Назад

„Чети етикета”: Адекватни ли са висшите училища на нуждите на пазара на труда?


 • Капитал: Работодателите не са доволни от професионалните знания на студентите


  Липсват им умения за работа в екип, практически познания, чужди езици

   

  За поредна година работодателите не са удовлетворени от знанията на завършилите висше образование в България,  като преобладаващата част считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Това става ясно от анкета на БТПП сред членовете на палатата за мнението им за нивото на образованието и необходимостта на фирмите от кадри по специалности. Проучването е осъществено по електронен път през периода 31 януари -3 февруари 2017 г.

  Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.

  Какво липсва на студентите

  Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

  Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата.

  Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри. На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

  Какви кадри се търсят

  Членовете на БТПП споделят, че изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили

  машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери. Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5 -10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а още една трета - хора с икономически профил.

  За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат, с тези, които се търсят от работодателите.


 • Монитор: Половината висшисти без професионални умения


  Всеки трети излиза от университета с недостатъчна езикова подготовка

   

  Над половината, или 61%, от работодателите у нас смятат, че студентите излизат без достатъчно знания при обучението си в българските университети. Това показва анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за качеството на образованието и нуждата от кадри.

  За 80 на сто от предприемачите липсата на професионални умения е най-големият пропуск при младите хора. Всяка втора - или около 40% - от фирмите пък вижда липса на умения за екипна дейност сред младежите. Недостатъчна е езиковата подготовка на кадрите според 33% от фирмите.

  41 на сто от работодателите пък са обучавали служители допълнително

  защото при образованието си не са получили достатъчно или адекватни знания, а само 8% не са обучавали наетите младежи допълнително.

  Всеки трети бизнесмен, или 31% от тях, смята, че липсват предприемачески умения на младите хора. Според 28% от анкетираните мениджъри на завършилите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка -11% от тях виждат пропуски. Липсата на повече практически умения също е забележка на работодателите.

  17% от предприемачите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването. На другия полюс са 13% от фирмите -те са доволни във висока степен от студентите, а 9% са напълно удовлетворени от подготовката в БГ вузовете.

  Близо 70 на сто от запитаните мениджъри инвестират в обучения на вече наетите служители, сочи анкетата. Около 60% наемат

  нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им.

  Само 4 на сто от фирмите у нас търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Около 12 на сто инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а 5% съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани кадри.

  Работодателите се затрудняват най-много при намирането на специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника.

  От бизнеса настояват образованието да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите,

  да се осъществи реална връзка между образование и практика - образованието да включва повече практически знания.

  Препоръчват и промяна във финансирането на образованието - да не се използва само критерият брой учещи. Бизнесът предлага да има външно

  анонимно оценяване на завършващите средно образование

  или университет и резултатите да бъдат обвързани с финансирането на учебното заведение. Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения, препоръчват работодателите.

  Предпочитани специалисти от членовете на БТПП през следващите 5-10 г. ще бъдат служителите с техническо образование, с икономическо и с профил информатика, сочат още данните от анкетата.

   

  Снимка на три колони - Само 1/10 от работодателите у нас са удовлетворени от подготовката на младите си кадри в БГ университетите, сочи анкетата на БТПП


 • Земя: БТПП: 60% от предприемачите не са доволни от уменията на младите висшисти

  61 % от работодателите у нас смятат, че младите хора трябва да придобиват повече знания при обучението си в българските университети, показва анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за качеството на образованието и нуждата от кадри. 17 % от предприемачите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването. На другия полюс са 13 % от фирмите - те са доволни във висока степен от студентите, а 9 % са напълно удовлетворени от подготовката във висшите учебни заведения в България. За 80 на сто от предприемачите липсата на професионални умения е най-големият пропуск при младите хора. Около 40 % от фирмите виждат липса на умения за екипна дейност сред младежите. Недостатъчна е езиковата подготовка на кадрите според 33 % от фирмите. 31 % смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора. Според 28 % от анкетираните мениджъри на завършилите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка - 11 % от тях виждат пропуски. Липсата на повече практически умения също е забележка на мениджърите. Половината от запитаните работодатели са посочили, че се е налагало назначеният персонал да премине през специализирани курсове поради специфичната дейност на фирмата. 41 % от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, 8 % не са обучавали наетите младежи допълнително. Близо 70 на сто от запитаните мениджъри инвестират в обучения на вече наетите служители, сочи анкетата. Около 60 % наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им. Само 4 % търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Около 12 % инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а 5 % съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани кадри.

