Назад

Tехнически университет – Габрово стана член на клъстер „Подемна техника"


  • Tехнически университет – Габрово стана член на клъстер „Подемна техника"


    Технически университет – Габрово се присъедини като член на Клъстер „Подемна техника" ООД. Документите бяха подписани от председателя на Управителния съвет на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове и управител на клъстера – д-р Васил Тодоров и ректора на университета – проф. дтн Райчо Иларионов.
    Технически университет – Габрово е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.
    Клъстер "Подемна техника" ООД е създаден по инициатива на Българската търговско-промишлена палата и обединява над 90% от фирмите, произвеждащи телфери и кранове в България.


    Линк

Назад