Назад

Според проучване недостигът на квалифицирана работна ръка е сред най-големите пречки в дейността на фирмите


 • Монитор: 60% от шефовете ще увеличават заплатите тази година


  Фирми крадат кадри от конкуренцията с обещание за по-висока заплата. Това показват данни на агенции за подбор на персонала. „Най-бързият начин фирмите да си осигурят квалифицирани служители е да привлекат кадри от конкуренцията. За целта им предлагат между 150 и 200 лв. по-висока заплата", обясни експертът по набиране на служители Маргарита Николчева.

  За да направят предложението още по-привлекателно, някои от работодателите включвали към „офертата" и допълнителни екстри. Сред бонусите са здравни застраховки, карти за фитнес и отстъпки в хотели и спа центрове за цялото семейство.

  Най-често служители си крадат

  ИТ фирмите, финансови и застрахователни къщи

  „Все по-често тази тактика за набиране на кадри използват и фирми от производството, които търсят инженери и заварчици", обясни Николчева.

  Причината за надцакването между работодателите е липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда, твърдят експерти по подбор на персонал.

  Проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред 110 фирми показва, че за 91% от работодателите най-големият проблем е липсата на подготвени служители. „Преди 2 години този проблем беше на 3-о - 4-о място, а сега е основното затруднение на бизнеса", заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов пред bTV.

  Резултатите от анкетата показват, че 60% от работодателите планират да увеличат възнагражденията на служителите си. За сравнение през 2015 година само 35 на сто са възнамерявали да вдигнат заплатите на подчинените си. Погледнато

  в устойчив план, това не е добро решение, защото ще има крадене на кадри т.е. някой друг ще загуби този кадър", заяви още Симеонов.

  Расте броят и на фирмите, които обучават персонала си

  Тази година 66% от шефовете, или с 11 на сто повече спрямо 2015 година са решили да инвестират в повишаване на знанията и уменията на служителите си.

  Както „Монитор" писа, все повече работодатели решават да наемат неопитни младежи, които сами да обучат. С новобранците фирмите могат да икономисат пари за заплати и осигуровки. Така един „заек" излиза на фирмата до 3 пъти по-евтин в сравнение със служител с 5-6 години трудов стаж.

   

  Снимка на две колони - ИТ специалистите са сред „най-крадените" кадри между конкурентните фирми


 • Стандарт: 60% от фирмите ще вдигнат заплатите


   

  60% от фирмите имат намерение да увеличат заплатите през тази година, показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Това е сериозно увеличение спрямо 2015 г., когато само 34% от компаниите са планирали повишаване на възнагражденията. Явно все повече работодатели обмислят да вдигнат заплатите за да задържат кадрите си и да намерят необходимия персонал. Именно недостигът на квалифицирана работна ръка е един от най-големите проблеми на бизнеса. Над 90% от фирмите имат затруднения при намирането на кадри. Затова 2\3 от анкетираните фирми имат намерение да инвестират в обучение на служителите. Другите проблеми пред бизнеса са бавното обслужване от администрацията и нелоялната конкуренция от сивия сектор. Според 80% от фирмите административното обслужване е бавно, а затруднения създава и изискването на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронните, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

  Около 67% от анкетираните са посочили като пречка често променящите се закони. А едва по-малко от една трета от фирмите отбелязват като пречка за развитието си достъпа до финансиране.

  Спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 г. най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата (2017 г.: позитивни оценки дават 83% от фирмите, при 35% през 2015 г.), а влошаване проличава най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията (2017 г.: позитивни оценки дават 48%, при 64% през 2015 г.).

  Леко подобрение има в намеренията на фирмите за купуване на нови машини или оборудване - 58%, при 53% през 2015 г. Намаляват обаче тези, които смятат, че ще могат да инвестират в нови технологии - 38%, при 50% за 2015 г.

  Запитани за конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни: осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на инфраструктурата (пътища, ж.п. инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и др.), улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавни органи, както и данъчни преференции.

  В обобщение анкетираните считат, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции са и мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки.


 • Земя: Бизнесът ще увеличава ли заплатите тази година?

  Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция са сред най-големите проблеми на бизнеса в България, сочат резултатите от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Те бяха представени първо в Би Ти Ви от председателя на работодателската организация Цветан Симеонов. Допитването е проведено в края на април сред 110 фирми и браншови организации. То се прави на всеки две години и данните се сравняват, уточни Симеонов. Последната анкета показва, че в момента най-сериозният проблем на бизнеса е недостигът на квалифицирани кадри – за 91 %. В предишни допитвания той е бил на трето място. Следва сблъсъка с бавното обслужване на администрацията – 80 %, който в предишни проучвания е посочван като най-голям проблем, нелоялната конкуренция – 68 %, честите промени в законите – 67 % и корупцията – 60 %. Като основни проблеми, с които се сблъскват, собствениците на фирми посочват образованието у нас, съдебната система и цената на енергийните ресурси. От бизнеса смятат, че не е редно заплатите в системата на образованието да се увеличават на калпак, а е важно увеличението да бъде обвързано с резултатите на учебните заведения, коментира председателят на БТПП. 60 % от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г., а 58 % ще купят ново оборудване. 86 % заявяват, че ще търсят нови пазари, а 66 % планират да инвестират в обучение на персонала. В допитването е потърсено и мнението на бизнеса за необходимите промени, които ще подпомогнат работодателите. Посочени са — създаването най-накрая на електронно правителство, подготовката на квалифицирани кадри, данъчни преференции и намаляване на осигурителната тежест. Много собственици на фирми посочват, че данъците у нас действително не са високи, но осигуровките са непосилни за някои от тях.


 • Дума: 60% от работодателите обмислят да увеличават заплатите


   

  Близо две трети от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Допитването е проведено сред членовете на палатата, която е проверила условията за бизнес и инвестиции в България. Анкетата е проведена по електронен път между 24-28 април тази година сред фирми и браншови структури. Работодателите, заявили намерение да повишат заплатите, са двойно повече спрямо предишното подобно проучване, което е проведено през 2015 г., показва съпоставка на организацията. При предишното проучване такова намерение са заявили 34% от анкетираните.

  През 2017 г. намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари - при 86%, и инвестиции в обучението на служители - за над две трети от анкетираните.

  Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата.

  Над 90% от работодателите изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80% от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите. Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа също са отбелязани като проблемни области от компаниите.

  Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната - условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна, множество негативни оценки са присъдени за образованието и съдебната система. Влошаване има най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията - през 2017 г. позитивните оценки са 48% при 64% през 2015 г. Леко подобрение има в намеренията на фирмите за купуване на нови машини или оборудване - 58% при 53% през 2015 г. Намаляват обаче тези, които смятат, че ще могат да инвестират в нови технологии - 38% при 50% за 2015 г.

  Анкетираните посочват, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции е и приемането на мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите, фирмите смятат, че има необходимост от подобряване на конкуренцията, включително по-сериозна работа на държавните контролни органи - КФН, КЗК, КЗП.

   

  Снимка на две колони - Бавната администрация е сред най-големите пречки в дейността на фирмите


 • Труд: ЗА ДА ПРИВЛИЧА ИНВЕСТИТОРИ


  Повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса, е мнението на работодателите. За да привлечем чужди капитали, е нужно да се приемат мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. Според фирмите трябва да се подобри конкуренцията, включително по-сериозна работа на държавните контролни органи - Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП посочват - осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на адекватна инфраструктура, улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавните органи, както и данъчни преференции.


 • Труд: Проучване на Българската търговско-промишлена палата 60% от фирмите ще вдигат заплатите Проучване на Българската търговско-промишлена палата 60% от фирмите ще вдигат заплатите

  60 процента от работодателите у нас обмислят да увеличат заплатите на служителите си през 2017 г. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено сред членовете й. Анкетата, която цели да провери условията за бизнес и инвестиции в България, е проведена по електронен път в периода 24-28 април 2017 г. сред фирми и браншови структури.

  Фирмите, които имат намерение да повишат заплатите, са два пъти повече спрямо предишното проучване, проведено през 2015 г. Тогава подобни намерения са обявили 34 на сто от анкетираните.

  Най-много работодатели - 86%, планират да търсят нови пазари през тази година, а над две трети ще инвестират в обучението на служителите си.

  Сред най-големите пречки пред бизнеса остават недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор, показват резултатите от анкетата.

  91 на сто от работодателите имат затруднения при намирането на кадри. Според 80% от анкетираните държавната администрация работи бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител,с печат, които дублират електронни документи, както и неспазването на срокове за отговор от

  институциите.