  Работодателите се затрудняват най-много при намирането на специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника, коментира Инвестор.бг.

   

  Снимка на две колони – без текст


 • ТРУД: Недостиг на инженери и електротехници


   

  95% от бизнеса трудно намира добри кадри

   

  На млади те им липсва предприемаческо мислене

   

  Езиковата подготовка на служителите е проблем във всяка трета фирма

  труд

   

  95% от бизнеса трудно намира квалифицирани кадри, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за нивото на образованието в страната и необходимостта на фирмите от нови служители по специалности. То е осъществено по електронен път в периода 31 януари - 3 февруари сред членове на палатата. От него става ясно, че работодателите не са доволни

  от нивото на знанията на студентите в страната. 61% от мениджърите считат, че образованието в университетите не е достатъчно, 17% от фирмите са крайно недоволни от подготовката на студентите, а 22% от работодателите смятат, че служителите им са добре обучени.

  79% от представителите на бизнеса споделят, че има голям пропуск в професионалните умения на студентите, а близо 40% мислят, че младите висшисти не умеят да работят в екип.

  Всяка трета фирма не е доволна от езиковата подготовка на служителите си. Според 31% от анкетираните на младите кадри им липсва предприемаческо мислене и изпитват трудности да приложат теоретичните си знания в работния процес. На въпрос по кои специалности липсват хора във фирмата ви, работодателите отговарят, че най-голям недостиг има за инженери, електротехници и икономисти, като над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5 до 10 години ще са необходими специалисти, завършили техническо образование.

  51% от фирмите са обучавали допълнително назначения персонал чрез специализирани курсове заради спецификата на работното място. 41% от работодателите са обучавали служителите си допълнително заради недостатъчни базови знания, а само 8% не са надграждали квалификациите на студентите, които са наели.

  Въпреки трудностите на предприятията да намерят добри кадри само 4% от фирмите наемат чужденци, когато не могат да открият подходящи служители у нас. Други 12% от мениджърите инвестират в технологии,за да отпадне необходимостта от работното място за съответната дейност.

  Според бизнеса образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалности от бранша, да има допълнително оценяване на нивото на завършващите студенти и добро практическо обучение, за да може да се надградят и теоретичните знания на младите.

   

  СТАНОВИЩЕ

  Повече студенти по туризъм

  Професионалното направление „Туризъм" в университетите трябва да влезе в списъка на приоритетните специалности. С такова становище излезе Междуведомственият съвет за кадрите в туризма. „Ще изготвим обосновано предложение", заяви ресорният министър Стела Балтова. Тя коментира, че областите, по които действа

  съветът, са увеличаване броя на студентите в специалност „Туризъм", изработване на актуален ситуационен анализ за реализиране на трудовите ресурси, създаване на модел за партньорство между бизнеса и образователните институции и адекватно практическо обучение на учениците в цялото средно образование.

   

  Снимка на две колони -  79% от мениджърите споделят, че има голям пропуск в професионалните умения на студентите. 


 • СЕГА: 2/3 от бизнеса недоволства от качеството на висшистите


  61% от работодателите у нас не са доволни от своите кадри с висше образование и смятат, че те имат нужда от допълнителни знания. 17% пък са категорично недоволни от подготовката на студентите у нас. Това показва електронно анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата между 31 януари и 3 февруари т.г.

