  Очакванията за износа също се подобряват – почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.
   
  Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година. Според Симеонов ръстът е малко трудно обясним предвид острата липса на квалифицирани кадри, но е възможно да се дължи на облекчените условия за внос на работници от чужбина.
  При инвестициите също се чака увеличение – 46,5 на сто от фирмите смятат, че такова ще има, а 9,4 на сто – че ще се наблюдава намаление.
  В данните за цяла Европа прави впечатление, че Португалия и Финландия са най-оптимистични по отношение на бизнеса. Фирмите от тези страни очакват положителни промени по почти всички показатели, докато негативизмът преобладава в Гърция, Чехия и – донякъде учудващо – в Нидерландия.
  Проблем номер 1 на българския бизнес е липсата на квалифицирана работна ръка. 60% от анкетираните я посочват като затруднение, като броят им се увеличава с една трета спрямо предходните две години. На второ място се нарежда вътрешното търсене – 42% имат притеснения за развитието му. 39 на сто пък са разтревожени от цените на енергията и суровините. Любопитно е, че едва 3% посочват излизането на Великобритания от Европейския съюз като потенциален проблем, докато миналата година са били 12 на сто.
  Фирмите в Европа нареждат на първа позиция сред затрудненията развитието на вътрешното търсене, а липсата на кадри е втора. На трето място пък са разходите за труд. Едва 9% от анкетираните на Стария континент се притесняват от Brexit.
   

  Линк

 • Business-Club: КОМПАНИИТЕ В СТРАНАТА С ПО-ВИСОК ОПТИМИЗЪМ ЗА ДОГОДИНА, ОЧАКВАЩИ ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ В ЧУЖБИНА И СТАБИЛНА ЗАЕТОСТ


  Компаниите в страната с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост. Бизнесът в България се отдалечава значително от режима на оцеляване след 2009 година. Това показват резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey - EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
  Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018-та, докато през 2017 година делът им е бил 38%. Все пак достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.
  За поредна година компаниите имат подобрени очаквания за експорта - близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 година. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.
  Добра перспектива за възобновяване на инвестиционната активност догодина показват очакванията на фирмите при 47% от анкетираните. За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст - преобладаващата част около 55% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.
  Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании - изкачва се на второ място като пречка, а в миналогодишното проучване е на 4-то място. Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция. Перспективата от Brexit е предизвикателство номер едно за ирландския бизнес, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018. Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година, но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.
  В подробния доклад за проучването Асоциацията на европейските палати (EUROCHABRES) се обръща внимание на необходимостта администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване, чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.
   

  Линк

 • BGPredpriemach: Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес


  Това стана ясно от представеното в БТПП мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави. В рамките на проучването, БТПП проведе Анкета сред 602 фирми от България.
  Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция. Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании – изкачва се на второ място като пречка, а в миналогодишното проучване е на 4-то място. Перспективата от Brexit е предизвикателство номер едно за ирландския бизнес, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018. Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година, но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.
  От проучването на БТПП става ясно, че компаниите в страната са с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост. Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018-та, докато през 2017 година делът им е бил 38%. Все пак достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.
  Близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 година. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване на вноса.
  Добра перспектива за възобновяване на инвестиционната активност догодина показват очакванията на фирмите при 47% от анкетираните. За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст – преобладаващата част около 55% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.
  В подробния доклад за проучването на Асоциацията на европейските палати (EUROCHABRES) се обръща внимание на необходимостта - администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване, чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.
   

  Линк

 • Еcon.bg: БТПП: Българският бизнес посреща 2018 г. с оптимизъм


  62,7% от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година

  Родните компании ще посрещнат 2018 г. със сериозен оптимизъм. Очакванията им по отношение на приходите, заетостта и бизнес климата като цяло се повишават значително. Това сочат резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.

  62,7% от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година. Скокът в данните от края на 2017 досега е значителен – тогава на същото мнение са били 38 на сто. 