  Около 67% са недоволни от честата промяна на законите у нас, а 60 на сто - от корупцията в публичните институции.

  Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната

  - условия, от които зависи бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна множество негативни оценки има за образованието и съдебната система.

  За сравнение спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 г. най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата

  - при 35% положителни оценки през 2015 г. на 83% през тази. Влошаване има най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията - 64% позитивни оценки през 2015 при 48% през 2017 г.

   

  Снимка на две колони - Според 80% от анкетираните работодатели държавната администрация затруднява бизнеса, защото постоянното изисква документи на хартиен носител.


 • Телеграф: 60 на сто от работодателите вдигат заплатите


  Близо две трети от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), цитирано от investor.bg. Допитването е проведено сред членовете на организацията в периода 24-28 април 2017 г. Работодателите, заявили намерение да повишат заплатите, са двойно повече спрямо предишното подобно проучване, което е проведено през 2015 г., показва съпоставка на организацията. При предишното проучване такова намерение са заявили 34% от анкетираните. Анкетираните посочват, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции е и приемането на мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки.


 • Капитал дейли: 60% от работодателите, членуващи в БТПП, обмислят да увеличават заплатите през 2017 г.


  Близо две трети от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Допитването е проведено сред членовете на БТПП в периода 24-28 април 2017 г. Работодателите, заявили намерение да повишат заплатите, са двойно повече спрямо предишното подобно проучване, което е проведено през 2015 г., показва съпоставка на организацията. При предишното проучване такова намерение са заявили 34% от анкетираните. През 2017 г. намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари - при 86%, и инвестиции в обучението на служители - за над две трети от анкетираните. Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата.


 • Капитал дейли: Близо две трети от работодателите у нас обмислят да увеличат възнагражденията на служителите си през тази година


  За сравнение, през 2016 г. техният брой е бил една трета. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено сред 110 фирми и браншови организации в периода 24 - 28 април 2017 г. Проучването се прави на всеки две години, за да се изведат тенденции. Заплатите обаче няма да растат еднакво и за всички. Недостигът на кадри показва, че по-скоро ще има "кражба" на квалифициран персонал, което ще става за сметка на повишаване на заплащането. Мнението на бизнеса е, че увеличението на учителските заплати трябва да се обвърже с постигането на резултати на учениците. Повече инвестиции в България ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса, показва анкетата сред бизнеса.


 • 24 часа: 12/3 от работодателите ще вдигат заплати


   

  Близо две трети от работодателите у нас обмислят да увеличат възнагражденията на служителите си през тази година. За сравнение през 2016 г. техният брой е бил една трета.

  Това показва анкетно проучване на БТПП, проведено сред 110

  фирми и браншови организации в периода 24 -28 април 2017 г. Проучването се прави на всеки 2 г., за да се изведат тенденции, посочи председателят на работодателската организация Цветан Симеонов.

  Заплатите обаче няма да растат еднакво и за всички. Недостигът на кадри показва, че по-скоро ще има „кражба" на квалифициран персонал, което ще става за сметка на повишаване на заплащането, коментира Цветан Симеонов.

  Повече инвестиции в България ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса, показва анкетата сред бизнеса.

  Необходимо е още приемането на мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки, смята бизнесът. 


 • БТПП: 60% от работодателите обмислят да увеличават заплатите през 2017 г.


  Намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари и инвестиции в обучението на служители

   

  Близо две трети от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г. Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Допитването е проведено сред членовете на Палатата, която е проверила условията за бизнес и инвестиции в България. Анкетата е проведена по електронен път в периода 24-28 април 2017 г. сред фирми и браншови структури.

  Работодателите, заявили намерение да повишат заплатите, са двойно повече спрямо предишното подобно проучване, което е проведено през 2015 г., показва съпоставка на организацията.  При предишното проучване такова намерение са заявили 34% от анкетираните.

  През 2017 г. намеренията на фирмите са фокусирани и върху търсенето на нови пазари – при 86%, и инвестиции в обучението на служители – за над две трети от анкетираните.

  Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата.

  Над 90% от работодателите, взели участие в проучването на работодателската организация, изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80% от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

  Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа също са отбелязани като проблеми области от компаниите.

  Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната – условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна множество негативни оценки са присъдени за образованието и съдебната система.

  За сравнение с резултатите от предишното проучване най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата – за 2017 г. позитивни оценки дават 83% от участниците при 35% през 2015 г.