  Неудовлетвореността на работодателите от знанията на завършилите висше образование у нас се потвърждава за поредна година, като резултатите са сходни спрямо предходните проучвания. В сравнение с м.г. обаче има леко подобрение. През 2016 г. например недоволните шефове са били 67%. Изключително разочаровани от подготовката на младите си служители м.г. са били 20% от работодателите, а т.г. те са 17%. Доволните от образованието на висшистите у нас т.г. пък са 22% срещу 13% за м.г.

  Липсата на професионални умения е най-посочваният от работодателите пропуск при младите хора - според близо 80% от тях. Неумението за работа в екип е отбелязано от близо 40% от бизнеса. Близо 33% от фирмите считат, че младите нямат достатъчно езикови знания, а според 31% - и предприемаческо мислене. Всеки трети наш ръководител на фирма смята, че служителят му няма базисни икономически знания. Липсват и практически познания, както и умения да се прави връзка между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение. 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора заради пропуски при образованието им. Едва 8% от бизнеса е случил на добре подготвени кадри, които не е било нужно да обучава допълнително.

  Работодателите открай време настояват да има реална връзка между образование и практика, както и финансирането да не бъде единствено на брой учащи. Според тях трябва да се увеличат часовете за практическо обучение, а лекциите да се съобразят със съвременните научни постижения. Членовете на БТПП смятат и че е нужно външно анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет, тъй като "сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания". Бизнесът не се отказва и от идеята студентите, чието обучение се плаща от държавата, да бъдат задължени да работят определен брой години в страната.

   

  НЕДОСТИГ

  Бъдещето е на "технологичното" образование, сочат данните от анкетата. Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% - хора с икономически профил. Бизнесът изпитва основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство (44%), електротехника (26%), икономика (15%) и компютърна и комуникационна техника (13%). Липсват още средни изпълнителски кадри като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., които не могат да бъдат компенсирани от назначаването на инженери.


 • Рускоезична България: БТПП: През следващите 10 години пазарът на труда ще се нуждае най-вече от технически специалисти

  За поредна година се потвърждава неудовлетворителната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България. Преобладаващата част от анкетираните – 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.

  Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

  Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата.

  Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри. На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии,  с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

  Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери.

  Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил.

  За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават  необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите.

  Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет – сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания. Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се.


  Линк

 • Стандарт: Бизнесът: Младите нямат нужните знания


  61% от мениджърите в страната считат, че на студентите са необходими допълнителни знания, показва анкета на БТПП сред нейните членове. Ситуацията малко се подобрява, тъй като в предходни проучвания такъв отговор са дали две трети от фирмите. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите са 22%, показва последната анкета на БТПП.


  Основните пропуски в образованието на младите хора според бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и предприемаческо мислене. Работодателите отбелязват, че на току-що завършилите студенти им липсват практически познания и трудно правят връзка между теорията и нейното практическото приложение. Само 5% от членовете на БТПП не са имали затруднения с намирането на кадри. Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от кадри, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника. Липсва и среден персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др. Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а за 35% - хора с икономически профил. Членовете на БТПП отбелязват, че е необходима промяна във финансирането на образованието - съобразно качеството на обучението, а не само на база количествени показатели за броя обучаващи се.


  Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението, трябва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложение на бизнеса е да се направят промени, така че по-лесно да се наемат кадри от страни извън ЕС.


  Линк

 • Actualno.com: Бизнесът у нас се оплаква от липсата на професионални умения в младите хора


  Работодателите в България оценяват негативно знанията на младежите у нас, които са завършили висше образование. Това става ясно от анкетно допитване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Преобладаващата част от анкетираните – 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%, отбелязва още Еxpert.bg. Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение. Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата. Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри. На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност. Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери. Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил. За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите. Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет – сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания. Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се. Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението им, следва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложие от анкетата е за промени, с които да се става по-лесно наемане на кадри от трети страни – глътка въздух на производствата, изпитващи остър недостиг на кадри. Проучването е осъществено по електронен път през периода 31 януари-03 февруари 2017 година.