  „Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране. Фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се разширява – хората у нас започнаха да харчат повече“, обобщи ситуацията председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той обаче призова политиците да отделят повече средства за определени сектори само след като в тях са поставени конкретни цели за реформи, защото иначе се получава „наливане на вода в пустиня“.

  Очакванията за износа също се подобряват – почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.

  Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година. Според Симеонов ръстът е малко трудно обясним предвид острата липса на квалифицирани кадри, но е възможно да се дължи на облекчените условия за внос на работници от чужбина.

  При инвестициите също се чака увеличение – 46,5 на сто от фирмите смятат, че такова ще има, а 9,4 на сто – че ще се наблюдава намаление.

  В данните за цяла Европа прави впечатление, че Португалия и Финландия са най-оптимистични по отношение на бизнеса. Фирмите от тези страни очакват положителни промени по почти всички показатели, докато негативизмът преобладава в Гърция, Чехия и – донякъде учудващо – в Нидерландия.

  Проблем номер 1 на българския бизнес е липсата на квалифицирана работна ръка. 60% от анкетираните я посочват като затруднение, като броят им се увеличава с една трета спрямо предходните две години. На второ място се нарежда вътрешното търсене – 42% имат притеснения за развитието му. 39 на сто пък са разтревожени от цените на енергията и суровините. Любопитно е, че едва 3% посочват излизането на Великобритания от Европейския съюз като потенциален проблем, докато миналата година са били 12 на сто.

  Фирмите в Европа нареждат на първа позиция сред затрудненията развитието на вътрешното търсене, а липсата на кадри е втора. На трето място пък са разходите за труд. Едва 9% от анкетираните на Стария континент се притесняват от Брекзит.


  Линк

 • БНТ: Липсата на квалифицирана работна ръка е проблем номер 1 на българския бизнес


  Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата.
  Изследването е направено през септември и отразява състоянието на над 600 фирми у нас. То е част от мащабно бизнес проучване в Европа, в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.
  Липсата на кадри е съществена пречка за нормалното функциониране на 60% фирмите у нас и проблемът се задълбочава, става ясно от изследването. Оказва се, че пред същия проблем са изправени и в други европейски държави.
  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата:
  Проблемните сектори са тези, които се развиват с най-бързи стъпки. Това е IT секторът, машиностроенето и не на последно място туризмът.
  Според Цветан Симеонов решението е във вноса на кадри от чужбина. Държавата вече е направила стъпки в тази посока, като е облекчила режима и процедурите за наемане.
  Все още обаче делът на фирмите, които прибягват до тази възможност, е малък, защото тези служители струват почти двойно на работодателите. Друг вариант е бизнесът да си сътрудничи с гимназиите и с висшите училища.
  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата: Да се
  обвърже разхода на средства за образованието на български студенти с известен период на работа на територията на България.
  Резултатите от тази мярка обаче ще дойдат след години, а работещи българи трябват днес - казва още Симеонов. Заради липсата на кадри строителните компании работят на загуба, особено тези, които изпълняват обществени поръчки.
  Светлин Владимиров, управител на строителна фирма: Проблемът е, че периодът на
  изпълнение не съвпада с периода на офериране. И тогава разчетите не излизат. Както в момента няма работна ръка, цената на труда се увеличава, по някои дейности двойно. Офертата не може да изпълни и да влезе в тези цени.
  Оказва се, че дори за някои позиции отдавна е отпаднала фиксираната заплата, а се
  плаща на заработено. В сектора има остър недостиг на всякакви кадри, не само на
  квалифицирани. По думите на работодателите в последните години те са принудени да взимат всякакви хора и да им се молят да останат.
  Светозар Накев, ръководител проекти в строителна фирма: Спойката се къса в
  разминаването между очакванията на едната страна на процеса и другата. Работниците очакват да получават по-големи възнаграждения, а работодателят да получи по-голяма производителност.
  В повечето случаи обаче и двата фактора не са на лице. Освен недостиг на кадри в
  сектора се наблюдава и огромно текучество. От фирмата виждат решение на проблема не с наемането на чуждестранни работници, а с връщането на български специалисти, които сега работят там. Светлин Владимиров, управител на строителна фирма: Преди години ако в чужбина
  заплатите са били по-високи, то сега не е така, но това е отскоро, тъй че се надяваме в строителния бранш от другата година тези кадри да се върнат в България.
  Въпреки проблемите бизнесът очаква 2018 година да е по-добра от изминаващата.
  Фирмите са доволни, че вътрешният пазар се разширява и хората у нас постепенно
  започват да харчат повече.
   