  Влошаване има най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията - през 2017 г. позитивните оценки са 48% при 64% през 2015 г.

  Леко подобрение има в намеренията на фирмите за купуване на нови машини или оборудване - 58% при 53% през 2015 г. Намаляват обаче тези, които смятат, че ще могат да инвестират в нови технологии – 38% при 50% за 2015 г.

  Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на адекватна инфраструктура (пътища, жп инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и други), улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавни органи, както и данъчни преференции.

  Анкетираните посочват, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции е и приемането на мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите фирмите смятат, че има необходимост от подобряване на конкуренцията, включително по-сериозна работа на държавните контролни органи: КФН, КЗК, КЗП.


  Линк

 • БТВ: Какви са проблемите на бизнеса у нас и ще увеличава ли заплатите тази година?


  Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция са сред най-големите проблеми на бизнеса в България. Това сочат резултатите от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Те бяха представени първо в bTV от председателя на работодателската организация Цветан Симеонов.

  Допитването е проведено в края на април сред 110 фирми и браншови организации. То се прави на всеки две години и данните се сравняват, уточни Симеонов.

  Последната анкета показва, че в момента най-сериозният проблем на бизнеса е недостигът на квалифицирани кадри – за 91%. В предишни допитвания той е бил на трето място.

  проучване на БТПП
  Снимка: bTV

  Следва сблъсъка с бавното обслужване на администрацията – 80%, който в предишни проучвания е посочван като най-голям проблем;нелоялната конкуренция – 68%; те промени в законите – 67% и корупцията – 60%.

  проучване на БТПП
  Снимка: bTV

  Като основни проблеми, с които се сблъскват, собствениците на фирми посочват образованието у нас, съдебната система и цената на енергийните ресурси.

  проучване на БТПП
  Снимка: bTV

  От бизнеса смятат, че не е редно заплатите в системата на образованието да се увеличават на калпак, а увеличението да бъде обвързано с резултатите на учебните заведения, коментира председателя на БТПП.

  60% от работодателите обмислят да увеличат възнагражденията през 2017 г., а 58% ще купят ново оборудване.

  проучване на БТПП
  Снимка: bTV

  86% заявяват, че ще търсят нови пазари, а 66% планират да инвестират в обучение на персонала.

  В допитването е потърсено и мнението на бизнеса за необходимите промени, които ще подпомогнат работодателите. Посочени са: създаването най-накрая на електронно правителство, подготовката на квалифицирани кадри, данъчни преференции и намаляване на осигурителната тежест.

  проучване на БТПП
  Снимка: bTV

  Много собственици на фирми посочват, че данъците у нас действително не са високи, но осигуровките са непосилни за някои от тях


  Линк

 • БТА: Според проучване недостигът на квалифицирана работна ръка е сред най-големите пречки в дейността на фирмите


  София, 9 май /Екатерина Тотева, БТА/

              Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите. Това показват резултатите от анкетата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ сред членовете на Палатата. Целта на проучването са оценките на фирмите за условията за бизнес и инвестиране в България. Анкетата е направена по електронен път в периода 24-28 април.

              Над 90 на сто от работодателите, участвали в анкетата, изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80 на сто от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронните, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

              Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК-мрежата, също са отбелязани като проблемни области от компаниите.

              Повече от 80 на сто от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходния данък, както и за финансовата стабилност на страната - условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна, множество негативни оценки има за образованието и за съдебната система.

             За сравнение спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 година най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата /2017-а: позитивни оценки от 83 на сто, при 35 на сто през 2015 г./, а влошаване проличава най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията /2017-а: позитивни оценки 48 на сто, при 64 на сто през 2015 г./.

             През 2017 година намеренията на фирмите предимно се отнасят до търсенето на нови пазари - при 86 на сто и инвестиции в обучението на служители - за над 2/3 от анкетираните.

              Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни: осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на адекватна инфраструктурата /пътища, ж. п.-инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и др./, улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавните органи, както и данъчни преференции.  

              Анкетираните смятат, че повече инвестиции в България ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока към привличане на повече инвестиции са и мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите, фирмите смятат, че има необходимост от подобряване на конкуренция, в т. ч. по-сериозна работа на държавните контролни органи: КФН, КЗК, КЗП.

         /НЗ/


Назад