  Линк

 • БТА: Според проучване, служители с техническо и икономическо образование, както и с профил "информатика", ще са предпочитани


          Работодатели изпитват липса на кадри основно сред специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника, показват данни от проучване на Българската търговско-промишлена палата сред фирми, които членуват в работодателската организация, съобщиха от нейния пресцентър. Предпочитани специалисти от членовете на Палатата през следващите 5-10 години ще бъдат служителите с техническо образование, икономическо и с профил "информатика". Проучването е на тема "Образование".

                В отговор на въпрос какво компаниите предприемат, ако не могат да намерят квалифициран персонал, преобладаващата част  /69 на сто/ информират, че инвестират в обучения на вече наетите служители. Около 60 на сто наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им и само 4 на сто търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Около 12 на сто инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а едва 5 на сто съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани служители.

             Младите хора се нуждаят от придобиване на повече знания при обучението им в университетите, това е мнението на 61 на сто от анкетираните компании.

             Седемнадесет на сто от фирмите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването им. На другия полюс са 13 на сто компаниите, които съобщават, че са доволни във висока степен от подготовката на студентите. Едва 9 на сто са напълно удовлетворени от подготовката на студентите в България

              Липсата на професионални умения е най-посочваният от работодателите (според 79 на сто) пропуск при младите хора,  липсата на умения за екипна дейност сред младежите е проблем за 39 на сто от фирмите, недостатъчната езикова подготовка е затруднение за 33 на сто от анкетираните, 31 на сто от компаниите смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора. Според 28 на сто от анкетираните на младежите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка на младите хора - 11 на сто от тях виждат пропуски.    

                Повече от половината отговорили компании (51 на сто) са съобщили, че се е налагало обучение на назначения персонал, поради спецификата на дейност на фирмата, 41 на сто от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, а само 8 на сто не са обучавали наетите младежи допълнително.

             

               Преобладаващата част от фирмите смятат, че образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите. Необходимо е да се осъществи реална връзка между образование и практика, да има промяна във финансиране на образованието, като не се използва само критерия "брой учащи".  Сред другите препоръки на бизнеса са да има външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет и от резултатите от него да бъдат обвързани с финансирането на учебното заведение

              


 • dir.bg: Бизнесът ще търси технически специалисти и икономисти


  Работодатели изпитват липса на кадри основно сред специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника.

  Това показват данни от проучване на Българската търговско-промишлена палата сред фирми, които членуват в работодателската организация, съобщиха от палатата.

  Предпочитани специалисти от членовете на БТПП през следващите 5-10 години ще бъдат служителите с техническо образование, икономическо и с профил "информатика". Проучването е на тема "Образование".

  В отговор на въпрос какво компаниите предприемат, ако не могат да намерят квалифициран персонал, преобладаващата част /69 на сто/ информират, че инвестират в обучения на вече наетите служители.

  Около 60 на сто наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им и само 4 на сто търсят служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас.

  Около 12 на сто инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а едва 5 на сто съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани служители.

  Младите хора се нуждаят от придобиване на повече знания при обучението им в университетите, това е мнението на 61 на сто от анкетираните компании. Седемнадесет на сто от фирмите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването им. На другия полюс са 13 на сто компаниите, които съобщават, че са доволни във висока степен от подготовката на студентите. Едва 9 на сто са напълно удовлетворени от подготовката на студентите в България

  Липсата на професионални умения е най-посочваният от работодателите (според 79 на сто) пропуск при младите хора, липсата на умения за екипна дейност сред младежите е проблем за 39 на сто от фирмите, недостатъчната езикова подготовка е затруднение за 33 на сто от анкетираните, 31 на сто от компаниите смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора.

  Според 28 на сто от анкетираните на младежите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка на младите хора - 11 на сто от тях виждат пропуски.

