Назад

Фирмите с плаха надежда от 9% за българското образование


 • Заместник-председателят на БТПП участва във февруарската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел  Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва във февруарската пленарна сесия на ЕИСК ,която прие становища по Усъвършенстване на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане и Специфични мерки за държавите членки, засегнати от природни бедствия.

  ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА, ПРЕДВИЖДАЩА РАЗИСКВАНИЯ Георги Стоев представи  информационен доклад "Автомобилната промишленост на ръба на нова парадигма". Участниците в сесията обсъдиха също:

  - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР;

  - Създаване на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията;

  - Препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната;

  - Висококачествено образование за всички (проучвателно становище по искане на малтийското председателство);

  - Стратегия във връзка с уменията и човешкия капитал (проучвателно становище по искане на малтийското председателство);

  - Ролята на селското стопанство в двустранните и регионалните търговски преговори, в контекста на срещата на министерско равнище на СТО в Найроби;

  -  Ефективността на финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) като част от усилията на гражданското общество за борба с бедността и социалното изключване в рамките на стратегията „Европа 2020“ и Средносрочна оценка на Механизма за свързване на Европа.

   


 • Блумбърг ТВ: Фирмите с плаха надежда от 9% за българското образование


  Има плаха надежда от страна на около 9% от фирмите, които казват "доволни сме" от образованието в България. Две трети от бизнеса са недоволните от качеството на образованието в България. Това каза икономическият анализатор Олга Чугунска, БТПП, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки. Чугунска коментира проучване на мнението на работодателите за образованието в България. 

  "От 2008 до сега в проучванията, които прави БТПП, делът на работодателите, които казват, че студентите трябва да научават повече, е около 60%-65%-67%. Това е така, защото бавно се извършват промените в образователната система, за да имат адекватни знания, спрямо нуждите на бизнеса". 

  Най-големи са пропуските в професионалните умения. Изучаваното не е достатъчно, за да започне незабавно работа без обучение на работното място. Членове на БТПП сигнализират за липса на персонал на средно изпълнителско ниво, технически кадри, които не могат да се компенсират с назначаването на инженер, каза гостенката. От друга страна тя подчерта, че кадри, които са завършили технически специалности, отивайки на работа, "не могат да направят един чертеж", защото стажовете в рамките на образованието са "по-скоро фиктивни". 

  Нужна е промяна на системата на оценяване вътре в учебните заведения, както и смяна на принципа на финансиране на университетите, който да бъде обвързан не само с броя на обучаваните студенти, но и с броя на реализиралите се след завършване на образованието кадри, каза Чугунска. 

  "40% от работодателите влагат усилия в допълнително обучение на новопостъпилите при тях току-що завършили студенти и само 5% казват, че нямат проблем да намерят квалифицирани кадри". 

  Кои са специалистите, които са най-търсени към момента? Какви ще бъдат кадрите, които ще бъдат нужни през следващите 5 до 20 години? Как ще се отрази "развързването" на вноса на кадри от чужбина? Може ли дуалното образование да се похвали с добър старт?


  Линк

Назад