Назад

Въвеждането на стандарта GS1 в здравеопазването може да намали сериозно разходите в сектора, коментира в интервю за БТА Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата


 • Въвеждането на стандарта GS1 в здравеопазването може да намали сериозно разходите в сектора, коментира в интервю за БТА Цветан Симеонов


  Въпрос: Г-н Симеонов, приключи Регионалният форум GS1 в Европа, чийто домакин беше София /17 - 21 октомври/. Има ли готовност и нагласа да се внедри стандарт GS1 в системата на здравеопазване?

  Отговор: Въвеждането на този стандарт в здравеопазването може да намали сериозно разходите в сектора. Това обаче е много дълъг процес навсякъде по света, защото има сериозна съпротива срещу въвеждането му - има огромно количество лекарства, които се фалшифицират, има много практики, които позволяват заради неизползването на добра информационна система да се предписват даже ненужни лекарства или да се правят операции, които не са наложителни.

  Подобна е и ситуацията в хранителния сектор, където все още има храни с неизяснено докрай съдържание и доставчици, които не са известни. Това е опасно, защото няма кой да носи отговорност, ако се увреди здравето на някой. Затова е важно въвеждането на стандартите.

  Въпрос: Идеята за въвеждането на стандарта представена ли е пред здравните власти?

  Отговор: Още в първите седмици на това правителство се срещнахме в Министерството на здравеопазването с министър Петър Москов и заместниците му и общата рамка на предимствата от въвеждането на стандартите им е добре известна. Опитаха се да отидат малко по-далече с въвеждането на пръстовите отпечатъци, но това не е световна практика и не е съвсем и докрай приложима, защото не винаги може да се работи с пръстови отпечатъци. Затова са и тези стандарти, които предлагаме. Те са приложими и за лекарства, и за хирургически инструменти и  за други медицински изделия. Чрез въвеждането му всичко това може да се проследява в реално време. Говори се и вече се работи за това на отделния продукт да има номер, който да позволи да бъде докрай проследен и ако има пропуск, да може той да бъде 100 процента изваден от пазара.

  Болници, в които е въведен този стандарт, до 95 на сто са ликвидирали разходите за обработка на документация и са редуцирали с 31 на сто запасите от медицински изделия. Важно за България е корупционните практики да бъдат ограничени и ако се извършва добър контрол, един ден може да се окаже, че парите за здравеопазване може и да стигнат.

  Успешни практики с този стандарт има и в Швейцария, където са направили болнично обединение и резултатът е още по-силен. При тях значително са намалени разходите и времето за доставка на лекарства. 

  Въпрос: Има ли анализи или прогнози за България колко пари биха могли да се спестят от въвеждането на стандарта GS1 ? 

  Отговор: Всеки, който има информация за реалните запаси на медицински изделия и ги намали с 31 на сто за страната, знае се какви са разходите за документация и обработването й, намалете ги с 95 процента и ще се види за какви суми става въпрос.

  Въпрос: Евентуалното въвеждане на този стандарт по какъв начин е свързано с колективното трудово договаряне в здравеопазването?

  Отговор: Ако аз бих бил на мястото на управляващите, с такива показатели бих свързал бъдещо увеличение на заплатите. БТПП и работодателите не се съгласихме с подписания Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", защото в пазарната икономика по-високите доходи се обвързват с по-високи и по-доби резултати в съответния сектор. Не сме против и учителите да получат по-добри заплати, напротив - тези, които имат нулев брак в производството, нека получават и двойни заплати, защото свършената от тях работа има резултат - учениците им взимат награди, влизат в университет. В този смисъл и в здравеопазването не сме против това да се предвижда увеличение на заплатите, но то да бъде свързано с въвеждането на водещи практики в сектора. Почти няма сектор, в който да не се прилагат тези стандарти.

  Въпрос: Предлагате спестените средства след въвеждането на стандарта да могат да се използват за увеличаване на заплатите?

  Отговор: Това е пазарният подход и в такива случаи, когато са постигнати по-високи резултати, никой работодател няма да се възпротиви на увеличение на заплатите.

  Важно е да се знае, че ние не целим извличането на печалба. Организацията GS1 България работи без заплащане, дават стандартите, могат да се ползват, а ние можем да дадем насока кои фирми могат да се справят със софтуера. Нашите консултации не са обвързани с плащане на пари. Нямаме за цел извличане на печалба, а по-скоро полза за обществото с наличните модерни начини за управление на икономиката.

  Въпрос: Въвеждането на GS1 вероятно сериозно "ще удари" черния пазар?

  Отговор: Ако резултатът ще бъде тежък удар върху фалшифицираните лекарства, некачествените храни и напитки, нямам никакви угризения. /Десислава Пеева/ 


Назад