  Повече от половината отговорили компании (51 на сто) са съобщили, че се е налагало обучение на назначения персонал, поради спецификата на дейност на фирмата, 41 на сто от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, а само 8 на сто не са обучавали наетите младежи допълнително.

  Преобладаващата част от фирмите смятат, че образованието трябва да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите. Необходимо е да се осъществи реална връзка между образование и практика, да има промяна във финансиране на образованието, като не се използва само критерия "брой учащи".

  Сред другите препоръки на бизнеса са да има външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет и от резултатите от него да бъдат обвързани с финансирането на учебното заведение

   

  Снимка - Предпочитани специалисти през следващите 5-10 години ще бъдат служителите с техническо образование


  Линк

 • БНР: БТПП: През следващите 10 години пазарът на труда у нас ще се нуждае най-вече от технически специалисти и икономисти


  През следващите 10 години страната ни ще се нуждае най-вече от технически специалисти и икономисти, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата за потребностите на пазара на труда и професионалната подготовка на младежите. Основен пропуск в образованието е липсата на професионални умения и езикови познания, твърдят още работодатели от БТПП.

  40 на сто от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора заради пропуските в образованието им, а повече от половината са провеждали обучение на заетите младежи поради спецификата на дейността на фирмата. И само пет на сто от членовете на палатата съобщават, че не са имали затруднения в намирането на квалифицирани кадри.

  Дефицитът на кадри е предимно в машинното инженерство, електротехниката, икономиката, компютърните и комуникационните техники и технологии. Липсва и среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти и монтьори.


  Линк

 • INVESTOR.BG: БТПП: 60% от предприемачите не са доволни от уменията на младите висшисти


  61% от работодателите у нас смятат, че младите хора трябва да придобиват повече знания при обучението си в българските университети. Това показва анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за качеството на образованието и нуждата от кадри.

  17% от предприемачите не са удовлетворени от знанията и уменията на младежите, получени по време на следването. На другия полюс са 13% от фирмите – те са доволни във висока степен от студентите, а 9% са напълно удовлетворени от подготовката във висшите учебни заведения в България.

  За 80 на сто от предприемачите липсата на професионални умения е най-големият пропуск при младите хора. Около 40% от фирмите виждат липса на умения за екипна дейност сред младежите. Недостатъчна е езиковата подготовка на кадрите според 33% от фирмите.

  31% смятат, че липсват предприемачески умения на младите хора. Според 28% от анкетираните мениджъри на завършилите им липсват базисни икономически знания. Работодателите имат най-малко негативни оценки за компютърната подготовка – 11% от тях виждат пропуски. Липсата на повече практически умения също е забележка на мениджърите. 

  ОЩЕ ПО ТЕМАТА

   

  Половината от запитаните работодатели са посочили, че се е налагало назначеният персонал да премине през специализирани курсове поради специфичната дейност на фирмата. 41% от работодателите са обучавали служители допълнително, защото при образованието им не са получили достатъчно или адекватни знания, 8% не са обучавали наетите младежи допълнително.

  Близо 70 на сто от запитаните мениджъри инвестират в обучения на вече наетите служители, сочи анкетата. Около 60% наемат нови служители, които квалифицират допълнително за дейността им. Само 4% търся служители от други държави, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Около 12% инвестират в технологии, за да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност, а 5% съобщават, че нямат затруднения с намирането на квалифицирани кадри.

  Работодателите се затрудняват най-много при намирането на специалисти, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника.

  От бизнеса настояват образованието да бъде обвързано с търсените специалисти от работодателите, да се осъществи реална връзка между образование и практика - образованието да включва повече практически знания.

  Препоръчват и промяна във финансирането на образованието – да не се използва само критерият брой учащи. В тази връзка бизнесът предлага да има външно, анонимно оценяване на завършващите средно образование или университет и резултатите да бъдат обвързани с финансирането на учебното заведение. Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения, препоръчват работодателите. 

