Назад

Стандарт: Бизнесът иска да пише учебнициКопирано от standartnews.com


 • Стандарт: Бизнесът иска да пише учебнициКопирано от standartnews.com


  Стимули, а не санкции ще задържат квалифицирани специалисти за българската икономика, обявиха служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков и ръководителите на национално представителните работодателски организации по време на среща. Един от възможните механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в дефицитни професии и специалности, предложи Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. МОН ще работи в тази посока, обеща проф. Денков. Той е убеден, че наказателната мярка висшисти да възстановяват разходите за своето обучение в България, ако работят в чужбина, би имала обратен ефект: „Такова изискване би изгонило младите хора от българските университети", смята министърът.

   

  Проф. Николай Денков приветства всякакви съвместни инициативи на бизнеса с общините и училищата, които отговарят на интересите на всички страни. Държавата ще подкрепи също общите проекти между бизнеса и науката не само на национално, но и на регионално ниво.
  Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочи няколко основни проблема, за решаването на които държавата и работодателите могат да работят заедно. Качеството на професионалното образование и обучение, балансът между търсене и предлагане на специалисти, квалификацията на учителите са само част от тях.
  Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предложи съдействието на бизнеса при изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение.

   


  Линк

Назад