  Линк

 • ТРУД: ПРОУЧВАНЕ НА БТПП 39% от фирмите ще наемат хора през 2018 г. Основен проблем остава липсата на кадри


  39% от работодателите у нас предвиждат да наемат повече хора през следващата

  година. Това показват резултатите от проучване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) сред 602 фирми у нас. То е част от европейската анкета European

  Economic survey - EES 2018 c участието на над 50 хиляди компании от 23 държави.

  63% от фирмите в България очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година, като делът на компаниите оптимисти расте почти двойно спрямо нагласите им за 2017 г.

  „Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели.

  Освен това фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се

  разширява", коментира данните председателят на БТПП Цветан Симеонов.

  Основен проблем пред бизнеса остава липсата на кадри, като според 68% от фирмите той ще се задълбочи през 2018 г. Една трета от анкетираните фирми смятат разходите за труд за затруднение, докато 18% посочват условията за финансиране като

  неблагоприятни. 


 • СТАНДАРТ: Фирмите оптимисти за бизнеса през 2018 г.


  Недостигът на кадри е най-големият проблем на предприятията

  62,7% от българските фирми очакват подобрение на бизнес климата в страната през

  следващата 2018 г. Това сочат резултатите от проучване на Българската търговско-

  промишлена палата (БТПП), извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey - EES 2018), в което участват над 50 000 фирми от 23 държави, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Забелязва се значително подобрение в очакванията, тъй като през миналата

  година едва 38% от анкетираните компании са смятали, че бизнес климатът ще се

  подобри. Положителни са и очакванията относно ръст на износа, инвестициите и

  заетостта, съобщиха от БТПП. "Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране, фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се разширява - хората у нас започнаха да харчат повече", коментира

  Цветан Симеонов. Около 50% от фирмите у нас прогнозират, че продажбите им в

  чужбина ще отбележат скок през 2018 г. 42,3% не смятат, че ще има промяна в износа.

  46,5% от компаниите очакват ръст на инвестициите, а само 9,4% смятат, че може да

  има намаление. 39% от работодателите посочват, че ще има увеличение на заетостта, показват още резултатите. Все пак, председателят на БТПП посочи, че липсата на квалифицирана работна ръка си остава най-големият проблем пред бизнеса. Около 60% от анкетираните смятат, че това е най-същественият проблем, а на второ място е развитието на вътрешното търсене. Само 3% посочват Brexit като потенциален

  проблем, а миналата година са били 12%.


 • СЕГА: Глад за кадри продължава да тормози бизнеса


  Трябват ни около 500 000 работници отвън

  Алиса Иванова

  Недостигът на качествена работна ръка ще е проблем на проблемите за българските

  предприятия и през 2018 г. Изводът е от 25-тото европейско проучване на бизнес

  климата, проведено у нас от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред 602 фирми от всички области.

  Данните разкриват, че не само България, а целият Европейски съюз страда от липса на квалифицирани кадри. Затова темата за улеснен внос на работници от държави извън ЕС става все по-гореща на Стария континент. "България е на последно място в ЕС по заети граждани на трети страни в икономиката си. Оценката в дългосрочен план е, че ни трябват около 500 000 работници отвън", коментира Васил Велев, шеф на

  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Всички големи

  работодателски организации у нас са единодушни, че недостигът на човешки ресурси се превръща във все по-голяма спирачка за развитието на икономиката.

  Велев коментира в интервю за Money.bg, че освен "бърза писта" за импорт на работници от чужбина са необходими решително намаляване на бюрокрацията и

  експресно въвеждане на електронно управление. За последната година имаме

  отрицателен ръст на чуждите инвестиции в дялов капитал, т.е. повече са напуснали

  страната, отколкото са влезли.