  Предпочитани специалисти от членовете на Палатата през следващите 5-10 години ще бъдат служителите с техническо образование, икономическо и с профил информатика. 


  Линк

 • КРОСС: Работодателите за поредна година не са доволни от знанията на завършилите висше образование в България


   

  /КРОСС/ Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата, с което да проучи мнението им за нивото на образованието и необходимостта на фирмите от кадри по специалности. Резултатите от допитването включват още предложения за подобрения в образователната сфера.
  Проучването е осъществено по електронен път през периода 31 януари-03 февруари 2017 година.

  Акценти от проучването:
  За поредна година се потвърждава неудовлетворителната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България. Преобладаващата част от анкетираните - 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.
  Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

  Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата.

  Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри. На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

  Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери.
  Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил.
  За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите.

  Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет - сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания. Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се.

  Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението им, следва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложие от анкетата е за промени, с които да се става по-лесно наемане на кадри от трети страни - глътка въздух на производствата, изпитващи остър недостиг на кадри.

  Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения.
  За средното професионално образование работодателите отбелязват, че е направен добър старт с дуалната форма на обучение, която следва да продължи и да обхване все повече училища.

  /КРОСС/ Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата, с което да проучи мнението им за нивото на образованието и необходимостта на фирмите от кадри по специалности. Резултатите от допитването включват още предложения за подобрения в образователната сфера.
  Проучването е осъществено по електронен път през периода 31 януари-03 февруари 2017 година.

  Акценти от проучването:
  За поредна година се потвърждава неудовлетворителната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България. Преобладаващата част от анкетираните - 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.
  Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. На следващо място близо 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и на предприемаческо мислене. В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

  Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им. Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата.

  Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри. На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително. Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни, а всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

  Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника. В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери.
  Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил.
  За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите.

  Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет - сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания. Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се.

  Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението им, следва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложие от анкетата е за промени, с които да се става по-лесно наемане на кадри от трети страни - глътка въздух на производствата, изпитващи остър недостиг на кадри.

  Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения.
  За средното професионално образование работодателите отбелязват, че е направен добър старт с дуалната форма на обучение, която следва да продължи и да обхване все повече училища.


  Линк

 • news.bg: Работодателите не са удовлетворени от знанията на абсолвентите


  Работодателите не са удовлетворени от знанията на завършилите висше образование в България, се казва в анкетно допитване сред членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  Преобладаващата част от анкетираните – 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знанияПрофесионалните качества и уменията за работа в екип на младите хора се нуждаят от подобряване, смятат анкетираните. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около две трети.

  Няма квалифицирани кадри у нас според работодателите
   

  Няма квалифицирани кадри у нас според работодателите

  От КРИБ съветват да се работи по интерконекторите със съседните страни

   

  Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.

  БТПП проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата, с което да проучи мнението им за нивото на образованието и необходимостта на фирмите от кадри по специалности. Резултатите от допитването включват още предложения за подобрения в образователната сфера.

  Липсата на квалифицирани кадри - проблем за близо 40 % от работодателите ни
   

  Липсата на квалифицирани кадри - проблем за близо 40 % от работодателите ни

  Показват резултатите от проучване на бизнес климата

  Проучването е направено по електронен път през периода 31 януари-03 февруари 2017 година.

  Основните пропуски в образованието на младите хора, според представителите на бизнеса, са в професионалните умения и в уменията за работа в екип. Почти 33% от фирмите считат, че на младите хора им липсват езикови знания, а според 31% и предприемаческо мислене.

  Работодатели искат по-лесен внос на специалисти от чужбина
   

  Работодатели искат по-лесен внос на специалисти от чужбина

  Бизнесът иска бежанците да получават сини карти за работа

  В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

  Резултатите от анкетата показват, че 41% от работодателите са обучавали допълнително наетите от тях млади хора, заради пропуски при образованието им.

