Назад

Русенско професионално училище е най-старото в България


  • БРЯГ: Русенско професионално училище е най-старото в България


    Професионалната гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" -Образцов чифлик (1865) и Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети" - Русе (1883) са сред петте най-стари професионални училища в България с над 130-годишна история, спомогнали на поколения млади българи да усвоят дадена професия или занаят. Те бяха специално наградени на среща на зам.-министъра на образованието Таня Михайлова с директорите на 34 професионални гимназии с над 100-годишна история.

    Награждаването бе по предложение на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) и ръководството на Българската търговско-промишлена палата. Директорите на 34 професионални гимназии от цялата страна бяха отличени от МОН.

    "Да имаш 100-годишна, а и повече от 100-годишна история е знак, че училището има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край", каза заместник-министър Таня Михайлова. Тя заяви още, че професионалното образование е един от най-важните приоритети на ръководния екип на министерството и подчерта голямата отговорност на дирекция "Професионално образование и обучение".

    Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов посочи, че най-голямото постижение на Закона за предучилищното и училищното образование е въвеждането на обучението по предприемачество още от малките класове. То ще спомогне да се запълни една огромна празнина в българската икономика в бъдеще. Симеонов увери присъстващите, че в лицето на БТПП имат огромен съюзник по всички въпроси за развитието на професионалното образование и обучение.


Назад