Назад

БТТП: Не приемаме промяната в цената на природния газ


 • БТПП: Осигурителните прагове не трябва да се увеличават със 7,2%


   
  На 20 септември се състоя предпоследното заседание на Работната група към МТСП по договарянето на осигурителните прагове за 2012 г. Позицията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е да се уважат договореностите от 2010 г. за осигурителните прагове за 2011 г.
   
  Палатата настоява да не се допуска автоматично разпростиране (увеличение на минималния осигурителен доход), а където няма договореност, да се запазят сегашните нива или да се премине към намаление, ако експерти на МТСП установят, че има спад в резултатите на съответен икономически сектор. Това е пътят за осигуряване на устойчиво развитие на българската икономика.
   
  От 80 икономически дейности има сключени споразумения между работодателски и синдикални организации за 32 дейности. За 48 дейности няма споразумения, тоест настоява се за запазване на осигурителните прагове от 2011 г.
   
  Споразумения няма по две причини - или няма синдикален партньор, или работодатели и синдикати са на коренно различни мнения, но и в двата случая промяна, особено към автоматично увеличение, както се направи през миналата година ще прати още фирми в сивия сектор, а работници в списъка на безроботните.
   
  От постигнатите споразумения средният индекс на нарастване на осигурителните прагове е 7,2. Най-висок ръст има при Националния браншови пчеларски съюз - 20,3%. Ръст от 14,4% е приет при хотелиерите, 11,4% при растениевъдство, животновъдство и лов, 10% при търговията с автомобили.
   
  На заседанието представители на работодателите (КРИБ, БСК, Индустриалния капитал), поставиха въпроса дали този пчеларски съюз има правомощия да договаря такъв ръст за цялата икономическа дейност и за всички занимаващи се с пчеларство. Споразумението е подписано от Пламен Иванов, от НБПС, и КНСБ.
   
  На 27 септември предстои последното заседание, на което ще направи пореден опит да бъде убеден социалния министър да не налага административно увеличение на осигурителните прагове със 7,2%, а с това и стимули за увеличаване на сивия сектор или безработицата, информират от БТПП. Икономическите дейности, в които няма и не може да има споразумение, са над половината.

  Линк

 • БТТП: Не приемаме промяната в цената на природния газ


   
  София /КРОСС/ При обсъждането в Обществения Консултативния съвет към ДКЕВР проведено на 21 септември 2011г. на изменението на цената на природния газ за ІV тримесечие на 2011г., Българска търговско- промишлена палата изрази следното становище:
  "Не приемаме промяна в цената на природния газ при липса на предварително представена информация, без която да може да се направи анализ.

  До сега не ни е предоставена изходна информация, която експертите да коментират за съответствието между обявеното в медиите и действителното положение. От изявления на представителя на Булгаргаз е видно, че природен газ може да се изкупува от трима доставчици. Доколкото ни е известно, цените на тримата доставчици е различна, и цената на „Винтерсхал" не е една от най- ниските, а точно от него ще се купува газ за резервите в Чирен.

  В международната търговия е известно, че запаси се попълват не преди зимата, а, когато цените са най-ниски. На нас и на другите участващи в обсъждането организации не ни бе предоставена информация за прогнозен период, за да се обоснове поскъпването на природния газ точно сега. Българската търговско-промишлена палата се отнася най-отговорно към всички процеси в националната икономика и настоява за откритост при вземането на решения и равнопоставеност на всички стопански субекти."

  Линк

Назад