  Малко повече от половината (51%) също са провеждали обучения на заетите младежи, но поради спецификата на дейност на фирмата. Само 5% от членовете на БТПП съобщават, че не са имали затруднения с намирането на квалифицирани кадри.

  На въпроса какво предприемат фирмите, когато не могат да открият персонал с подходящата квалификация, основната част от фирмите инвестират в обучения на вече заетите при тях или наемат нови служители, които обучават допълнително.

  Само 4% са търсили възможности за назначаване на хора от други страни. Всяка десета фирма е инвестирала средства в технологии, с които да отпадне необходимостта от работно място за съответната дейност.

  Членовете на БТПП изпитват основно недостиг от квалифицирани кадри, завършили машинно инженерство; електротехника; икономика; компютърна и комуникационна техника.

  В анкетата проличава и липсата на среден изпълнителски персонал като стругари, фрезисти, шлайфисти, монтьори и др., който не може да бъде компенсиран от назначаването на инженери.

  Над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите 5-10 години ще са им необходими специалисти, завършили техническо образование, а 35% хора с икономически профил.

  За поредна година като препоръки от работодателите в сферата на образованието се дават необходимостта от повече практическо обучение, както и съответствие между специалностите, които се учат с тези, които се търсят от работодателите.

  Членовете на БТПП отбелязват, че е нужно външно, анонимно оценяване на нивото на завършващите средно образование или университет. Според тях сега се пишат оценки, които реално не отговарят на придобитите знания.

  Промяна във финансирането също е нужно да има - съобразно качеството на обучението, а не само върху количествени показатели за броя обучаващи се.

  Според работодателите студентите, за които държавата плаща обучението им, следва да се задължат да работят определен брой години в страната. Друго предложение от анкетата е за промени, с които да се става по-лесно наемане на кадри от трети страни.

  Преподаването, лекционният материал също е нужно да са съобразени със съвременните научни постижения. За средното професионално образование работодателите отбелязват, че е поставено добро начало с дуалната форма на обучение, която следва да продължи и да обхване все повече училища.


  Линк

 • bTV: „Чети етикета”: Адекватни ли са висшите училища на нуждите на пазара на труда?


  Много висшисти в България не могат да си намерят работа по специалността и стават сервитьори например. Други са без работа. В същото време има дефицит на специалисти, за които работодателите са готови да наемат веднага и да им плащат добре.

  Средната брутна месечна работна заплата у нас през декември мина психологическата граница от 1000 лв., като точният й размер за последния месец на 2016 г. е 1012 лв., сочат данните на Националната статистика.

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Най-голямо увеличение е регистрирано в сектор "Образование" – с 12,6%, и в операциите с недвижими имоти – със 7,3%.

  Безработицата пък бележи спад – през януари 2017 г. тя е паднала до 8,2%.

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Профил на безработния българин:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Профил на предпочитания служител:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Изследване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) показва кои са най-търсените работници заради недостиг на такива специалисти.

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Има недостиг и на работници за строителството:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  За поредна година се потвърждава неудовлетворителната оценка на работодателите за знанията на завършилите висше образование в България. Преобладаващата част от анкетираните – 61% считат, че на студентите са им необходими допълнителни знания. Резултатите са сходни спрямо предходните проучвания, в които делът на фирмите с това мнение е около 2/3. Категорично недоволни от подготовката на студентите са 17%, а доволните работодатели от образованието на младежите у нас са 22%.

  Какви умения липсват на младите хора:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Какво предприема бизнесът, ако не може да намерите квалифициран персонал:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Кои специалисти са най-добре платени и в кои сфери заплащането е ниско:

  чети етикета
  Снимка: bTV

  Качеството на обучението в българските университети не е добро - влиза се с двойки и тройки, всички завършват, коментира Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

  Това което може да направи Министерството на образованието и го прави, е да финансира допълнително специалностите, които са най-търсени, обяви зам.-министърът на образованието проф. Иван Димов.

  Вижте повече във видеото:

   

   
   
   
   
   

   

   
   
   

   


  Линк

Назад