  Въпреки трудностите 63% от анкетираните български фирми смятат, че бизнес

  климатът в страната ще се подобри през предстоящата година. Мениджърите са

  оптимисти и за износа - половината от участниците в проучването очакват ръст на

  продажбите зад граница през 2018 г.

  БРЕКЗИТ

  Влиянието на Брекзит е поставено на последно място като затруднение пред бизнеса и в България, и в Европа. Вероятно този резултат се дължи на това, че

  Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година. Само за Ирландия Брекзит е

  предизвикателство номер едно за бизнеса.


 • bta.bg: Компаниите в страната са с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост. Бизнесът в България се отдалечава значително от режима на оцеляване след 2009 година. Това показват резултатите от проучване на Бълга


  Компаниите в страната са с по-висок оптимизъм за догодина, очакващи повече продажби в чужбина и стабилна заетост. Бизнесът в България се отдалечава значително от режима на оцеляване след 2009 година. Това показват резултатите от проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, извършено сред... 


  Линк

 • cross.bg: Предстоящи събития на 15 ноември 2017


  От 11.00 часа в Зала Б на БТПП ще се състои конференция, на която ще бъде представено проучване за бизнес климата „Европейско икономическо проучване 2018".


  Линк

 • b2bmedia.bg: БТПП представя европейско проучване на бизнес средата с очакванията за 2018 г.


  Проучването ще бъде представено от екипа икономически анализатори на БТПП и нейния председател Цветан Симеонов

  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ представя днес европейско проучване на бизнес средата с очакванията за 2018 година. Изследването е всяка година и се провежда от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. 

  В изследването са включени прогнозите и намеренията на българския бизнес за предстоящата година по отношение на приходите от продажби, заетостта и инвестициите, проблемите и бизнес климата като цяло. 

  Проучването ще бъде представено от екипа икономически анализатори на БТПП и нейния председател Цветан Симеонов. 

  Провежда се от 25 години, сега в него влизат 50 хиляди фирми от 23 държави.


  Линк

 • focus-news: Предстоящи събития в страната за 15 ноември (Агенция „Фокус“)


  От 11.00 часа в зала Б на БТПП ще се състои конференция, на която ще бъде представено проучване за бизнес климата „Европейско икономическо проучване 2018г.“


  Линк

 • БНР: БТПП представя европейско проучване на бизнес средата с очакванията за 2018 година


  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ представя днес европейско проучване на бизнес средата с очакванията за 2018 година. Изследването е всяка година и се провежда от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати.

  В изследването са включени прогнозите и намеренията на българския бизнес за предстоящата година по отношение на приходите от продажби, заетостта и инвестициите, проблемите и бизнес климата като цяло. Проучването ще бъде представено от екипа икономически анализатори на БТПП и нейния председател Цветан Симеонов. Провежда се от 25 години, сега в него влизат 50 хиляди фирми от 23 държави.


  Линк

 • Европейско проучване показва оптимизъм в очакванията на българските компании


  Оптимизъм за икономическата среда и бизнес климата през 2018 година показват българските компании в eвропейско икономическо проучване. 
   
  Изследването се провежда ежегодно от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. 
   
  Още за прогнозите и очакванията на българските фирми чуйте в репортажа на Наталия Ганчовска в звуковия файл. 
   

  Линк

 • insmarket.bg: БТПП представя проучване за бизнес климата "Европейско икономическо проучване 2018"


  БТПП представя проучване за бизнес климата "Европейско икономическо проучване 2018", проведено сред 50 хиляди фирми от 23 държави. На пресконференция в Палатата ще бъдат представени очакванията на бизнеса у нас за 2018 година.
  Ще бъдат представени данни по о следните параметри:

  -             приходите от продажби в страната и в чужбина;

  -             заетостта и инвестициите;

  -             затрудненията пред бизнеса;

  -             бизнес климата като цяло.

  Изследването се извършва вече 25 години от Европалати, като за България това е 19-то поредно проучване, проведено сред членовете на БТПП.


  Линк

Назад