Назад

Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България


 • Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България


  Работната среща бе проведена в Президенството с участието на четирите национално представителни работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като приоритетен за решаване проблем - недостига на човешки ресурси за икономиката ни. В тази връзка, АОБР настоява за дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование. Държавата да улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено от страни с българска диаспора. Велев изрази очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към защита на българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на една трета от електроенергийните ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Руската Федерация и ЕС, както и ползите от СЕТА.

  Председателят на БСК Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Дончев посочи общата задача да направим България по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, непрепятстващи развитието на дарованията.

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г.

  Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ подчерта, че работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на бизнеса. Индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция.

  Президентът заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа, извършване на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна политика в подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. Коментирани бяха възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“.

  Работодателите декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения. В работната среща участваха: Васил Велев, председател на УС, Румен Радев, заместник-председател; Сашо Дончев, председател на УС на БСК, Божидар Данев, изпълнителен председател; Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, Георги Стоев, заместник-председател; и от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.

  Tags: Брой 3 2017


  Линк

Назад